Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 NAJLEPSZY WYBÓR ! Nie dla szkoły,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 NAJLEPSZY WYBÓR ! Nie dla szkoły,"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 NAJLEPSZY WYBÓR ! Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy lecz dla życia się uczymy

2 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 ZAPEWNIAMY wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości udział szkoły w Projekcie Powiatu Nowodworskiego - Warszawska w Europie. Praktyczna inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim. nowoczesną bazę dydaktyczną: - biblioteka z centrum multimedialnym - 4 pracownie komputerowe - baza sportowa – szkolne boisko ORLIK nowoczesną bazę dydaktyczną: - biblioteka z centrum multimedialnym - 4 pracownie komputerowe - baza sportowa – szkolne boisko ORLIK Szkolny Ośrodek Kariery Szkolny Ośrodek Kariery dostęp do technologii XXI wieku dostęp do technologii XXI wieku

3 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 europejskie standardy kształcenia europejskie standardy kształcenia możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL kurs obsługi kas fiskalnych kurs obsługi kas fiskalnych zajęcia pozalekcyjne zajęcia pozalekcyjne wycieczki szkolne wycieczki szkolne PROPONUJEMY

4 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Studia – samodzielność – dobry zawód TECHNIKUM technik obsługi turystycznej technik obsługi turystycznej technik żywienia i gospodarstwa domowego technik żywienia i gospodarstwa domowego technik informatyk technik informatyk technik mechanik technik mechanik

5 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ atrakcyjny zawód atrakcyjny zawód kurs prawa jazdy kurs prawa jazdy języki obce języki obce obsługa komputera obsługa komputera po 4 latach: - studia - nauka w szkole policealnej - oferta pracy na całym świecie po 4 latach: - studia - nauka w szkole policealnej - oferta pracy na całym świecie

6 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Absolwent technikum obsługi turystycznej otrzymuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do: pracy w biurze turystycznym pracy w biurze turystycznym samodzielnego prowadzenia własnej działalności na rynku turystycznym. samodzielnego prowadzenia własnej działalności na rynku turystycznym. Przygotowanie teoretyczne zdobywa podczas bardzo ciekawych zajęć z zakresu: marketingu usług turystycznych, organizacji turystyki, geografii turystycznej, programowych wycieczek szkolnych, letnich praktyk zawodowych i wielu innych. Jako pierwsi w Polsce, już od 1991 roku, kształciliśmy techników obsługi turystycznej. Obecnie pracują oni zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej w: punktach informacji turystycznej punktach informacji turystycznej biurach podróży biurach podróży hotelach o wysokim standardzie hotelach o wysokim standardzie część absolwentów prowadzi własną działalność na rynku usług turystycznych. część absolwentów prowadzi własną działalność na rynku usług turystycznych. ABSOLWENT TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

7 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54

8 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO nowoczesny program nauczania nowoczesny program nauczania języki obce, komputer, prawo jazdy języki obce, komputer, prawo jazdy po 4 latach nauki: - działalność gospodarcza lub podjęcie pracy w firmach w całej Europie - studia - nauka w szkole policealnej po 4 latach nauki: - działalność gospodarcza lub podjęcie pracy w firmach w całej Europie - studia - nauka w szkole policealnej

9 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Specjalnie pod potrzeby lokalnego rynku pracy w naszym Zespole Szkół Nr 2 uruchomiono technikum o specjalności technik żywienia i gospodarstwa domowego. Absolwent tego kierunku ma do wyboru następujące specjalności: usługi hotelarsko – turystyczne usługi hotelarsko – turystyczne żywienie zbiorowe żywienie zbiorowe dietetyka dietetyka urządzanie wnętrz i otoczenia domów. urządzanie wnętrz i otoczenia domów. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni kucharskiej oraz w pracowni obsługi konsumenta. Absolwenci tego technikum są bardzo poszukiwanymi pracownikami w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w: ośrodkach wczasowych ośrodkach wczasowych placówkach gastronomicznych placówkach gastronomicznych hotelach hotelach punktach żywienia zbiorowego. punktach żywienia zbiorowego. ABSOLWENT TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

10 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54

11 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 TECHNIK INFORMATYK zawód przyszłości zawód przyszłości wykształcenie średnie i tytuł technika informatyka wykształcenie średnie i tytuł technika informatyka technologia jutra technologia jutra po 4 latach: - studia - nauka w szkole policealnej - oferta pracy na całym świecie po 4 latach: - studia - nauka w szkole policealnej - oferta pracy na całym świecie

12 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Kształceniem w zawodzie technik informatyk nasza szkoła zajmuje się już od 9 lat. Absolwent tego technikum będzie mógł być: pracownikiem firm komputerowych pracownikiem firm komputerowych pracownikiem firm usługowych pracownikiem firm usługowych pracownikiem firm produkcyjnych pracownikiem firm produkcyjnych pracownikiem jednostek administracji terytorialnej i innych instytucji. pracownikiem jednostek administracji terytorialnej i innych instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki w technikum informatycznym to przepustka do świata trzeciego tysiąclecia. W ramach zajęć w technikum informatycznym uczniowie uczą się: programowania programowania budowy komputerów budowy komputerów zasad działania systemów komputerowych zasad działania systemów komputerowych poznają multimedia i grafikę komputerową. poznają multimedia i grafikę komputerową. Program nauczania odpowiada dynamicznemu rozwojowi informatyki. ABSOLWENT TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO

13 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54

14 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 TECHNIK MECHANIK poszukiwany zawód i tytuł technika mechanika poszukiwany zawód i tytuł technika mechanika kurs prawa jazdy kurs prawa jazdy wykorzystanie komputera w technice wykorzystanie komputera w technice elementy mechatroniki – technika XXI wieku elementy mechatroniki – technika XXI wieku studia, szkoła policealne, praca, własna firma – Twój wybór… studia, szkoła policealne, praca, własna firma – Twój wybór…

15 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Technik mechanik zaliczany jest do zawodów o najstarszych tradycjach. Dzisiaj jest to zawód nie do zastąpienia. Współczesny technik mechanik operuje: komputerem komputerem obrabiarkami skrawającymi do metali obrabiarkami skrawającymi do metali automatyką i elektroniką automatyką i elektroniką metodami organizacji pracy. metodami organizacji pracy. Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają na warsztatach szkolnych i w czasie praktyk u wybranych pracodawców z branży mechanicznej. ABSOLWENT TECHNIKUM MECHANICZNEGO

16 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54

17 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Zawody poszukiwane na rynku pracy: kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii mechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca sprzedawca inne zawody z praktyką u pracodawcy inne zawody z praktyką u pracodawcy ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

18 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Wybierz zawód, który Tobie odpowiada… mechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca sprzedawca kominiarz kominiarz monter monter mechatronik mechatronik piekarz piekarz cukiernik cukiernik kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii ślusarz ślusarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter instalacji i urządzeń sanitarnych murarz murarz kaletnik kaletnik blacharz samochodowy blacharz samochodowy fryzjer fryzjer krawiec krawiec tapicer...i wiele innych tapicer...i wiele innych

19 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54

20 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 szkoła wieczorowa lub zaoczna szkoła wieczorowa lub zaoczna możesz zdobyć drugi, atrakcyjny zawód możesz zdobyć drugi, atrakcyjny zawód matura, studia lub praca matura, studia lub praca A W PRZYSZŁOŚCI ?

21 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska Nowy Dwór Gdański CZEKAMY NA CIEBIE !

22 Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Rekrutacja na rok szkolny – 2011 / 2012 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 NAJLEPSZY WYBÓR ! Nie dla szkoły,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google