Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski 19 października 2011 www.pwc.com.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski 19 października 2011 www.pwc.com."— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski 19 października 2011 www.pwc.com

2 PwC W ramach polityki klimatyczno-energetycznej UE sformułowano 3 podstawowe cele, znane jako 3x20 2 Obniżenie emisji CO2 o 20% w stosunku do 1990 r. Cele polityki klimatycznej na 2020 r. (3x20) Zwiększenie udziału OZE w finalnym zużyciu brutto energii do 20% Ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz Dyrektywa 2009/29/WE ws. EU ETS Dyrektywa 2009/28/WE ws. promowania OZE Projekt nowej dyrektywy (2011) ws. efektywności energetycznej (obecnie obowiązuje dyrektywa 2006/32/WE) Regulacje wynikające z polityki klimatycznej

3 PwC Polityka klimatyczna wpłynie istotnie na kierunki inwestycji w wytwarzaniu Planowane nowe moce i wycofania w energetyce UE w latach 2010-2020 (GW) 3 Źródło: World Energy Outlook 2010; Raport PwC-ING Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2011

4 PwC Prognozy wskazują, iż zmianie ulegnie struktura paliwowa mocy wytwórczych w Europie Źródło: Eurelectric, 2010 Prognozowana wielkość i struktura mocy wytwórczych w Europie (GW) 4

5 PwC Według prognoz zmiana struktury paliwowej mocy wytwórczych nastąpi również w Polsce Źródło: Agencja Rynku Energii (maj 2011) oraz Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 Obecna i prognozowana struktura mocy wytwórczych w Polsce 2011 – 34,4 GW2030 – 51,4 GW

6 PwC Inwestycje w energetykę zero i niskoemisyjną są podyktowane polityką UE w zakresie CO2 Nowe zasady systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 Przyznawanie uprawnień instalacjom przez KE w ramach ogólnego limitu unijnego Przydział uprawnień dla instalacji w oparciu o benchmarki w zakresie emisyjności Stopniowy spadek dostępnych darmowych certyfikatów Odmienne traktowanie produkcji ciepła na rzecz gospodarstw domowych i innych podmiotów Wzrost cen energii elektrycznej, ciepła i innych produktów z branż o wysokiej emisji CO2 i/lub wysokim zużyciu energii w procesach produkcji Opóźnienie inwestycji w energetyce w wyniku niepewności co do liczby darmowych certyfikatów od 2013 r. Przyspieszenie rozwoju źródeł niskoemisyjnych (zmiana struktury paliw w energetyce) Zmiany relatywnej konkurencyjności poszczególnych technologii i źródeł o różnej wielkości Konsekwencje 6

7 PwC Pomimo wynegocjowania przez Polskę niższego celu w zakresie OZE (15%), cel ten jest nadal dużym wyzwaniem 7 Cele w zakresie udziału OZE dla poszczególnych sektorów na 2020 rok Elektroenergetyka 19,13% (7,5% w 2010 r.) Ciepłownictwo i chłodnictwo 17,05% (12,3% w 2010 r.) Transport 10,14% (5,8% w 2010 r.) Końcowe zużycie brutto z OZE (ktoe) Źródło: Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 2010

8 PwC Dalszy szybki rozwój OZE nie będzie możliwy bez odpowiedniego wsparcia dla producentów 8 Konieczność utrzymania systemu wsparcia dla energii elektrycznej z OZE Potrzeba rozwoju sieci energetycznych zwłaszcza w Polsce północnej i zapewnienia elastycznych rezerw mocy dla energetyki wiatrowej Pozytywny wpływ na poziom strat sieciowych dzięki energetyce rozproszonej Potencjalne problemy z zapewnieniem biomasy w przyszłości Konsekwencje realizacji celu w zakresie wzrostu udziału OZE Ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych Wzrost bezpieczeństwa energetycznego (w szczególności na poziomie lokalnym)

9 PwC Poprawa efektywności wykorzystania energii przybliży osiągnięcie zarówno celu w zakresie CO2, jak i udziału OZE 9 Krajowy cel indykatywny w zakresie efektywności energetycznej to zaoszczędzenie 53 452 GWh energii w latach 2008-2016 Środki poprawy efektywności energetycznej w ustawie o efektywności z 2011 r. System świadectw efektywności energetycznej Zobowiązanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania środków poprawy efektywności Spowolnienie wzrostu popytu na energię (mniejsza presja na wzrost mocy wytwórczych) Dodatkowy element składowy cen energii elektrycznej, ciepła i gazu (białe certyfikaty) Dodatkowe przychody dla podmiotów ograniczających zużycie energii Konsekwencje Przyspieszenie redukcji emisji CO2 i wzrostu udziału OZE

10 PwC Polityka klimatyczna UE kosztuje nas wszystkich !!! Koszty polityki klimatycznej wg badań Komisji Europejskiej Koszty polityki klimatycznej wg badań Copenhagen Consensus Center Koszt zmniejszenia emisji o 20% do 2020 r. 48 mld / rok Koszt zmniejszenia emisji o 30% do 2020 r. 81 mld / rok Koszt polityki 3x20 do 2020 r. 210 mld / rok Koszt polityki klimatycznej przy zmniejszenia emisji o 30% do 2020 r. 450 mld / rok Źródło: The costs and benefits of EU Climate Policy for 2020, Richard S.J. Tol, czerwiec 2020; "Polityka klimatyczna UE – praktyczne aspekty jej realizacji w krajach członkowskich poprzez ograniczenie zużycia energii" Seminarium WWF, Warszawa 2010r. za Komunikatem Komisji Europejskiej z 26 Maja 2010 COM(2010) 265/3

11 www.pwc.pl © 2011 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PwC Polska Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.


Pobierz ppt "Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski 19 października 2011 www.pwc.com."

Podobne prezentacje


Reklamy Google