Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIASTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIASTA."— Zapis prezentacji:

1 NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIASTA

2 Podstawy zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem -Wizja i cele społeczności zidentyfikowane -Proces planowania rozwoju kierowany potrzebami i preferencjami partnerów społecznych i odbiorców usług -System zarządzania oparty na przełożeniu wizji i celów strategii w priorytety i rezultaty projektów realizacyjnych -Kompetencje precyzyjnie rozłożone pomiędzy polityków, profesjonalistów i partnerów społecznych -Rozwój instytucjonalny oparty na kroczącym procesie, plany realizacyjne aktualizowane corocznie

3 Podstawy zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem -Wskaźniki realizacji zamierzeń oparte na celach strategicznych i oczekiwaniach społecznych -Efektywny system monitorowania i aktualizacji oparty na powtarzalnym procesie -Integracja przygotowania budżetu rocznego i planu realizacji strategii -Wdrożenie systemu zarządzania projektami i pracy zespołów międzywydziałowych -Odpowiedzialność personalna i system szkoleniowy pracowników.

4 Elementy zarządzania rozwojem - Przygotowanie Strategii rozwoju - Proces wdrożenia Strategii i ocena realizacji -Zwiększanie potencjału i rozwój instytucjonalny

5 POZIOM STRATEGICZNY STRATEGIE SEKTOROWE PLANY REALIZACYJNE STRATEGII SEKTOROWYCH 2-3 LATA ROCZNE PLANY DZIAŁALNOSCI WYDZIAŁÓW STRATEGIA ROZWOJU MIASTA WPI 4-6 LAT PLAN ROZWOJU LOKALNEGO PLAN FINANSOWY 6-8 LAT BUDŻET POZIOM TAKTYCZNY POZIOM OPERACYJNY STRUKTURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

6 Proces przygotowania strategii rozwoju. - Organizacja zespołów. - Ocena konkurencyjności. - Opracowanie strategii.

7 Zaangażowani partnerzy - Zespół roboczy - Interdyscyplinarny zespół miedzywydziałowy - Partnerzy społeczni - Burmistrz i Rada

8 Strategia rozwoju odnosi się do: - Zdeklarowanej wizji - Trendów demograficznych - Konkurencyjnosci lokalnej gospodarki - Sytuacji ekonomicznej mieszkańców, przedsiębiorców, stanu finansów publicznych - Oczekiwanej jakości życia

9 Strategia rozwoju -Deklaracja wizji - Cele strategiczne (3-5) -Cele operacyjne/ Priorytety (5-8)

10 PROGRAM nX WIZJA CELE C1C2 Cn CELE OPERACYJNE/PRIORYTETOWE CO1CO2CO3CO4CO5CO n PROGRAM 1 PROGRAM 3 PROGRAM n PROGRAM 2 Programy X X X XXX X X X X Projekty

11 Proces wdrożenia Strategii i ocena realizacji - Plan Rozwoju Lokalnego - Monitoring Strategii i ocena realizacji

12 Plan Rozwoju Lokalnego powinien zawierać: -horyzont czasowy 4-6 letni -mechanizm corocznej aktualizacji -aktualizację priorytetów w opaciu o ustalone wskaźniki -składać się z programów zawierających od 8 - 15 projektów przypisanych do osiągnięcia określonego celu w strategii rozwoju - odpowiedzialnych za realizację programów kierowników programów.

13 Przykładowa struktura dokumentu - plan rozwoju lokalnego I. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego II Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze IV. Realizacja zadań i projektów V. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa

14 Przykładowa struktura dokumentu - plan rozwoju lokalnego VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006 (obligatoryjnie) i na następne planowane lata (fakultatywnie) VIII. System wdrażania IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

15 BURMISTRZ I RADA GMINY PARTNERZY SPOŁECZNI ZESPÓŁ MIĘDZY WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ROBOCZY BUDŻET PLAN INWESTYCYJNY OPŁATY I PODATKI LOKALNE POLITYKA FINANSOWA KREDYTY, OBLIGACJE NOWY RAPORT NT. REALIZACJI STRATEGII I STANU GMINY PRO JEKT PRL KONSULTACJE PROJEKTU PRL ZA TWIER DZENIE PRL ZEBRANIE I PRZEGLĄD APLIKACJI OCENA RAPORTÓW I IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW GMINY WSKAZÓW KI DLA PLANU ROZWOJU LOKALNE GO PRIORYTETY PRL PRZYGOTOWA NIE PROJEKTÓW Q 1Q 2Q 3Q 4


Pobierz ppt "NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIASTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google