Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy. Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy. Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli."— Zapis prezentacji:

1 Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy. Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

2 Kim jesteśmy?

3 Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli Gdzie się znajdujemy? Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli South Denmark House Avenue Palmerston 3 B 1000 Bruksela www.bruksela.lubuskie.pl

4 Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli Czym się zajmujemy? Najważniejsze działania i wydarzenia w 2011 r.: Zbieranie informacji nt. polityk UE: 5 Forum Spójności Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez instytucje UE: Open Doors Day 2011 – Dzień drzwi otwartych w Instytucjach UE Open Days 2011 – Europejski Tydzień Miast i Regionów Promocja: Polski wieczór w EKES, wystawa w KR, konferencja Ambasady RP Polska Prezydencja w Radzie UE: wspólna inicjatywa 16 polskich biur regionalnych: 4 konferencje tematyczne + wydarzenie kulturalne wigilia polska Współpraca z regionami partnerskimi: Południowa Dania (projekt ENSPIRE EU), Abruzja (Open Doors Day 2011), Brandenburgia (inicjatywa Dialog energetyczny Europejskich Regionów). Poszukiwanie partnerów do projektów (np. poprzez sieć ERRIN) Konferencje, wizyty studyjne, staże, konkursy dla dzieci

5 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Dlaczego energia odnawialna? Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Pakiet klimatyczno –energetyczny UE Dyrektywy RES, ESD, EPBD Strategia Europa 2020 i jej cele w kontekście energii Przesłanki ekonomiczne Przyszły okres finansowania na lata 2014-2020 Kwestie bezpieczeństwa energetycznego UE Polityka energetyczna UE jako priorytet Polskiej Prezydencji

6 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Postanowienia z Kioto Zobowiązanie do redukcji emisji antropologicznych gazów cieplarnianych (CO2, N20, HFC, PFG, SF6) Okres zobowiązań: lata 2008-2012 Zobowiązanie do ograniczenia lub redukcji emisji co najmniej o 5% poniżej poziomu z 1990 r. UE potrzeba średnio 8% redukcji w stosunku do roku bazowego Polska: konieczność redukcji o 6% w stosunku do roku bazowego

7 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Pakiet klimatyczno –energetyczny UE Cel: redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 r (rok bazowy: 1990) poprzez: Jednolity system handlu uprawnieniami do emisji ETS Realizacja niezależnych zobowiązań Wspólnoty w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS Zmiany struktury zużycia energii w krajach UE – osiągnięcie celów dotyczących zastosowania OZE w każdym kraju (Polska: 15%) Promocja i rozwój technologii CCS- sekwestracji CO2

8 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Pakiet klimatyczno –energetyczny: Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RES) Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Pierwszeństwo przyłączania OZE do sieci Konieczność gwarancji przesyłu i dystrybucji energii z OZE przez operatorów systemów Konieczność informowania konsumentów o systemach certyfikacji Promowanie wydajności i oszczędności energetycznej

9 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Dyrektywy EPBD i ESD Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Sprawność energetyczna budynków: zużycie energii na ogrzewanie oraz klimatyzację Jednolite standardy sprawności energetycznej w budownictwie oraz metody kalkulacji Motywowanie budowniczych i architektów do dążenia do optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Poprawa zabezpieczenia niezawodności dostaw energii Spadek zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energii przez odbiorców końcowych

10 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Strategia Europa 2020 – Cele związane z energią Redukcja emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% w porównaniu z z 1990 r. Wzrost efektywności wykorzystania energii o 20% -konieczność bardziej wydajnego korzystania z zasobów Przynajmniej 20% zużywanej energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych

11 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Strategia Europa 2020 – Inicjatywa przewodnia Inicjatywa przewodnia Strategii 2020: Europa efektywnie wykorzystująca zasoby - Wybrane działania: plany działań: dla gospodarki niskoemisyjnej UE do roku 2050, dla sektora energii do roku 2050, oraz dla Europy efektywnie wykorzystującej zasoby; plan efektywności energetycznej do roku 2020 oraz strategii zrównoważonej konkurencyjności sektora budowlanego; Plan rozwoju infrastruktury energetycznej (w tym inteligentnych sieci przesyłowych) oraz trans-europejskich sieci transportowych biała księga nt. transportu nowelizacji dyrektywy ws. podatku akcyzowego od energii

12 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Przesłanki ekonomiczne oraz wieloletni okres finansowania 2014-2020 Nowy okres programowania 2014-2020 Opodatkowanie energii Przesłanki ekonomiczne Zmiany cen energii bazującej na węglach kopalnych, ropie naftowej… Zmiany cen wynikające z pełnego funkcjonowania systemu EST po 2013 r. Porównywalność cen energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych

13 Polityka energetyczna UE – obecne działania i trendy Bezpieczeństwo energetyczne. Polityka energetyczna jako priorytet Polskiej Prezydencji Bezpieczeństwo energetyczne Rosnące zapotrzebowanie na energię Potrzeba uniezależnienia od dostaw energii spoza UE Bezpieczeństwo - OZE jako alternatywa dla energii atomowej? Polska Prezydencja w Radzie UE w II połowie 2011 r. Program 6-miesięczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. ogłoszony 15 marca 2011 Bezpieczna Europa: działanie priorytetowe bezpieczeństwo energetyczne

14 Dziękuję za uwagę. Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli bruksela@lubuskie.pl www.bruksela.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Polityka energetyczna Unii Europejskiej- obecne działania i trendy. Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google