Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE S.A. PROEFFICIENCY Projekt EIE Promocja energooszczędnych urządzeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE S.A. PROEFFICIENCY Projekt EIE Promocja energooszczędnych urządzeń"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE S.A. PROEFFICIENCY Projekt EIE Promocja energooszczędnych urządzeń chłodniczych i oświetlenia w gospodarstwach domowych Ryszard Zwierchanowski Warszawa – grudzień 2006

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Zrównoważona Polityka Energetyczna J est to polepszenie dobrobytu społeczeństwa w wieloletnim horyzoncie czasowym poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy: bezpieczeństwem energetycznym, zaspokojeniem potrzeb społecznych, konkurencyjnością produktów i usług, ochroną środowiska.

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 Energetyka w UE - fakty z50 % zależność Unii Europejskiej od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu, jeżeli nie będzie podjęta wspólna akcja; z45 % import ropy naftowej z krajów Bliskiego Wschodu (w tym krajów niepewnych politycznie); z40 % gazu ziemnego jest dostarczane z Rosji; z5,6 % obecnej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych; stawiany jest 12 % cel udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym UE w 2010 roku; z35 % energii elektrycznej jest pochodzenia nuklearnego; z94 % zanieczyszczeń atmosfery CO 2 związanych z działalnością człowieka pochodzi z sektora energetycznego; zDyrektywa Energy Service - 9 % zmniejszenie zużycia energii finalnej do 2016 r. z8 % redukcja gazów cieplarnianych wyznaczona jako cel w latach 1990-2010.

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 Programy wspomagające politykę energetyczną UE zProgramy promocyjne i edukacyjne - Inteligentna Energia-Europa zProgramy badawczo-rozwojowe - 6. i 7. Program Ramowy RTD zProgramy inwestycyjne - Program SAPARD i Fundusz ISPA, Fundusz Spójności i fundusze strukturalne

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 Struktura finalnego zużycia energii w Polsce

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 Dynamika wzrostu

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Zasoby mieszkaniowe w Polsce

8 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Wyposażenie gospodarstw domowych

9 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Potencjał redukcji zużycia energii elektr. w g.d. z4 mieszkania modelowe (NSP 2002r.) yM1- 4 media – centralne ogrzewanie, gaz, ciepła woda, energia elektryczna yM2 – 3 media - c.o., gaz, energia elektryczna, yM3 – 2 media – gaz, en. elektryczna, yM4 – 1 medium – en. elektryczna, zM1-25%, M2-15%, M3-16,4%, M4-43,6%

10 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach modelowych

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11 Udział AGD w zużyciu energii elektr. w g.d. zChłodziarko – zamrażarki – 26% zOświetlenie - 18% zDrobny AGD + kuchnie el. – 19% zPralki – 8% zRTV – 12% zCzajniki, podgrzewanie wody – 8,6% zOgrzewanie akumulacyjne – 5% zKomputery, kuchnie mw – 3% zZmywarki – 0,4%

12 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Potencjał redukcji zużycia energii elektr. w g.d. Oszacowany potencjał tylko dla chłodziarko-zamrażarek stanowi 9,9% całkowitego zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych – wymiana kl. D na A, A+

13 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Instrumenty Inteligentna Energia-Europa zProjekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów - przynajmniej 2 partnerów z krajów Unii Europejskiej zProjekty służące informacji, edukacji i promocji zDofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej: max. 50% kwalifikujących się kosztów

14 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 PROEFFICIENCY (1) Konsorcjum projektu: zESCAN S.A., HISZPANIA, zO.Ö.Energiesparverband, ESV, AUSTRIA, zGERTEC GmbH, Ingenieurgesellschaft, NIEMCY, zInstitutul de Studii si Proiectari Energetice, ISPE, ROMANIA, zKrajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., POLSKA, zSevern Wye Energy Agency Limited, WLK.BRYTANIA, Czas trwania : 36 miesięcy.

15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15 PROEFFICIENCY (2) zCelem projektu jest promocja efektywnych energetycznie urządzeń gospodarstwa domowego oraz oświetlenia zWspólne, dobrowolne inicjatywy zarówno producentów jak i organizacji konsumenckich oraz konsorcjum projektu. zStymulacja "strony podażowej" rynku urządzeń gospodarstwa domowego i oświetlenia w celu zwiększenia produkcji sprzętu energooszczędnego, zmonitorowanie popytu zTransformacja rynku urządzeń AGD w kierunku stosowania energooszczędnych technologii.

16 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16 PROEFFICIENCY (3) Oczekiwane efekty projektu w skali europejskiej: zTransfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy krajami UE i krajami kandydującymi. zPodpisanie przez 100 europejskich organizacji (promujących efektywność energetyczną, konsumenckich i innych) deklaracji zobowiązującej do dołożenia wszelkich starań w kierunku promowania energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego. zZaoszczędzenie 2 mln kWh energii elektrycznej rocznie dzięki stosowaniu energooszczędnego oświetlenia i takiej samej ilości energii dzięki zastosowaniu energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego (głównie urządzeń chłodniczych). zZaoszczędzenie 8 tys. ton węgla rocznie (co pozwoli uniknąć emisji 3350 ton dwutlenku węgla) dzięki stosowaniu energooszczędnego oświetlenia i takiej samej ilości węgla dzięki zastosowaniu energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego (głównie urządzeń chłodniczych).

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17 PROEFFICIENCY (4) Oczekiwane dla Polski efekty projektu: zW Polsce oczekuje się zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych poprzez rozpowszechnienie energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego i energooszczędne oświetlenie. z Pozwoli to obniżyć koszty użytkowania tych urządzeń oraz koszty oświetlenia oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. zEfektem ma być również rozszerzenie oferty tego typu urządzeń dostępnych na rynku.

18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18 Nasz adres: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 00-560 Warszawa ul. Mokotowska 35 tel. +48 22 626 09 10, Faks:+48 22 626 09 11 kloth@kape.gov.pl rzwierchanowski@kape.gov.pl www.kape.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE S.A. PROEFFICIENCY Projekt EIE Promocja energooszczędnych urządzeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google