Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Miejsce: Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku Termin: 28 listopada 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Miejsce: Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku Termin: 28 listopada 2007."— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Miejsce: Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku Termin: 28 listopada 2007 r. Organizatorzy: Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

2 DANE DEMOGRAFICZNE

3 Liczba dzieci urodzonych w powiecie kluczborskim w latach 1989 -2002

4 Liczba urodzonych dzieci w poszczególnych gminach powiatu kluczborskiego w latach 1989-2002

5 UCZNIOWIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO

6 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych oraz szkołach dla dorosłych w powiecie kluczborskim

7 Liczba uczniów w młodzieżowych szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego

8 Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych powiatu kluczborskiego

9 WYNIKI REKRUTACJI DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ POWIATU KLUCZBORSKIEGO

10 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego (ogółem)

11 Wyniki rekrutacji do poszczególnych typów szkół

12 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH POWIATU KLUCZBORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

13 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku I Liceum Ogólnokształcące: oddział matematyczno – informatyczny z rozszerzonym językiem angielskim, oddział matematyczno – fizyczny z rozszerzonym językiem angielskim, oddział biologiczno – chemiczny z rozszerzonym językiem angielskim, oddział społeczno – prawny z rozszerzonym językiem angielskim, oddział humanistyczno – dziennikarski z rozszerzonym językiem angielskim. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

14 Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku II Liceum Ogólnokształcące: oddział z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, informatyki oraz języka angielskiego, oddział z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii z elementami prawa oraz języka angielskiego, oddział z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego i języka niemieckiego, oddział z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, geografii i języka angielskiego.

15 Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku I Liceum Profilowane: profil zarządzanie informacją, profil ekonomiczno – administracyjny. Technikum Nr 1: technik mechanik o specjalizacji: projektowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń, technik informatyk o specjalizacji: aplikacje internetowe.

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku III Liceum Profilowane: profil socjalny, profil zarządzanie informacją, profil ekonomiczno – administracyjny. Technikum Nr 3: technik ekonomista, technik handlowiec, technik technologii żywienia i gospodarstwa domowego.

17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1: sprzedawca, kucharz małej gastronomii. Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych: opiekunka środowiskowa, technik administracji. W roku szkolnym 2007/2008 ze względu na brak odpowiedniej ilości kandydatów nie utworzono żadnego oddziału w SP Nr 3.

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku Technikum Nr 2: technik budownictwa, technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2: oddziały wielozawodowe 2 i 3- letnie, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, murarz

19 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych: technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec. Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych: technik informatyk.

20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych W roku szkolnym 2007/2008 ze względu na brak odpowiedniej ilości kandydatów nie utworzono oddziałów w ZSZ dla Dorosłych

21 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach Technikum: technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu. Technikum dla Dorosłych: technik rolnik. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych: technik rolnik

22 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku Zasadnicza Szkoła Zawodowa: murarz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz, piekarz, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych Szkoła Przysposabiająca do Pracy: ogrodnik z elementami przetwórstwa spożywczego

23 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku realizuje nauczanie dla uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w różnych zawodach w celu przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika, prowadzi doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy, w roku szkolnym 2007/2008 prowadzi centralną koordynację dokształcania młodocianych pracowników.

24 KONIEC


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Miejsce: Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku Termin: 28 listopada 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google