Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.03.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.03.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.03.2013r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego w I kwartale 2012r. i 2013r. miesiącPowiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie styczeń 2012 13,8 %13,2 %18,5% styczeń 2013 13,3 %14,2 %19,1 % luty 201214,4 %13,4 %18,8 % luty 201313,8 %14,4 %19,3 %

3 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski KrajWojewództwo Zachodnio- pomorskie marzec 2012 14,2 %13,3 %18,5% marzec 2013 brak danych

4 POZIOM BEZROBOCIA w 2012 oraz w 2013r. POWIAT KOŁOBRZESKI

5 Liczba zarejestrowanych osób na dzień 31.03.2013r. zarejestrowanych było 3.898 osób, w tym 1.872 kobiety dla porównania: 31.03.2012r. zarejestrowanych było 4.173 osób – nastąpił spadek o 275 osób; 3.127 osób (80% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 178 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 152 osoby (4% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 21 osób;

6 Bezrobotni wg kategorii wieku najwięcej osób jest zarejestrowanych w przedziale wiekowym 25-34 lata – 1047 z ogółu osób bezrobotnych największy spadek w porównaniu do 2012r. nastąpił w przedziale wiekowym 18-24 lata – 106 osób oraz w przedziale 25-34 – 107 osób wzrost wystąpił wśród osób w wieku 35-44 – 67 osób oraz 45-54 o 16 osób

7 Bezrobotni wg kategorii wykształcenia najwięcej osób jest zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 33% ogółu gimnazjalnym – 29 % ogółu Wykształcenie grudzień 2008 grudzień 2009 wyższe185246 policealne i średnie zawodowe 657829 średnie ogólnokształcące217272 zasadnicze zawodowe9211168 gimnazjalne i poniżej9411075 Wykształcenie marzec 2012 marzec 2013 wzrost + spadek - wyższe359351 - 8 policealne i średnie zawodowe 916828 - 88 średnie ogólnokształcące 310301 - 9 zasadnicze zawodowe13771296 - 81 gimnazjalne i poniżej12111122 - 89

8 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy najwięcej osób jest zarejestrowanych w grupie pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 1106 osób (28 % ogółu) oraz w grupie pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy – 1080 osób (28 % ogółu), największy spadek nastąpił w grupie osób pozostających bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy (spadek o 190 osób), w grupie osób zarejestrowanych pow. 24 miesięcy nastąpił spadek o 116 osób, Przyrost nastąpił w grupach: 1/ w grupie osób zarejestrowanych do 1 miesiąca - 88 osób, 2/ w grupie osób zarejestrowanych od 1 do 3 miesięcy - 20 osób, 3/ w grupie osób zarejestrowanych od 3 do 6 miesięcy – 48 osób

9 Współpraca z pracodawcami W 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 257 ofert pracy na 372 stanowiska. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner pomoc kuchenna pokojowa recepcjonista kucharz sprzedawca

10 Współpraca z pracodawcami - c.d. Zorganizowano 1 giełdę pracy na następujące stanowiska: pomoc kuchenna, kelner-barman, Kasjer sprzedawca

11 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu 15.03.2013r. w Hali Milenium odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło 64 wystawców, w tym: pracodawcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, wyposażenia wnętrz, uczelnie wyższe, jednostki szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Państwowa Inspekcja Pracy;

12 Współpraca z pracodawcami - c.d. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Przedstawiciele firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

13 Podjęcia pracy W okresie styczeń – marzec 2013r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły 541 osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną - 512 osób pracę subsydiowaną – 29 osób

14 wydatki na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi 4 411 900 Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2013r. wynosi 2 321 500; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota 2 090 400;

15 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2013r. Forma aktywizacjiLiczba osób Algorytm FP Środki EFS Kwota środków zaangażowanych ogółem Łączna kwota środków w 2013r. PRACE INTERWENCYJNE 20 (2012r.) 1 (2013r.) 51.353 5.631 -56.985135.200 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 2123.280- ROBOTY PUBLICZNE 11 (2012r.) 12 ( 2013r.) 57.996 (2012r.) 125.624 (2013r.) -183.620 STAŻE92465.800621.0001.086.8001.471.800

16 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2013r. Forma aktywizacji Liczba osób Algorytm FP Środki EFS Kwota środków zaangażowanych ogółem Łączna kwota środków w 2013r. REFUNDACJE KOSZTÓW DOPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY 27502.82021.000523.8201.259.000 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 18178.800172.400351.2001.092.000 SZKOLENIA, w tym Klub Pracy 2548.758,69- 200.000

17 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń – marzec 2013r. wysokość wypłaconych zasiłków – 1 720 835 zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ - 532 996 zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – 127 853 zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – 3 501 osób

18 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.03.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google