Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klub i Restauracja Mirage ma przyjemno ść zaprosi ć Pa ń stwa do miejsca łą cz ą cego w sobie tradycj ę i nowoczesno ść

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klub i Restauracja Mirage ma przyjemno ść zaprosi ć Pa ń stwa do miejsca łą cz ą cego w sobie tradycj ę i nowoczesno ść"— Zapis prezentacji:

1

2 Klub i Restauracja Mirage ma przyjemno ść zaprosi ć Pa ń stwa do miejsca łą cz ą cego w sobie tradycj ę i nowoczesno ść

3 Do Pa ń stwa dyspozycji jest 2 200 m2 powierzchni

4 Posiadamy najnowszy sprz ę t o ś wietleniowy i nag ł a ś niaj ą cy Ponadto: 6 ekranów LCD - dwa du ż e ekrany ( 2 x 42 cale ) - cztery ekrany ( 42 cale ) Ś ciany LED (16 szt.) - mo ż liwo ść emisji grafiki komputerowej, logo klienta

5 a tak ż e marmurow ą fontann ę stanowi ą c ą centralne miejsce klubu

6 oraz pod ś wietlany parkiet z mo ż liwo ś ci ą wykorzystania cz ęś ci parkietu jako sceny ( dwa poziomy parkietu )

7 Ustawienie w formie bufetu szwedzkiego w dowolnej konfiguracji ( w zale ż no ś ci od ilo ś ci go ś ci )

8 Zapewniamy profesjonaln ą organizacj ę ca ł ej imprezy w zakresie : - cateringu - obs ł ugi barma ń skiej i kelnerskiej - o ś wietlenia i nag ł o ś nienia - wyboru i oprawy muzycznej imprezy - ochrony go ś ci - obs ł ugi szatni i toalet

9 Catering : - w ł asne wyroby przygotowane na miejscu - szeroki wybór menu - wybrane kompozycje na ż yczenie klienta

10 imprez zamkni ę tych bankietów konferencji imprez okoliczno ś ciowych Zapraszamy Pa ń stwa do organizowania u nas: W trakcie 12 lat istnienia klubu zorganizowali ś my ponad 600 ró ż nego rodzaju imprez

11 Kontakt: Tel: 022 620 14 54, 022 656 71 11 E-mail: info@clubmirage.pl www.clubmirage.pl Dzia ł marketingu: Tel: 607 300 587 monika.siewierska@clubmirage.pl Lokalizacja: Plac Defilad 1 ( budynek PKiN)


Pobierz ppt "Klub i Restauracja Mirage ma przyjemno ść zaprosi ć Pa ń stwa do miejsca łą cz ą cego w sobie tradycj ę i nowoczesno ść"

Podobne prezentacje


Reklamy Google