Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071- 776 -30-50) ZENON TAGOWSKI Koordynator europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071- 776 -30-50) ZENON TAGOWSKI Koordynator europejskich."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław tel. ( ) ZENON TAGOWSKI Koordynator europejskich programów edukacyjnych Modernizacja kształcenia zawodowego w województwie dolnośląskim Wrocław, 24 czerwca 2010 r.

3 Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Partnerski projekt sieciowy

4

5

6

7 Zasady (założenia wstępne): 1.Wyodrębnienie branż kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionalnego: mechaniczna, samochodowa, mechatroniczno-elektroniczna, budowlana, turystyczna, elektryczno-energetyczna, informatyczna 2. Określenie liczby i rodzajów zawodów w każdej branży Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 3. Ustalenie lokalizacji centrów kształcenia w odniesieniu do istniejącej infrastruktury, otoczenia gospodarczego, liczby uczniów/słuchaczy 4. Określenie standardów wyposażenia dydaktycznego dla każdej branży

8 Program finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Centra) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (sieć szkół) Budowanie sieci centrów kształcenia zawodowego Zadania centrów: - prowadzą specjalistyczne kształcenie zawodowe; - koordynują kształcenie w poszczególnych branżach; - wspóldziałają z organizacjami pracodawców; - inicjują i realizują różnorodne projekty w zakresie kształcenia ustawicznego.

9 lp.branżazawody 1.turystyczno-gastronomiczna EUR technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, technik kucharz, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kucharz małej gastronomii, technolog żywności i żywienia 2.mechaniczna EUR technik mechanik, technik mechanik – technolog programista obrabiarek CNC, operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, tokarz, spawacz, mechanik automatyki urządzeń precyzyjnych. Centra kształcenia wg poszczególnych branż

10 lp.branżazawody 3.samochodowa EUR technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych 4.budowlana EUR technik budownictwa, technik drogownictwa, murarz, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, malarz – tapeciarz, betoniarz – zbrojarz, kamieniarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie Centra kształcenia wg poszczególnych branż

11 lp.branżazawody 5.informatyczna EUR technik informatyk, technik teleinformatyk, technik informatyk – grafika komputerowa, technik telekomunikacji 6. mechatroniczna i elektroniczna EUR technik elektronik, technik mechatronik, mechatronik, monter – elektronik. 7. elektroenergetyczna i elektryczna EUR technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryk, monter – elektryk. Centra kształcenia wg poszczególnych branż

12 zaplanowane projekty - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną; - studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (nowe kierunki kształc., modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania –staże i praktyki); Modernizacja sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku RPO Priorytet VII PO-KL Priorytet IX Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Działanie Programy rozwojowe szkół 1 32 komplementarne projekty edukacyjne

13 900 mechaniczna – 26 powiatów 523 informatyczna – 17 powiatów 1239 turystyczna – 12 powiatów 286 budowlana – 11 powiatów 356 mechatroniczno –elektroniczna 11 powiatów 214 elektroenergetyczna i elektryczna 7 powiatów 900 mechaniczna – 26 powiatów 523 informatyczna – 17 powiatów 1239 turystyczna – 12 powiatów 286 budowlana – 11 powiatów 356 mechatroniczno –elektroniczna 11 powiatów Sieć szkół zawodowych na Dolnym Śląsku

14


Pobierz ppt "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071- 776 -30-50) ZENON TAGOWSKI Koordynator europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google