Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46-200 Kluczbork,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46-200 Kluczbork,"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11 tel./fax. 077/ 418 12 86, INTERNAT tel. 077/ 418 53 13 e-mail: wodidz@klucznet.pl http://wodidz.klucznet.pl

2 Podstawa prawna działalności WODiDZ w Kluczborku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226).

3 Cele i zadania WODiDZ w Kluczborku Cele i zadania WODiDZ w Kluczborku Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Głównym celem Ośrodka jest dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników. Głównym celem Ośrodka jest dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników. Do zadań Ośrodka należy: Do zadań Ośrodka należy: –dokształcanie zawodowe młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, –dokształcanie zawodowe młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. –doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy. –zapewnienie całodobowej opieki w Ośrodku a także podczas zajęć poza terenem Ośrodka. –dbanie o pełne poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego młodocianego od momentu przyjścia do momentu wyjścia z Ośrodka. Kształcenie w Ośrodku realizowane jest w zawodach i specjalnościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2007.124.860). Kształcenie w Ośrodku realizowane jest w zawodach i specjalnościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2007.124.860).

4 WODiDZ w Kluczborku prowadzi koordynację dokształcania zawodowego na terenie województwa opolskiego zgodnie z uchwałą podjętą na naradzie koordynacyjnej z przedstawicielami starostw powiatowych województwa opolskiego oraz dyrektorami ośrodków w dniu 22 marca 2004 r. KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w dniu 05.06.2007 r. powierzono funkcję WODiDZ w Kluczborku KRAJOWEGO KOORDYNATORA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH na rok szkolny 2007/2008

5 OFERTA SZKOLENIOWA Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku koordynuje i planuje dokształcanie w województwie opolskim w następujących zawodach: Operator obrabiarek skrawających Operator obrabiarek skrawających Ślusarz Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik monter maszyn Mechanik monter maszyn i urządzeń i urządzeń Mechanik operator pojazdów Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych i maszyn rolniczych Cukiernik Cukiernik Piekarz Piekarz Rzeźnik – wędliniarz Rzeźnik – wędliniarz Kucharz małej gastronomii Kucharz małej gastronomii Fryzjer Fryzjer Sprzedawca Sprzedawca Murarz Murarz Betoniarz zbrojarz Betoniarz zbrojarz Posadzkarz Posadzkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Dekarz Dekarz Malarz – tapeciarz Malarz – tapeciarz Blacharz Blacharz Blacharz samochodowy Blacharz samochodowy Elektryk Elektryk Elektromechanik Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych

6 Nowoczesne sale wykładowe

7 Profesjonalna pracownia komputerowa otrzymana z Europejskiego Funduszu Europejskiego

8 Stołówka

9 Pokoje mieszkalne dysponujemy 160 miejscami noclegowymi

10 Dokształcamy młodocianych pracowników – uczniów szkół zawodowych oddziałów wielozawodowych w całej gamie różnych zawodów na potrzeby rynku pracy z 27 szkół województwa opolskiego, z którymi są zawarte umowy na dokształcanie młodocianych. Dokształcamy młodocianych pracowników – uczniów szkół zawodowych oddziałów wielozawodowych w całej gamie różnych zawodów na potrzeby rynku pracy z 27 szkół województwa opolskiego, z którymi są zawarte umowy na dokształcanie młodocianych. Uczniowie są dokształcani w 5 - ciu ośrodkach: Uczniowie są dokształcani w 5 - ciu ośrodkach: WODiDZ w Kluczborku w 17 zawodach w 8 - 9 ciągach WODiDZ w Kluczborku w 17 zawodach w 8 - 9 ciągach w roku szkolnym w roku szkolnym ODZ w Dobrodzieniu w 5 zawodach w 2 ciągach ODZ w Dobrodzieniu w 5 zawodach w 2 ciągach ODZ w Głubczycach w 6 zawodach w 2 ciągach ODZ w Głubczycach w 6 zawodach w 2 ciągach CKP w Kędzierzynie Koźlu w 7 zawodach w 3 ciągach CKP w Kędzierzynie Koźlu w 7 zawodach w 3 ciągach ODZ w Prudniku w 1 zawodzie ODZ w Prudniku w 1 zawodzie

11 Systematycznie rośnie liczba uczniów, którzy szkolą się w systemie wielozawodowym. W roku szkolnym 2006/2007 było ich 3382, w roku bieżącym łącznie 3707 uczniów zgłoszono do dokształcania.

