Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre polskie praktyki – biomasa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre polskie praktyki – biomasa"— Zapis prezentacji:

1 Dobre polskie praktyki – biomasa
Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Polska Sieć Dobre polskie praktyki – biomasa Anna Grzybek, IBMER Warszawa Kraków

2 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Unia Europejska · Plan działania w sprawie biomasy (Biomass action plan, SEC(2005)1573, Bruksela, dn COM),   · Strategia Unii Europejskiej dla biopaliw (European Union Strategy for Biofuels, SEC(2006)142, COM), ·  Zielona Księga: Europejska Strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (Komisja Europejska COM(2006) 105). nakłady inwestycyjne ok. 1 biliona euro w ciągu 20 lat wzrost zapotrzebowania na energie 60% do roku 2030 aktualnie 4 % zapotrzebowania UE na energię jest z biomasy

3 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Unia Europejska Z analiz naukowych i technicznych wynika ·  Dywersyfikacja zaopatrzenia Europy w energię, poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej o 5 % obniża uzależnienie od importu z obecnych 48 do 42 %; ·  Emisja gazów cieplarnianych obniży się o 209 mln ton CO2 rocznie przy zakładanym udziale wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. · Bezpośrednie zatrudnienie (w większości na obszarach wiejskich) może wzrosnąć o co najmniej 250 – 300 tys. osób, Zakładając, że ceny paliw kopalnych do 2010 roku, nie spadną więcej niż 10 % w porównaniu do dzisiejszych, unijny rynek biomasy szacowany jest na 3 mld EURO rocznie (energia elektryczna),

4 Biomasa w zależności od stopnia przetworzenia
surowce energetyczne przetworzone biogaz, bioetanol, biometanol surowce energetyczne wtórne gnojowica, odpady organiczne, osady ściekowe surowce energetyczne pierwotne drewno, słoma, rośliny energetyczne

5 Planowana produkcja energii cieplnej z biomasy
Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Polska Sieć Planowana produkcja energii cieplnej z biomasy

6 Biomasa w zależności od kierunku pochodzenia
biomasa pochodzenia leśnego biomasa pochodzenia rolnego odpady organiczne

7 Wg. rozporządzenia OZE – zmiany odnośnie ograniczenia współspalania
Dla współspalania biomasy oraz spalania z wykorzystaniem układu hybrydowego, w źródłach o łącznej mocy powyżej 5 MW Do energii wytworzonej w OZE zalicza się energię elektryczną w ilości obliczonej według wskazanego wzoru, o ile udział wagowy biomasy rodzaju A w całkowitej masie spalanej biomasy jest nie mniejszy niż wskazano na wykresie: Rodzaj biomasy A - pochodząca z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jego produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji Rodzaj biomasy B - odpady i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jego produkty

8 Ceny drewna w lasach

9 Zestawienie kosztów 1GJ energii chemicznej w paliwie przy cenie zakupu słomy/siana 100 zł/tonę
Odległość transportu

10 Technologie wykorzystania biomasy
SPALANIE pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej w procesie spalania biomasy spalanie biopliw we wszystkich stanach skupienia spalanie drewna i słomy – odpowiednio dobrane warunki (czas spalania, temperatura, dopływ powietrza, tlenu), jak i technologie: m.in. typy kotłów poprzez zastosowanie właściwych technologii – ogranicza się emisję szkodliwych związków (m.in. CO, Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych), a także zwiększa wydajność procesu spalania

11 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim gm. Witnica Dwa kotły wodne typu ECA-IV wodne Średnioroczne zużycie paliwa 200 t/rocznie

12 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć skrzynia przesypowa

13 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć

14 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć

15 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć

16 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć

17 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć

18 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć

19 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dobre polskie praktyki – biomasa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google