Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Wymiany Doświadczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Wymiany Doświadczeń"— Zapis prezentacji:

1 Grupa Wymiany Doświadczeń
Program spotkania nr 4 Grupa Wymiany Doświadczeń – zarządzanie oświatą w samorządach powiatowych Projekt „ Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” 4 – 5 czerwca 2012 r.

2 SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK Powiat Polkowicki jest organem prowadzącym dla czterech oświatowych jednostek organizacyjnych:

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH
ul. Skalników 6

4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, TECHNIKUM: - TECHNIK EKONOMISTA, - TECHNIK INFORMATYK, - TECHNIK HOTELARSTWA

5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
SPRZEDAWCA ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK FRYZJER MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII CUKIERNIK LAKIERNIK PIEKARZ MURARZ STOLARZ MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH BLACHARZ SAMOCHODOWY BLACHARZ

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE
ul. Kolonialna 13

7 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
TECHNIKUM: - TECHNIK MECHATRONIK, - TECHNIK HANDLOWIEC, - TECHNIK LOGISTYK, - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

8 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SPRZEDAWCA OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTRYK STOLARZ PIEKARZ FRYZJER MONTER MECHATRONIK LAKIERNIK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ŚLUSARZ CUKIERNIK MURARZ

9 POWIATOWY OŚRODEK PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO ul. Targowa 1

10 DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE
ul. Leśna Góra 1

11 ul. Głogowska 37

12 PONADTO NA TERENIE POWIATU PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ: 
PRZEZ GMINĘ PRZEMKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA,  UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZEZ GMINĘ RADWANICE SAMORZADOWE CENTRUM EDUKACJI W RADWANICACH: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,

13 WYSOKOŚĆ DODATKÓW DLA KADRY KIEROWNICZEJ
I NAUCZYCIELI WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO: STAŻYSTA OD 1 % DO 20 % (do 523,62 zł) KONTRAKTOWY OD 1,5 % DO 40 % (do 1 047,24 zł) MIANOWANY OD 2 % DO 60 % 9 (do 1 570,86 zł) DYPLOMOWANY OD 2,5 % DO 80 % (do 2 094,48 zł) ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA STAŻYSTY – 2 618,10 zł

14 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Środki finansowe przekazane na doskonalenie nauczycieli w latach : 2008 – 38 220 zł 2009 – 46 722 zł  989 zł 2011 – 55 269 zł 2012 – 63 255 zł Po uzyskaniu opinii związków zawodowych w sprawie podziału ww kwot środki finansowe przekazywane są do szkół i placówek i bezpośrednio przez nie wydatkowane. Dofinansowanie przysługuje ok. 158 nauczycielom, w tym 3 zatrudnionym w Placówce Socjalizacyjnej „ Skarbek” w Polkowicach

15 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (WARSZTATY, CKP, PRACODAWCY)
KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ODBYWA SIĘ U PRACODAWCÓW.

16 SYSTEM OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ I FINANSOWEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK
OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I FINANSOWA PROWADZONA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĄPUJĄCO: NAZWA SZKOŁY PLACÓWKI ETATY ADMINISTRACYJNE ETATY OBSŁUGI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH 10,5 24 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 5 9 POWIATOWY OŚRODEK PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH 3 0,75 DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE 14,5 RAZEM 21,5 48,25

17 DODATEK FUNKCYJNY dla: DYREKTORA OD 20 % DO 70 % ( do 1 832,67 zł ) WICEDYREKTORA OD 15 % DO 50 % ( do 1 390,05 zł ) KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO I INNYCH NAUCZYCIELI ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE OD 10 % DO 30 % ( do 785,43 zł) ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA STAŻYSTY

18 DODATEK ZA WYCHOWAWSTWO 6 % ( 157,08 zł)
FUNKCJA DORADCY METODYCZNEGO LUB KONSULTANTA DO 10 % ( 261,81 zł) FUNKCJA OPIEKUNA STAŻU – 2,5 % ZA SPRAWOWANIE OPIEKI NAD JEDNYM NAUCZYCIELEM (65,45 zł) ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA STAŻYSTY

19 BUDŻET NA ZADANIA OŚWIATOWE - 11 508 728,02
Skala dotacji dla szkół niepublicznych w stosunku do budżetu na zadania oświatowe Dotacja przyznana w 2011 roku dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chocianowie - 68 887,05 zł BUDŻET NA ZADANIA OŚWIATOWE - 11 508 728,02 DOTACJA STANOWI 0,59 % BUDŻETU

20 LICZBA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POLKOWICKI
NAZWA SZKOŁY 2008 2009 2010 2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH 985 896 823 799 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 424 397 406 454

21 ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE W LATACH: 2008, 2009,2010,2011
POSZCZEGÓLNE LATA LICZBA UCZNIÓW LICZBA ODDZIAŁÓW ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE 2008 1460 54 27,03 2009 1333 51 26,13 2010 1276 25,01 2011 1294 52 24,88

22 LICZBA ETATÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH W PODZIALE WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO STAN NA 30 WRZEŚNIA 2011 OGÓŁEM LICZBA ETATÓW BEZ STOPNIA STAŻYSTA KONTRAKTOWY MIANOWANY DYPLOMOWANY 132,94 2,84 5,87 26,00 50,21 48,02

23 LICZBA ETATÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POLKOWICKI
OGÓŁEM LICZBA ETATÓW BEZ STOPNIA STAŻYSTA KONTRAKTOWY MIANOWANY DYPLOMOWANY 100,59 1,34 2,50 19,49 40,52 36,74

24 LICZBA ETATÓW PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOŁACH
L.P PRACOWNICY ADMINISTRACJI PRACOWNICY OBSŁUGI LICZBA ETATÓW 15, 5 33

25 WSKAŹNIK ETATÓW NAUCZYCIELSKICH I ETATÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
WSKAŹNIK ETATÓW NAUCZYCIELSKICH / 100 uczniów 1,0059 WSKAŹNIK ETATÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI /na 100 uczniów 0,485

26 % UDZIAŁ WYDATKÓW PŁACOWYCH W BUDŻECIE NA ZADANIA OŚWIATOWE
WYKONANIE ZA 2011 ROK 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –  097 604,99 ZŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2 411 123,03 ZŁ RAZEM  508 728 ,02 ZŁ WYDATKI PŁACOWE 9 067 525,37 ZŁ CO STANOWI 78,78 %


Pobierz ppt "Grupa Wymiany Doświadczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google