Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. Konferencja: System Handlu Emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki Konferencja: System Handlu Emisjami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. Konferencja: System Handlu Emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki Konferencja: System Handlu Emisjami."— Zapis prezentacji:

1 Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. Konferencja: System Handlu Emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki Konferencja: System Handlu Emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki Organizator: Krajowa Agencja Poszanowania Energii Organizator: Krajowa Agencja Poszanowania Energii Warszawa 20 sierpnia 2002 r. Warszawa 20 sierpnia 2002 r. Systemowe uwarunkowania przychodów związanych z wykorzystaniem przez Polskę mechanizmów wspomagających z Kioto Systemowe uwarunkowania przychodów związanych z wykorzystaniem przez Polskę mechanizmów wspomagających z Kioto Henryk Gaj Henryk Gaj Marek Niemyski Marek Niemyski

2 Zagadnienia: Scenariusze emisji GC Scenariusze emisji GC - zmiany emisji GC od 1988 r. - sektorowa struktura emisji - krajowy potencjał redukcji emisji GC - prognozy emisyjne Czynniki opłacalności sprzedaży AAU za granicę Czynniki opłacalności sprzedaży AAU za granicę - zapas zredukowanej emisji - zmiany cen AAU na rynku międzynarodowym Symulacje przepływów kapitałowych Symulacje przepływów kapitałowych

3 Emisja CO 2 w Polsce w latach Źródło: Inwentaryzacja GC, IOŚ 2001

4 Główne źródła emisji CO 2 w Polsce w 2000 r. Źródło: Inwentaryzacja GC, IOŚ 2001

5 Charakterystyka przedsięwzięć redukcyjnych CO 2 redukcja emisji z procesów spalania paliw redukcja emisji z procesów spalania paliw redukcja emisji z procesów technologicznych (hutnictwo, produkcja cementu i wapna) redukcja emisji z procesów technologicznych (hutnictwo, produkcja cementu i wapna) pośrednia redukcja emisji na skutek racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej i ciepła (przemysł, ogrzewanie mieszkań, AGD) pośrednia redukcja emisji na skutek racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej i ciepła (przemysł, ogrzewanie mieszkań, AGD) wzrost pochłaniania przez lasy wzrost pochłaniania przez lasy CH 4 redukcja emisji przy produkcji i dystrybucji paliw redukcja emisji przy produkcji i dystrybucji paliw redukcja emisji ze składowisk odpadów komunalnych redukcja emisji ze składowisk odpadów komunalnych

6 Krzywa kosztów redukcji emisji GC

7 Scenariusze emisyjne ODN realizacja obecnych założeń politycznych państwa RYN pełna liberalizacja rynków energii KLIM udział OZE wg Strategii rozwoju energetyki odnawialnej, wymuszenie redukcji emisji do poziomu 60% emisji 1988 r. w horyzoncie roku 2020

8 Scenariusze emisji gazów cieplarnianych Rok Emisja GC, mln t CO 2 e wariant ODN wariant RYN wariant KLIM rok bazowy 1988 limit 94% emisji'88 limit 70% emisji'88 limit 60% emisji'88

9 Zasady syntetycznej oceny opłacalności handlu AAU Miara syntetyczna - suma dochodów z poszczególnych lat do roku 2020, dyskontowanych na rok początkowy Składniki rachunku przepływów kapitałowych i efektów pośrednich przychody ze sprzedaży zbywalnych uprawnień emisyjnych przychody ze sprzedaży zbywalnych uprawnień emisyjnych wtórny przyrost PKB wskutek wydatkowania części dodatkowych przychodów (mechanizm mnożnika inwestycyjnego) wtórny przyrost PKB wskutek wydatkowania części dodatkowych przychodów (mechanizm mnożnika inwestycyjnego) koszty zakupu redukcji emisji - jeśli prognozowana emisja krajowa przekracza założony limit emisji w 2 okresie rozliczeniowym koszty zakupu redukcji emisji - jeśli prognozowana emisja krajowa przekracza założony limit emisji w 2 okresie rozliczeniowym

