Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO

2 Powiat Gorlicki Zestawienie zbiorcze oferty kształcenia w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki planowanego przez Dyrektorów szkół w roku szkolnym 2008/2009 LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 1.I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach LO - matematyka - informatyka - j. angielski -matematyka - geografia - j. angielski - matematyka - fizyka - j. polski - historia – wiedza o społeczeństwie - biologia - chemia - j. polski - historia - geografia - biologia - wychowanie fizyczne 8 - matematyka - informatyka - j. angielski - matematyka - geografia - j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie - j. polski - historia - j. angielski - biologia - chemia - j. angielski - geografia - biologia - geografia - j. angielski 8 Razem8 8

3 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach T - technik budownictwa (3 oddziały) - technik urządzeń sanitarnych/ technik geodeta - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kucharz - technik kelner (2 oddziały) 8 - technik budownictwa (2 oddziały) - technik urządzeń sanitarnych/ technik geodeta - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kucharz / technik kelner 5

4 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach CD ZSZ Specj. - murarz (2 oddziały) - cukiernik - monter instalacji i urządzeń sanitarnych /wielozawodowy - kucharz małej gastronomii/ malarz-tapeciarz - malarz - tapeciarz/kucharz małej gastronomii 5151 - wielozawodowy - technolog robót wykończeniowych w budownictwie - murarz ( 1 ½ oddziału) - monter instalacji i urządzeń sanitarnych ( ½ oddziału) - cukiernik/piekarz - kucharz małej gastronomii/ malarz- tapeciarz - malarz - tapeciarz/kucharz małej gastronomi 6161 Razem14Razem12

5 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 3.Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach LO- matematyka - informatyka - język angielski - historia - język niemiecki - geografia - biologia - chemia - historia - wiedza o społeczeństwie - język polski - geografia - wiedza o kulturze 6- matematyka – informatyka - język polski, j. angielski, wiedza o kulturze - biologia, geografia, j. niemiecki - biologia, chemia - j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie - j. angielski, informatyka, wiedza o społeczeństwie ( Policyjna) 6

6 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 3.Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach CD T- technik elektronik - technik informatyk - technik ochrony środowiska/ technik elektryk 3- technik informatyk - technik cyfrowych procesorów graficznych (½ oddziału) - technik teleinformatyk (½ oddziału) - technik elektronik (½ oddziału) - technik ochrony środowiska (½ oddziału) 3 Razem 9 9

7 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 4.Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach T ZSZ - technik mechanik - technik informatyk - elektromechanik - operator obrabiarek skrawających 2222 - technik mechanik/ technik pojazdów samochodowych/ technik mechatronik - technik informatyk / technik elektryk - elektromechanik/mechanik- monter maszyn i urządzeń/ operator obrabiarek skrawających/ blacharz samochodowy/ślusarz 2121 Razem 4 3

8 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 5.Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II Gorlicach T ZSZ - technik ekonomista (2 oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu - sprzedawca 4141 - technik ekonomista (2 oddz.) - technik handlowiec - technik agrobiznesu - sprzedawca 4141 Razem 5 5

9 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 6.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu LO- matematyka - informatyka - biologia - chemia - język polski - historia - geografia - język niemiecki - język angielski - informatyka 5- matematyka - informatyka - biologia – chemia - język polski – historia - geografia – informatyka 4 Razem 5 4

10 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałó w Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 7.Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu T ZSZ - technik mechanik / technik ekonomista - technik hotelarstwa / technik organizacji usług gastronomicznych - technik informatyk - ślusarz /mechanik pojazdów samochodowych - cukiernik/stolarz 3232 - technik pojazdów samochodowych/ technik handlowiec - technik ekonomista / technik hotelarstwa - technik informatyk/ technik organizacji usług gastronomicznych - ślusarz /mechanik pojazdów samochodowych - cukiernik/stolarz 3232 Razem 5 5

11 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 8.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej LO T -język polski - historia - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik kelner/ technik hotelarstwa 1212 - język polski – historia, geografia, j. angielski – j. niemiecki - matematyka, informatyka, biologia, chemia - technik żywienia i gospodarstwa domowego/ technik kucharz - technik kelner/technik hotelarstwa 2222 Razem 3 4

12 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 9.Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej T ZSZ - technik ekonomista - technik mechanik - technik informatyk/ technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych - sprzedawca 3131 - technik pojazdów samochodowych - technik ekonomista - technik informatyk/ technik obsługi turystycznej - sprzedawca/ stolarz/blacharz samochodowy/krawiec 3131 Razem 4 4

13 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 10. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bystrej T- technik architektury krajobrazu/ technik agrobiznesu 1- technik agrobiznesu/ technik organizacji usług gastronomicznych - technik architektury krajobrazu/technik rolnik 2 Razem 1 2

14 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 11. Zespół Szkół Rolniczych w Hańczowej T ZSZ - technik rolnik/technik mechanizacji rolnictwa - rolnik/mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 1111 - technik rolnik/technik mechanizacji rolnictwa/ technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik przetwórstwa mleczarskiego/ technik turystyki wiejskiej - rolnik/mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 111111 Razem 2 3

15 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 12.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku ZSZ Spec. - kucharz małej gastronomii / rolnik 1 1 Razem 1 1

16 Powiat Gorlicki LpSzkołaTyp szkoły Realizowane w roku szk.2007/2008 przedmioty wiodące, profile, zawody, Liczba oddziałów Planowane przez Dyrektorów w roku szk. 2008/2009 przedmioty wiodące, profile, zawody Liczba oddziałów 13.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance Szkoła Spec. Przys. do Pracy - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 1- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 1 Razem 1 1 Ogółem59 + 3Ogółem56 + 5

17 Powiat Gorlicki Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w latach 2002-2007 Lata Liceum Ogólnokształcące Liceum ProfilowaneTechnikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa 20021 9689691 982897 20031 9939212 090703 20042 0078132 164855 20051 9945892 308893 20071 9461612 639810

18 Powiat Gorlicki Wykres obrazujący liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół w latach 2002-2007

19 Powiat Gorlicki Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w latach 2002-2007 - cd Lata Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Technikum UzupełniająceSzkoła Policealna 200243424270 200373416218 2004124468255 2005233492267 2007110270148

20 Powiat Gorlicki Wykres obrazujący liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół w latach 2002-2007 -cd

21 Powiat Gorlicki Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach 2002-2007 LataLiczba uczniów 20026 553 20036 415 20046 686 20056 676 20066 369 20076 084

22 Powiat Gorlicki Wykres obrazujący liczbę uczniów szkołach prowadzonych przez Powiat Gorlicki w latach 2002-2007

23 Powiat Gorlicki Dziękujemy za udział w prezentacji


Pobierz ppt "Powiat Gorlicki XVI SESJA XVI SESJA RADY POWIATU GORLICKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google