Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO

2 Powiat Gorlicki Zestawienie zbiorcze oferty kształcenia w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki planowanego przez Dyrektorów szkół w roku szkolnym 2008/2009 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 1.I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach LO - matematyka - informatyka - j. angielski -matematyka - geografia - j. angielski - matematyka - fizyka - j. polski - historia – wiedza o społeczeństwie - biologia - chemia - j. polski - historia - geografia - biologia - wychowanie fizyczne 8 - matematyka - informatyka - j. angielski - matematyka - geografia - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie - j. polski - historia - j. angielski - biologia - chemia - j. angielski - geografia - biologia - geografia - j. angielski 8 Razem8 8

3 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach T - technik budownictwa (3 oddziały) - technik urządzeń sanitarnych/ technik geodeta - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kucharz - technik kelner (2 oddziały) 8 - technik budownictwa (2 oddziały) - technik urządzeń sanitarnych/ technik geodeta - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kucharz / technik kelner 5

4 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach CD ZSZ Specj. - murarz (2 oddziały) - cukiernik - monter instalacji i urządzeń sanitarnych /wielozawodowy - kucharz małej gastronomii/ malarz-tapeciarz - malarz - tapeciarz/kucharz małej gastronomii wielozawodowy - technolog robót wykończeniowych w budownictwie - murarz ( 1 ½ oddziału) - monter instalacji i urządzeń sanitarnych ( ½ oddziału) - cukiernik/piekarz - kucharz małej gastronomii/ malarz- tapeciarz - malarz - tapeciarz/kucharz małej gastronomi 6161 Razem14Razem12

5 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 3.Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach LO- matematyka - informatyka - język angielski - historia - język niemiecki - geografia - biologia - chemia - historia - wiedza o społeczeństwie - język polski - geografia - wiedza o kulturze 6- matematyka – informatyka - język polski, j. angielski, wiedza o kulturze - biologia, geografia, j. niemiecki - biologia, chemia - j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie - j. angielski, informatyka, wiedza o społeczeństwie ( Policyjna) 6

6 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 3.Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach CD T- technik elektronik - technik informatyk - technik ochrony środowiska/ technik elektryk 3- technik informatyk - technik cyfrowych procesorów graficznych (½ oddziału) - technik teleinformatyk (½ oddziału) - technik elektronik (½ oddziału) - technik ochrony środowiska (½ oddziału) 3 Razem 9 9

7 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 4.Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach T ZSZ - technik mechanik - technik informatyk - elektromechanik - operator obrabiarek skrawających technik mechanik/ technik pojazdów samochodowych/ technik mechatronik - technik informatyk / technik elektryk - elektromechanik/mechanik- monter maszyn i urządzeń/ operator obrabiarek skrawających/ blacharz samochodowy/ślusarz 2121 Razem 4 3

8 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 5.Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II Gorlicach T ZSZ - technik ekonomista (2 oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu - sprzedawca technik ekonomista (2 oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu - sprzedawca 4141 Razem 5 5

9 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 6.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu LO- matematyka - informatyka - biologia - chemia - język polski - historia - geografia - język niemiecki - język angielski - informatyka 5- matematyka - informatyka - biologia – chemia - język polski – historia - geografia – informatyka 4 Razem 5 4

10 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałó w Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 7.Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu T ZSZ - technik mechanik / technik ekonomista - technik hotelarstwa / technik organizacji usług gastronomicznych - technik informatyk - ślusarz /mechanik pojazdów samochodowych - cukiernik/stolarz technik pojazdów samochodowych/ technik handlowiec - technik ekonomista / technik hotelarstwa - technik informatyk/ technik organizacji usług gastronomicznych - ślusarz /mechanik pojazdów samochodowych - cukiernik/stolarz 3232 Razem 5 5

11 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 8.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej LO T -język polski - historia - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kelner/ technik hotelarstwa język polski – historia, geografia, j. angielski – j. niemiecki - matematyka, informatyka, biologia, chemia - technik żywienia i gospodarstwa domowego/ technik kucharz - technik kelner/technik hotelarstwa 2222 Razem 3 4

12 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 9.Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej T ZSZ - technik ekonomista - technik mechanik - technik informatyk/ technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych - sprzedawca technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista - technik informatyk/ technik obsługi turystycznej - sprzedawca/ stolarz/blacharz samochodowy/krawiec 3131 Razem 4 4

13 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 10. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bystrej T- technik architektury krajobrazu/ technik agrobiznesu 1- technik agrobiznesu/ technik organizacji usług gastronomicznych - technik architektury krajobrazu/technik rolnik 2 Razem 1 2

14 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 11. Zespół Szkół Rolniczych w Hańczowej T ZSZ - technik rolnik/technik mechanizacji rolnictwa - rolnik/mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych technik rolnik/technik mechanizacji rolnictwa/ technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik przetwórstwa mleczarskiego/ technik turystyki wiejskiej - rolnik/mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Razem 2 3

15 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 12.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku ZSZ Spec. - kucharz małej gastronomii / rolnik 1 1 Razem 1 1

16 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 13.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance Szkoła Spec. Przys. do Pracy - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 1- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 1 Razem 1 1 Ogółem59 + 3Ogółem56 + 5

17 Powiat Gorlicki Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w latach Lata Liceum Ogólnokształcące Liceum ProfilowaneTechnikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa

18 Powiat Gorlicki Wykres obrazujący liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół w latach

19 Powiat Gorlicki Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w latach cd Lata Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Technikum UzupełniająceSzkoła Policealna

20 Powiat Gorlicki Wykres obrazujący liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół w latach cd

21 Powiat Gorlicki Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach LataLiczba uczniów

22 Powiat Gorlicki Wykres obrazujący liczbę uczniów szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach

23 Powiat Gorlicki Dziękujemy za udział w prezentacji


Pobierz ppt "Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google