Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program spotkania nr 4 Grupa Wymiany Doświadczeń – zarządzanie oświatą w samorządach powiatowych Projekt Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program spotkania nr 4 Grupa Wymiany Doświadczeń – zarządzanie oświatą w samorządach powiatowych Projekt Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi."— Zapis prezentacji:

1 Program spotkania nr 4 Grupa Wymiany Doświadczeń – zarządzanie oświatą w samorządach powiatowych Projekt Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego 4 – 5 czerwca 2012 r. Program spotkania nr 4 Grupa Wymiany Doświadczeń – zarządzanie oświatą w samorządach powiatowych Projekt Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego 4 – 5 czerwca 2012 r.

2 SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK Powiat Polkowicki jest organem prowadzącym dla czterech oświatowych jednostek organizacyjnych:

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH ul. Skalników 6

4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, TECHNIKUM: - TECHNIK EKONOMISTA, - TECHNIK INFORMATYK, - TECHNIK HOTELARSTWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, TECHNIKUM: - TECHNIK EKONOMISTA, - TECHNIK INFORMATYK, - TECHNIK HOTELARSTWA

5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPRZEDAWCA ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK FRYZJER MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII CUKIERNIK LAKIERNIK PIEKARZ KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MURARZ STOLARZ MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH BLACHARZ SAMOCHODOWY BLACHARZ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPRZEDAWCA ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK FRYZJER MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII CUKIERNIK LAKIERNIK PIEKARZ KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MURARZ STOLARZ MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH BLACHARZ SAMOCHODOWY BLACHARZ

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE ul. Kolonialna 13

7 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM: - TECHNIK MECHATRONIK, - TECHNIK HANDLOWIEC, - TECHNIK LOGISTYK, - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM: - TECHNIK MECHATRONIK, - TECHNIK HANDLOWIEC, - TECHNIK LOGISTYK, - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

8 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SPRZEDAWCA OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTRYK STOLARZ PIEKARZ FRYZJER MONTER MECHATRONIK LAKIERNIK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ŚLUSARZ CUKIERNIK MURARZ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SPRZEDAWCA OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTRYK STOLARZ PIEKARZ FRYZJER MONTER MECHATRONIK LAKIERNIK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ŚLUSARZ CUKIERNIK MURARZ

9 POWIATOWY OŚRODEK PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO ul. Targowa 1

10 DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE ul. Leśna Góra 1

11 ul. Głogowska 37

12 PONADTO NA TERENIE POWIATU PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ: PRZEZ GMINĘ PRZEMKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZEZ GMINĘ RADWANICE SAMORZADOWE CENTRUM EDUKACJI W RADWANICACH: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PONADTO NA TERENIE POWIATU PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ: PRZEZ GMINĘ PRZEMKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZEZ GMINĘ RADWANICE SAMORZADOWE CENTRUM EDUKACJI W RADWANICACH: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

13 WYSOKOŚĆ DODATKÓW DLA KADRY KIEROWNICZEJ I NAUCZYCIELI WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO: STAŻYSTA OD 1 % DO 20 % (do 523,62 zł) KONTRAKTOWY OD 1,5 % DO 40 % (do 1 047,24 zł) MIANOWANY OD 2 % DO 60 % 9 (do 1 570,86 zł) DYPLOMOWANY OD 2,5 % DO 80 % (do 2 094,48 zł) ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA STAŻYSTY – 2 618,10 zł

14 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Środki finansowe przekazane na doskonalenie nauczycieli w latach 2008-2012: 2008 – 38 220 zł 2009 – 46 722 zł 2010 - 52 989 zł 2011 – 55 269 zł 2012 – 63 255 zł Po uzyskaniu opinii związków zawodowych w sprawie podziału ww kwot środki finansowe przekazywane są do szkół i placówek i bezpośrednio przez nie wydatkowane. Dofinansowanie przysługuje ok. 158 nauczycielom, w tym 3 zatrudnionym w Placówce Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach

15 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (WARSZTATY, CKP, PRACODAWCY) KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ODBYWA SIĘ U PRACODAWCÓW.

16 SYSTEM OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ I FINANSOWEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK NAZWA SZKOŁY PLACÓWKIETATY ADMINISTRACYJNEETATY OBSŁUGI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH 10,524 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 59 POWIATOWY OŚRODEK PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH 30,75 DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE 314,5 RAZEM 21,548,25 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I FINANSOWA PROWADZONA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĄPUJĄCO:

17 DODATEK FUNKCYJNY dla: DYREKTORA OD 20 % DO 70 % ( do 1 832,67 zł ) WICEDYREKTORA OD 15 % DO 50 % ( do 1 390,05 zł ) KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO I INNYCH NAUCZYCIELI ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE OD 10 % DO 30 % ( do 785,43 zł) ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA STAŻYSTY

18 DODATEK ZA WYCHOWAWSTWO 6 % ( 157,08 zł) FUNKCJA DORADCY METODYCZNEGO LUB KONSULTANTA DO 10 % ( 261,81 zł) FUNKCJA OPIEKUNA STAŻU – 2,5 % ZA SPRAWOWANIE OPIEKI NAD JEDNYM NAUCZYCIELEM (65,45 zł) ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA STAŻYSTY

19 Skala dotacji dla szkół niepublicznych w stosunku do budżetu na zadania oświatowe Dotacja przyznana w 2011 roku dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chocianowie - 68 887,05 zł BUDŻET NA ZADANIA OŚWIATOWE - 11 508 728,02 DOTACJA STANOWI 0,59 % BUDŻETU

20 LICZBA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POLKOWICKI NAZWA SZKOŁY 2008200920102011 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH 985896823799 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 424397406454

21 ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE W LATACH: 2008, 2009,2010,2011 POSZCZEGÓLNE LATA LICZBA UCZNIÓWLICZBA ODDZIAŁÓW ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE 200814605427,03 200913335126,13 201012765125,01 201112945224,88

22 LICZBA ETATÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH W PODZIALE WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO STAN NA 30 WRZEŚNIA 2011 OGÓŁEM LICZBA ETATÓW BEZ STOPNIA STAŻYSTAKONTRAKTOWYMIANOWANYDYPLOMOWANY 132,942,845,8726,0050,2148,02

23 LICZBA ETATÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POLKOWICKI OGÓŁEM LICZBA ETATÓW BEZ STOPNIA STAŻYSTAKONTRAKTOWYMIANOWANYDYPLOMOWANY 100,591,342,5019,4940,5236,74

24 LICZBA ETATÓW PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOŁACH L.PPRACOWNICY ADMINISTRACJI PRACOWNICY OBSŁUGI LICZBA ETATÓW 15, 533

25 WSKAŹNIK ETATÓW NAUCZYCIELSKICH I ETATÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI WSKAŹNIK ETATÓW NAUCZYCIELSKICH / 100 uczniów 1,0059 WSKAŹNIK ETATÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI /na 100 uczniów 0,485

26 % UDZIAŁ WYDATKÓW PŁACOWYCH W BUDŻECIE NA ZADANIA OŚWIATOWE WYKONANIE ZA 2011 ROK 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9 097 604,99 ZŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2 411 123,03 ZŁ RAZEM 11 508 728,02 ZŁ WYDATKI PŁACOWE 9 067 525,37 ZŁ CO STANOWI 78,78 %


Pobierz ppt "Program spotkania nr 4 Grupa Wymiany Doświadczeń – zarządzanie oświatą w samorządach powiatowych Projekt Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google