Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska – kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska – kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Polska – kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

2 Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak nadal wynosi 10,4 tCO 2e na mieszkańca tj. 5 razy więcej niż potrzeba stabilizacji klimatu jednak nadal wynosi 10,4 tCO 2e na mieszkańca tj. 5 razy więcej niż potrzeba stabilizacji klimatu intensywności węglowa gospodarki wynosi 75 tCO 2 /1000 PKB w 2005 r. a potencjalnie może wynosić 22 tCO 2 /1000 PKB intensywności węglowa gospodarki wynosi 75 tCO 2 /1000 PKB w 2005 r. a potencjalnie może wynosić 22 tCO 2 /1000 PKB udział OZE wynosi ok. 5% zużycia energii pierwotnej, a potencjał techniczny 46% udział OZE wynosi ok. 5% zużycia energii pierwotnej, a potencjał techniczny 46% INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

3 Cele, wyzwania a przewidywana rzeczywistość Polityka klimatyczna – 40% redukcji w 2020 (rok bazowy 1988) Polityka klimatyczna – 40% redukcji w 2020 (rok bazowy 1988) Cele UE – 20 – 30 % redukcji do 2020 Cele UE – 20 – 30 % redukcji do 2020 Wyzwanie 80% redukcji do 2050 Wyzwanie 80% redukcji do 2050 Prognozy rządu wg NSRO – 9 % redukcji w 2013 Prognozy rządu wg NSRO – 9 % redukcji w 2013 Sprawozdanie rządu do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej – 16% redukcji w 2020 Sprawozdanie rządu do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej – 16% redukcji w 2020---------------- Polska Chinami UE INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

4 Emisja CO 2 1988 – 2005 i jej prognozy w Polsce (mln ton) W nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 transport ma otrzymać z UE 25 mld Euro z tego 65% przeznacza się na transport zagrażający środowisku, a 35% na przyjazne środowisku formy transportu. W efekcie przewiduje się w latach 2001-2015 wzrost emisji CO 2 z sektora transport o 80% i dalszy spadek osób korzystających z kolei. W okresie 1990-2006 spadek ten wyniósł 63%, a nakłady na infrastrukturę kolejową wzrosły niecałe 4 razy, a drogową 7 razy. Ogólna liczba samochodów od 1990 wzrosła 2,5-krotnie * * INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

5 Możliwości sprawność elektrowni wynosi 36,5%, w Polsce a 46,5% w UE-15 sprawność elektrowni wynosi 36,5%, w Polsce a 46,5% w UE-15 Polska 2,4 razy mniej efektywna w użytkowaniu energii niż UE -27 – możliwość dynamicznego rozwoju bez wzrostu zużycia energii przez lata Polska 2,4 razy mniej efektywna w użytkowaniu energii niż UE -27 – możliwość dynamicznego rozwoju bez wzrostu zużycia energii przez lata sprawność źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych w Polsce znacznie niższa niż w UE-15 - zaledwie 20% sieci ciepłowniczych ma rury preizolowane sprawność źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych w Polsce znacznie niższa niż w UE-15 - zaledwie 20% sieci ciepłowniczych ma rury preizolowane techniczna możliwości OZE 46% zużycia energii, a obecnie to 5%, a propozycja polityki energetycznej 9% w 2020 techniczna możliwości OZE 46% zużycia energii, a obecnie to 5%, a propozycja polityki energetycznej 9% w 2020 słabo wykorzystywane możliwości rozwoju transportu kolejowego i publicznego - nadmierna promocja transportu samochodowego słabo wykorzystywane możliwości rozwoju transportu kolejowego i publicznego - nadmierna promocja transportu samochodowego-------------------------------------- Narzędzia w ręku: ekologiczna reforma podatkowa, ekologiczna reforma podatkowa, likwidacja antyekologicznych subsydiów, likwidacja antyekologicznych subsydiów, białe certyfikaty, białe certyfikaty, wzmocnienie promocji odnawialnych źródeł energii wzmocnienie promocji odnawialnych źródeł energii Fundusze UE (przegląd). Fundusze UE (przegląd). INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

