Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasadnicza Szkoła Zawodowa"— Zapis prezentacji:

1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa wielozawodowa Nauka trwa 3 lata

2

3 Zawody monter-elektronik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik-jubiler, optyk-mechanik, koszykarz-plecionkarz, elektromechanik, drukarz, elektryk, monter-elektronik, i inne. Cukiernik, piekarz, wędliniarz, fotograf, lakiernik, kowal, ogrodnik, rolnik blacharz, stolarz, zdun, dekarz,

4 Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących.
Wiedzę z zakresu zawodu uzyskują na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie w zawodach podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy.

5 Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie mogą kontynuować naukę w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

6 Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie.

7  Zapraszamy 


Pobierz ppt "Zasadnicza Szkoła Zawodowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google