Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIASTA

2 Podstawy zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem
Wizja i cele społeczności zidentyfikowane Proces planowania rozwoju kierowany potrzebami i preferencjami partnerów społecznych i odbiorców usług System zarządzania oparty na przełożeniu wizji i celów strategii w priorytety i rezultaty projektów realizacyjnych Kompetencje precyzyjnie rozłożone pomiędzy polityków, profesjonalistów i partnerów społecznych Rozwój instytucjonalny oparty na kroczącym procesie, plany realizacyjne aktualizowane corocznie

3 Podstawy zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem
Wskaźniki realizacji zamierzeń oparte na celach strategicznych i oczekiwaniach społecznych Efektywny system monitorowania i aktualizacji oparty na powtarzalnym procesie Integracja przygotowania budżetu rocznego i planu realizacji strategii Wdrożenie systemu zarządzania projektami i pracy zespołów międzywydziałowych Odpowiedzialność personalna i system szkoleniowy pracowników.

4 Elementy zarządzania rozwojem
- Przygotowanie Strategii rozwoju - Proces wdrożenia Strategii i ocena realizacji -Zwiększanie potencjału i rozwój instytucjonalny

5 STRUKTURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POZIOM STRATEGICZNY POZIOM TAKTYCZNY POZIOM OPERACYJNY STRATEGIA ROZWOJU MIASTA WPI 4-6 LAT PLAN LOKALNEGO FINANSOWY 6-8 LAT BUDŻET STRATEGIE SEKTOROWE PLANY REALIZACYJNE STRATEGII SEKTOROWYCH 2-3 LATA ROCZNE PLANY DZIAŁALNOSCI WYDZIAŁÓW

6 Proces przygotowania strategii rozwoju.
- Organizacja zespołów. - Ocena konkurencyjności. - Opracowanie strategii.

7 Zaangażowani partnerzy
- Zespół roboczy - Interdyscyplinarny zespół miedzywydziałowy - Partnerzy społeczni - Burmistrz i Rada

8 Strategia rozwoju odnosi się do:
- Zdeklarowanej wizji - Trendów demograficznych - Konkurencyjnosci lokalnej gospodarki - Sytuacji ekonomicznej mieszkańców, przedsiębiorców, stanu finansów publicznych - Oczekiwanej jakości życia

9 Strategia rozwoju Deklaracja wizji Cele strategiczne (3-5)
Cele operacyjne/ Priorytety (5-8)

10 CELE OPERACYJNE/PRIORYTETOWE
WIZJA CELE C1 C2 Cn CELE OPERACYJNE/PRIORYTETOWE CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 COn PROGRAM 1 PROGRAM 3 PROGRAM n PROGRAM 2 Programy X Projekty PROGRAM n X

11 Proces wdrożenia Strategii i ocena realizacji
- Plan Rozwoju Lokalnego - Monitoring Strategii i ocena realizacji

12 Plan Rozwoju Lokalnego powinien zawierać:
horyzont czasowy 4-6 letni mechanizm corocznej aktualizacji aktualizację priorytetów w opaciu o ustalone wskaźniki składać się z programów zawierających od projektów przypisanych do osiągnięcia określonego celu w strategii rozwoju odpowiedzialnych za realizację programów kierowników programów.

13 Przykładowa struktura dokumentu - plan rozwoju lokalnego
I. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego II Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu III Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze IV . Realizacja zadań i projektów V. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa

14 Przykładowa struktura dokumentu - plan rozwoju lokalnego
VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006 (obligatoryjnie) i na następne planowane lata (fakultatywnie) VIII. System wdrażania IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

15 BURMISTRZ I RADA GMINY PARTNERZY SPOŁECZNI ROBOCZY
ZESPÓŁ MIĘDZY WYDZIAŁOWY ROBOCZY BUDŻET PLAN INWESTYCYJNY OPŁATY I PODATKI LOKALNE POLITYKA FINANSOWA KREDYTY, OBLIGACJE NOWY RAPORT NT. REALIZACJI STRATEGII I STANU PRO JEKT PRL KONSULTACJE PROJEKTU ZA TWIER DZENIE ZEBRANIE I PRZEGLĄD APLIKACJI OCENA RAPORTÓW I IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW WSKAZÓWKI DLA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO PRIORYTETY PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW Q 1 Q 2 Q 3 Q 4


Pobierz ppt "NARZĘDZIA PRZYGOTOWANIA PLANÓW ROZWOJU LOKALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google