Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy."— Zapis prezentacji:

1 Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy.
Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

2 Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Kim jesteśmy? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Before the II World War there was a botanical garden. Construction of “Green School” place and the building for technical support 900 trees, 400 shrubs and grass areas have been planted. Botanical garden is a part of the Municipal Ecological Education Center and thanks to this project, it extend previous functioning of the center in a range of ecological education. It is extended by touristic elements. ETC project: Renovation of historic parks in Cental Europe: Piastowski Park and Bronitz Park EU contribution: euro BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W BRUKSELI EUROPE DIRECT BIURO LUSTRZANE: WYDZIAŁ INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

3 Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Gdzie się znajdujemy? Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli South Denmark House Avenue Palmerston 3 B 1000 Bruksela Before the II World War there was a botanical garden. Construction of “Green School” place and the building for technical support 900 trees, 400 shrubs and grass areas have been planted. Botanical garden is a part of the Municipal Ecological Education Center and thanks to this project, it extend previous functioning of the center in a range of ecological education. It is extended by touristic elements. ETC project: Renovation of historic parks in Cental Europe: Piastowski Park and Bronitz Park EU contribution: euro

4 Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Czym się zajmujemy? Najważniejsze działania i wydarzenia w 2011 r .: Zbieranie informacji nt. polityk UE: 5 Forum Spójności Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez instytucje UE: Open Doors Day 2011 – Dzień drzwi otwartych w Instytucjach UE Open Days 2011 – Europejski Tydzień Miast i Regionów Promocja: „Polski wieczór” w EKES, wystawa w KR, konferencja Ambasady RP Polska Prezydencja w Radzie UE: wspólna inicjatywa 16 polskich biur regionalnych: 4 konferencje tematyczne + wydarzenie kulturalne „wigilia polska” Współpraca z regionami partnerskimi: Południowa Dania (projekt ENSPIRE EU), Abruzja (Open Doors Day 2011), Brandenburgia (inicjatywa Dialog energetyczny Europejskich Regionów). Poszukiwanie partnerów do projektów (np. poprzez sieć ERRIN) Konferencje, wizyty studyjne, staże, konkursy dla dzieci Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

5 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Dlaczego energia odnawialna? Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Pakiet klimatyczno –energetyczny UE Dyrektywy RES, ESD, EPBD Strategia Europa 2020 i jej cele w kontekście energii Przesłanki ekonomiczne Przyszły okres finansowania na lata Kwestie bezpieczeństwa energetycznego UE Polityka energetyczna UE jako priorytet Polskiej Prezydencji Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

6 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Postanowienia z Kioto Zobowiązanie do redukcji emisji antropologicznych gazów cieplarnianych (CO2, N20, HFC, PFG, SF6) Okres zobowiązań: lata Zobowiązanie do ograniczenia lub redukcji emisji co najmniej o 5% poniżej poziomu z 1990 r. UE potrzeba średnio 8% redukcji w stosunku do roku bazowego Polska: konieczność redukcji o 6% w stosunku do roku bazowego Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

7 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Pakiet klimatyczno –energetyczny UE Cel: redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 r (rok bazowy: 1990) poprzez: Jednolity system handlu uprawnieniami do emisji ETS Realizacja niezależnych zobowiązań Wspólnoty w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS Zmiany struktury zużycia energii w krajach UE – osiągnięcie celów dotyczących zastosowania OZE w każdym kraju (Polska: 15%) Promocja i rozwój technologii CCS- sekwestracji CO2 Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

8 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Pakiet klimatyczno –energetyczny: Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RES) Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Pierwszeństwo przyłączania OZE do sieci Konieczność gwarancji przesyłu i dystrybucji energii z OZE przez operatorów systemów Konieczność informowania konsumentów o systemach certyfikacji Promowanie wydajności i oszczędności energetycznej Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

9 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Dyrektywy EPBD i ESD Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Sprawność energetyczna budynków: zużycie energii na ogrzewanie oraz klimatyzację Jednolite standardy sprawności energetycznej w budownictwie oraz metody kalkulacji Motywowanie budowniczych i architektów do dążenia do optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Poprawa zabezpieczenia niezawodności dostaw energii Spadek zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energii przez odbiorców końcowych Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

10 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Strategia Europa 2020 – Cele związane z energią Redukcja emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% w porównaniu z z 1990 r. Wzrost efektywności wykorzystania energii o 20% -konieczność bardziej wydajnego korzystania z zasobów Przynajmniej 20% zużywanej energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

11 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Strategia Europa 2020 – Inicjatywa przewodnia Inicjatywa przewodnia Strategii 2020: Europa efektywnie wykorzystująca zasoby - Wybrane działania: plany działań: dla gospodarki niskoemisyjnej UE do roku 2050, dla sektora energii do roku 2050, oraz dla Europy efektywnie wykorzystującej zasoby; plan efektywności energetycznej do roku 2020 oraz strategii zrównoważonej konkurencyjności sektora budowlanego; Plan rozwoju infrastruktury energetycznej (w tym inteligentnych sieci przesyłowych)  oraz trans-europejskich sieci transportowych biała księga nt. transportu nowelizacji dyrektywy ws. podatku akcyzowego od energii Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

12 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Przesłanki ekonomiczne oraz wieloletni okres finansowania Nowy okres programowania Opodatkowanie energii Przesłanki ekonomiczne Zmiany cen energii bazującej na węglach kopalnych, ropie naftowej… Zmiany cen wynikające z pełnego funkcjonowania systemu EST po 2013 r. Porównywalność cen energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

13 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy
Bezpieczeństwo energetyczne. Polityka energetyczna jako priorytet Polskiej Prezydencji Bezpieczeństwo energetyczne Rosnące zapotrzebowanie na energię Potrzeba uniezależnienia od dostaw energii spoza UE Bezpieczeństwo - OZE jako alternatywa dla energii atomowej? Polska Prezydencja w Radzie UE w II połowie 2011 r. Program 6-miesięczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. ogłoszony 15 marca 2011 Bezpieczna Europa: działanie priorytetowe bezpieczeństwo energetyczne Infrastructure is still important particularly on Polish side – lack of infrastructure, local communities have very limited budget. In Germany more “soft” projects – support for SME’s, innovation, education. They have strong chambers of commerce, foundations etc. The role of further strong EU support for heavy infrastructure in new member states after 2013.

14 Dziękuję za uwagę. Jarosława Suchecka,
Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli


Pobierz ppt "Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google