Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.03.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.03.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego w I kwartale 2012r. i 2013r. miesiącPowiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie styczeń ,8 %13,2 %18,5% styczeń ,3 %14,2 %19,1 % luty ,4 %13,4 %18,8 % luty ,8 %14,4 %19,3 %

3 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski KrajWojewództwo Zachodnio- pomorskie marzec ,2 %13,3 %18,5% marzec 2013 brak danych

4 POZIOM BEZROBOCIA w 2012 oraz w 2013r. POWIAT KOŁOBRZESKI

5 Liczba zarejestrowanych osób na dzień r. zarejestrowanych było osób, w tym kobiety dla porównania: r. zarejestrowanych było osób – nastąpił spadek o 275 osób; osób (80% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 178 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 152 osoby (4% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 21 osób;

6 Bezrobotni wg kategorii wieku najwięcej osób jest zarejestrowanych w przedziale wiekowym lata – 1047 z ogółu osób bezrobotnych największy spadek w porównaniu do 2012r. nastąpił w przedziale wiekowym lata – 106 osób oraz w przedziale – 107 osób wzrost wystąpił wśród osób w wieku – 67 osób oraz o 16 osób

7 Bezrobotni wg kategorii wykształcenia najwięcej osób jest zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 33% ogółu gimnazjalnym – 29 % ogółu Wykształcenie grudzień 2008 grudzień 2009 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie marzec 2012 marzec 2013 wzrost + spadek - wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

8 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy najwięcej osób jest zarejestrowanych w grupie pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 1106 osób (28 % ogółu) oraz w grupie pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy – 1080 osób (28 % ogółu), największy spadek nastąpił w grupie osób pozostających bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy (spadek o 190 osób), w grupie osób zarejestrowanych pow. 24 miesięcy nastąpił spadek o 116 osób, Przyrost nastąpił w grupach: 1/ w grupie osób zarejestrowanych do 1 miesiąca - 88 osób, 2/ w grupie osób zarejestrowanych od 1 do 3 miesięcy - 20 osób, 3/ w grupie osób zarejestrowanych od 3 do 6 miesięcy – 48 osób

9 Współpraca z pracodawcami W 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 257 ofert pracy na 372 stanowiska. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner pomoc kuchenna pokojowa recepcjonista kucharz sprzedawca

10 Współpraca z pracodawcami - c.d. Zorganizowano 1 giełdę pracy na następujące stanowiska: pomoc kuchenna, kelner-barman, Kasjer sprzedawca

11 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu r. w Hali Milenium odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło 64 wystawców, w tym: pracodawcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, wyposażenia wnętrz, uczelnie wyższe, jednostki szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Państwowa Inspekcja Pracy;

12 Współpraca z pracodawcami - c.d. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Przedstawiciele firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

13 Podjęcia pracy W okresie styczeń – marzec 2013r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły 541 osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną osób pracę subsydiowaną – 29 osób

14 wydatki na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2013r. wynosi ; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota ;

15 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2013r. Forma aktywizacjiLiczba osób Algorytm FP Środki EFS Kwota środków zaangażowanych ogółem Łączna kwota środków w 2013r. PRACE INTERWENCYJNE 20 (2012r.) 1 (2013r.) PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ROBOTY PUBLICZNE 11 (2012r.) 12 ( 2013r.) (2012r.) (2013r.) STAŻE

16 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2013r. Forma aktywizacji Liczba osób Algorytm FP Środki EFS Kwota środków zaangażowanych ogółem Łączna kwota środków w 2013r. REFUNDACJE KOSZTÓW DOPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SZKOLENIA, w tym Klub Pracy ,

17 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń – marzec 2013r. wysokość wypłaconych zasiłków – zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – osób

18 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.03.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google