10 Czynniki zmian cen AAU na między- narodowym rynku handlu emisjami brak zdolności potencjalnych sprzedawców AAU do wywiązania się z warunków upoważniających do skorzystania z mechanizmu ET zwiększyłby podaż AAU - spadek cen brak zdolności potencjalnych sprzedawców AAU do wywiązania się z warunków upoważniających do skorzystania z mechanizmu ET zwiększyłby podaż AAU - spadek cen zaostrzenie limitów emisji w 2 okresie rozliczeniowym zwiększyłoby popyt na AAU - wzrost cen zaostrzenie limitów emisji w 2 okresie rozliczeniowym zwiększyłoby popyt na AAU - wzrost cen monopolistyczne manipulacje cenowe dominujących dostawców AAU - możliwy wzrost lub spadek cen monopolistyczne manipulacje cenowe dominujących dostawców AAU - możliwy wzrost lub spadek cen

11 Analizowane warianty przepływów kapitałowych ze sprzedaży AAU n Procent sprzedaży w 1 o.r.: n Cena ERU: n Limit redukcji emisji w 2 o.r.: n Prognoza emisji: n od 0% do 100% posiadanej nadwyżki redukcji emisji n 5 USD/t CO 2e w 1 i 2 okresie rozlicz. n 1 o.r.- 10 USD/t CO 2 e, 2 o/.r.-50 USD/t CO 2 e n 30% redukcji w stosunku do emisji w 1988 r. n 40% redukcji w stosunku do emisji w 1988 r. n scenariusz Odniesienia (400 mln t CO 2e w 2020 r.) n scenariusz Klimatyczny (327 mln t CO 2e w 2020 r.)

12 Symulacja opłacalności sprzedaży AAU

13 Podsumowanie Emisja GC w Polsce nie przekroczy prawdopodobnie 80% emisji roku bazowego Jest to emisja niższa od 94% limitu z Kioto. Do sprzedaży pozostaje potencjalnie mln t CO 2e w okresie Emisja GC w Polsce nie przekroczy prawdopodobnie 80% emisji roku bazowego Jest to emisja niższa od 94% limitu z Kioto. Do sprzedaży pozostaje potencjalnie mln t CO 2e w okresie Do roku 2020 możliwa jest dalsza redukcja emisji aż do poziomu 60% emisji 1988 r. Nie przewiduje się bardziej restrykcyjnego limitu dla 2-go okresu rozliczeniowego Do roku 2020 możliwa jest dalsza redukcja emisji aż do poziomu 60% emisji 1988 r. Nie przewiduje się bardziej restrykcyjnego limitu dla 2-go okresu rozliczeniowego Zapas redukcji wykraczający ponad wymagania konwencji można potencjalnie sprzedać za granicę pozyskując środki kapitałowe. Zapas redukcji wykraczający ponad wymagania konwencji można potencjalnie sprzedać za granicę pozyskując środki kapitałowe.

14 Podsumowanie c.d. Przeprowadzona symulacja dowiodła, że większe bezpośrednie korzyści można będzie prawdopodobnie uzyskać odwlekając sprzedaż emisji do drugiego okresu rozliczeniowego. Przeprowadzona symulacja dowiodła, że większe bezpośrednie korzyści można będzie prawdopodobnie uzyskać odwlekając sprzedaż emisji do drugiego okresu rozliczeniowego. Uwzględniając jednak preferencję dyskontową oraz istniejące niepewności polityczne proponuje się rozwiązanie kompromisowe - sprzedaż ok. 50% posiadanego zapasu zredukowanej emisji już w latach i banking 50% do 2-go okresu rozliczeniowego. Uwzględniając jednak preferencję dyskontową oraz istniejące niepewności polityczne proponuje się rozwiązanie kompromisowe - sprzedaż ok. 50% posiadanego zapasu zredukowanej emisji już w latach i banking 50% do 2-go okresu rozliczeniowego.

15 Koniec


Pobierz ppt "Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. Konferencja: System Handlu Emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki Konferencja: System Handlu Emisjami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google