6 Obawy z sektora energetycznego 100% auctioningu w sektorze energetycznym oznaczać konieczność zakupienia min. 170 mln tCO/rok uprawnień w cenie, co najmniej 30 /tCO2 co oznacza koszt przekraczający 5.1 mld /rok 100% auctioningu w sektorze energetycznym oznaczać konieczność zakupienia min. 170 mln tCO/rok uprawnień w cenie, co najmniej 30 /tCO2 co oznacza koszt przekraczający 5.1 mld /rok koszta paliw 3.2 mld /rok koszta paliw 3.2 mld /rok zakup uprawnień do emisji oznacza 2.5 krotne zwiększenie kosztów zmiennych (o 150%) i zwiększenie kosztów ogółem o 75% zakup uprawnień do emisji oznacza 2.5 krotne zwiększenie kosztów zmiennych (o 150%) i zwiększenie kosztów ogółem o 75% zastąpienie zużytych bloków w elektrowniach nowymi blokami - 1000 MW/rok, co oznacza koszt minimum 1 mld /rok w latach 2009-2016 zastąpienie zużytych bloków w elektrowniach nowymi blokami - 1000 MW/rok, co oznacza koszt minimum 1 mld /rok w latach 2009-2016 przytoczone dane wskazują na zaistnienie po 2012 r. 100% szoku cenowego przekładającego się na potężny impuls inflacyjny przytoczone dane wskazują na zaistnienie po 2012 r. 100% szoku cenowego przekładającego się na potężny impuls inflacyjny------------------------------ Inne obawy czy Polska dotrzyma 14% wzrost emisji poza instalacjami objętymi handlem przy tak silnej promocji samochodu INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

7 Szanse do wykorzystania nadwyżki w stosunku do limitów z Kioto - 2 mld rocznie od 2008r., nadwyżki w stosunku do limitów z Kioto - 2 mld rocznie od 2008r., 7 mld w 2013 roku do 10 mld w 2020 ze sprzedaży uprawnień na aukcji 7 mld w 2013 roku do 10 mld w 2020 ze sprzedaży uprawnień na aukcji możliwości rozwoju OZE ponad limit UE 15% energii finalnej możliwości rozwoju OZE ponad limit UE 15% energii finalnej negocjacje z KE w sprawie powiązania sektorów objętych handlem i nie negocjacje z KE w sprawie powiązania sektorów objętych handlem i nie-------------- Kluczowe pytanie Na co tak znaczne przychody budżetu państwa zastaną przeznaczone? znaczące wspieranie poprawy efektywności wykorzystania energii (wzrost cen rekompensowany niższym zużyciem energii) znaczące wspieranie poprawy efektywności wykorzystania energii (wzrost cen rekompensowany niższym zużyciem energii) wspieranie odbiorców o niskich dochodach wspieranie odbiorców o niskich dochodach dalszy rozwój wspierania OZE dalszy rozwój wspierania OZE transport publiczny transport publiczny program czystego węgla ??? program czystego węgla ??? konieczność pilnego uruchomienia programu restytucji mocy. konieczność pilnego uruchomienia programu restytucji mocy. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

8 Co jest konieczne? Dotrzymanie zobowiązania do redukcji emisji CO 2 o 40%; Dotrzymanie zobowiązania do redukcji emisji CO 2 o 40%; Pozytywna reakcja na propozycję Komisji Europejskiej Integracja polityki klimatycznej z innymi zwłaszcza energetyczną i transportową z wykorzystaniem funduszy UE; Pozytywna reakcja na propozycję Komisji Europejskiej Integracja polityki klimatycznej z innymi zwłaszcza energetyczną i transportową z wykorzystaniem funduszy UE; Aktywne i odpowiedzialne stanowisko Polski jako gospodarza XIV Konferencji Klimatycznej w Poznaniu w 2008 r. Aktywne i odpowiedzialne stanowisko Polski jako gospodarza XIV Konferencji Klimatycznej w Poznaniu w 2008 r. Lobbowanie na rzecz wykorzystania w UE w okresie budżetowym 2014-2020 funduszy strukturalnych na budowania gospodarek nisko węglowych Lobbowanie na rzecz wykorzystania w UE w okresie budżetowym 2014-2020 funduszy strukturalnych na budowania gospodarek nisko węglowych INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

9 Dziękuje za uwagę ! Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju www.ine-isd.org.pl ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa tel. (22) 8510402 fax. (22) 8510400 a.kassenberg@ine-isd.org.pl


Pobierz ppt "Polska – kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google