12 Rozmieszczenie placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego i ODiDZ w Polsce

13 KURSY DOSKONALĄCE W formach pozaszkolnych WODiDZ w Kluczborku doskonalił kursowo pracowników zgłoszonych przez zakłady pracy i z wolnego naboru W formach pozaszkolnych WODiDZ w Kluczborku doskonalił kursowo pracowników zgłoszonych przez zakłady pracy i z wolnego naboru w zakresie: - Szkoleń okresowych BHP, - Szkoleń okresowych BHP, - Uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, - Uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, - Kursów informatycznych w zakresie obsługi i wykorzystania multimediów. - Kursów informatycznych w zakresie obsługi i wykorzystania multimediów. - Przyuczania do zawodu zgłoszonych grup w zawodzie murarz, malarz - tapeciarz. - Przyuczania do zawodu zgłoszonych grup w zawodzie murarz, malarz - tapeciarz. Ubiegłym roku 2006 było szkolonych 117 osób. W bieżącym roku przeszkoliliśmy już do tej pory 194 osoby.

14 Rola Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Szkolnictwa Zawodowego na rynku pracy, a oczekiwania pracodawców Współpraca pracodawców w tworzeniu programów nauczania zapewniających przeszkolenie pracowników na najwyższym poziomie. Współpraca pracodawców w tworzeniu programów nauczania zapewniających przeszkolenie pracowników na najwyższym poziomie. Możliwość wsparcia procesów dydaktycznych poprzez zatrudnianie jako wykładowców na kursach doskonalących fachowców z przemysłu. Możliwość wsparcia procesów dydaktycznych poprzez zatrudnianie jako wykładowców na kursach doskonalących fachowców z przemysłu. Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w procesie nauczania pracowników młodocianych do przeprowadzania i organizowania kursów specjalistycznych pozwalających na dokształcanie pracowników zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w procesie nauczania pracowników młodocianych do przeprowadzania i organizowania kursów specjalistycznych pozwalających na dokształcanie pracowników zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu.

15 Wnioski: Odbudowa rangi i prestiżu szkolnictwa zawodowego. Odbudowa rangi i prestiżu szkolnictwa zawodowego. Kierunki kształcenia i doskonalenia powinny odpowiadać na oczekiwania rynku pracy. Kierunki kształcenia i doskonalenia powinny odpowiadać na oczekiwania rynku pracy. Podniesienie standardów edukacyjnych poprzez odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć. Podniesienie standardów edukacyjnych poprzez odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć. Rozszerzenie współpracy z pracodawcami. Rozszerzenie współpracy z pracodawcami. Stworzenie możliwości i zabezpieczenie środków na kształcenie zawodowe i doskonalenie nauczycieli. Stworzenie możliwości i zabezpieczenie środków na kształcenie zawodowe i doskonalenie nauczycieli. Stworzenie płaszczyzny roboczej współpracy szkół, ośrodków dokształcania Stworzenie płaszczyzny roboczej współpracy szkół, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego, samorządów, instytucji rynku pracy, przedsiębiorstw i rzemieślników. i doskonalenia zawodowego, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego, samorządów, instytucji rynku pracy, przedsiębiorstw i rzemieślników. Specjalistyczne zajęcia praktyczne prowadzone powinny być w pracowniach wyposażonych w najnowsze techniki i technologie – najlepiej w zakładach pracy. Specjalistyczne zajęcia praktyczne prowadzone powinny być w pracowniach wyposażonych w najnowsze techniki i technologie – najlepiej w zakładach pracy. Akredytacja ODiDZ. Akredytacja ODiDZ. Kształcenie zawodowe uzyska należną sobie rangę, gdy będzie : –atrakcyjne –na najwyższym poziomie –zgodne z oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy.

16 WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w KLUCZBORKU KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11 tel./fax. 077/ 418 12 86, INTERNAT tel. 077/ 418 53 13 e - mail: wodidz@klucznet.pl http://wodidz.klucznet.pl Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia Wiesław Solarewicz


Pobierz ppt "WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46-200 Kluczbork,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google