Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka Turystyka. 1.Pielgrzymkowa 1.Pielgrzymkowa Tego rodzaju podró ż e organizowane s ą do miejsc uwa ż anych za ś wi ę te. Pielgrzymi odwiedzaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka Turystyka. 1.Pielgrzymkowa 1.Pielgrzymkowa Tego rodzaju podró ż e organizowane s ą do miejsc uwa ż anych za ś wi ę te. Pielgrzymi odwiedzaj."— Zapis prezentacji:

1 Turystyka Turystyka

2 1.Pielgrzymkowa 1.Pielgrzymkowa Tego rodzaju podró ż e organizowane s ą do miejsc uwa ż anych za ś wi ę te. Pielgrzymi odwiedzaj ą c miejsca ś wi ę te chc ą wzi ąć udzia ł w tamtejszych mszach ś wi ę tych b ą d ź tak ż e zwiedzi ć wszystkie zabytki, które s ł yn ą z cudownych ł ask Bo ż ych. Pielgrzymkom towarzyszy modlitwa i ś piew. Najcz ęś ciej pielgrzymki s ą autokarowe. Jedynie latem organizowane s ą tak ż e piesze pielgrzymki, w których bierze udzia ł wiele osób ró ż nym wieku. Rzymu

3 W gniewie Biuro turystyczno- pielgrzymkowe Zbigniewa Radziejewskiego oferuje bogat ą oferte wycieczek po okolicach Pomorza i zwiedzaniu miejsc boskich Np.. Biskupin-Gniezno i wiele wi ę cej.

4 2.Rekreacyjna 2.Rekreacyjna Turystyka wykorzystuj ą ca walory ś rodowiska przyrodniczego: góry, lasy, wody powierzchniowe.

5 -Hel - Mikoszewo -W naszym regionie jest wiele miejsc by sp ę dza ć zdrowo swój wolny czas. -Ró ż nego rodzaju mecze na Pge arenie. -K ę gle paint-ball. I wiele innych.

6 3.Morska 3.Morska Rodzaj turystyki obejmuj ą cy wycieczki pe ł nomorskie, ż eglug ę przybrze ż n ą, ż eglarstwo, kajakarstwo oraz turystyk ę podwodn ą.

7 -W Gda ń sku oraz Gdyni jest wiele ciekawych rejsów naszym morzem ba ł tyckim.Np ( ż egluga Gda ń ska nam oferuje) -GDA Ń SK - ZWIEDZANIE PORTU – WESTRPLATTE -Gdyna-hel -Stena Line

8 Rowerowa 4. Rowerowa Metoda spędzania wolnego czasu,która zakłada podróżowanie rowerem dla samej przyjemności jeżdżenia a nie w celach ścigania się lub w wyniku potrzeby

9 Na terenie Pomorskim jest bardzo wiele szlaków rowerowych m.i.n : -Gda ń sk-Tczew -Górki Wschodnie-Sobieszewo

10 5.Kajakowa 5.Kajakowa - Sp ł ywy Kajakowe na Ś rodkowym Wybrze ż u,wypo ż yczalnia kajaków - Wypo ż yczalnia kajaków Gda ń ski Ż abi Kruk - Kr ą g (Starogard Gda ń ski) O ś rodek gastronomiczno-rekreacyjny Kr ę gski M ł yn

11 6.Piesza Zaliczamy tu turystyk ę nizinn ą jak zarówno górsk ą, które ciesz ą si ę bardzo du ż a popularno ś ci ą na ca ł ym ś wiecie

12 - Szlak Wzgórz Szymbarskich -Szlak Skarszewski -Szlak Wyspy Sobieszewskiej -Szlak Fortyfikacji Nadmorskich -Szkak Ź ród ł a Marii

13 7.Hotelowa Polega na zakwaterowaniu w hotelu n.p.; - Cubus - Hilton - Scandic -Dwór Oliwski -Haffner

14 8.Nurkowa Ca ł oroczna Szko ł a Nurkowania FIREFISH Gda ń sk ul. Tysi ą clecia 20a/4, 80-351

15 9.Uzdrowiskowa 9.Uzdrowiskowa - W Sopocie mamy wiele miejsc gdzie mo ż na wypocz ąć oraz ró ż nego rodzaju Spa nad morzem dostarcza to nam du ż o jodu co jest dobre na tarczyce. (Np. Haffner hotel posiada Spa) - Sanatorium Uzdrowiskowe Kamienny Potok

16 10.Jezdziecka W Gda ń sku : - Agroturystyka i Klub Je ź dziecki Tabun ul. Konna 29 80-174 Gda ń sk -Lipce O ś rodek Sportów Konnych ul. Trakt Ś w. Wojciecha 292 80-001Gda ń sk -"Stajnia Owczarnia" Jazda Konna 80-299 Gda ń sk Owczarnia -jazda konna-Adam Miarka -Buszkowy/Kolbudy Daria Wróbel kl 1h


Pobierz ppt "Turystyka Turystyka. 1.Pielgrzymkowa 1.Pielgrzymkowa Tego rodzaju podró ż e organizowane s ą do miejsc uwa ż anych za ś wi ę te. Pielgrzymi odwiedzaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google