Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I blok tematyczny Diagnoza kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim Struktura kształcenia zawodowego w systemie szkolnym w województwie lubuskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I blok tematyczny Diagnoza kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim Struktura kształcenia zawodowego w systemie szkolnym w województwie lubuskim."— Zapis prezentacji:

1 I blok tematyczny Diagnoza kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim Struktura kształcenia zawodowego w systemie szkolnym w województwie lubuskim Prelegent: Beata Wachowiak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

2 System edukacji w świetle Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła podstawowa szkoły ponadgimnazjalne tzw. drugiego wyboru szkoły ponadgimnazjalne tzw. pierwszego wyboru szkoły wyższe gimnazjum

3 Kształcenie zawodowe w systemie szkolnym liceum profilowane szkoły policealne gimnazjum liceum ogólnokształcące zasadnicze szkoły zawodowe czteroletnie technikum szkoły ponadgimnazjalne tzw. pierwszego wyboru szkoły ponadgimnazjalne tzw. drugiego wyboru uzupełniające liceum ogólnokształcące technikum uzupełniające oddziały przysposabiające do pracy

4 Możliwości kształcenia zawodowego w systemie szkolnym - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860 oraz z 2008 r. Nr 144, poz.903). Klasyfikacja ta obejmuje w swoim wykazie 208 zawodów oraz wskazuje typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w konkretnych zawodach. w systemie pozaszkolnym - rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji i specjalności dla potrzeb rynku pracy (Dz.U. nr 256, poz. 2644 oraz z 2007 r. nr 106, poz. 728).

5 Organizacja, formy oraz sposoby zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 oraz z 2003 r. nr 192, poz. 1875) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60 poz. 278 z późn. zm.).

6 Badanie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego – Raport Stan szkolnictwa ponadgimnazjalnego w województwie lubuskim w roku szkolnym 2008/2009 Badaniem objęto 103 szkoły i placówki, w tym: 62 zespoły szkół zawodowych 2 szkoły leśne 11 placówek o charakterze: centrum kształcenia ustawicznego (7), centrum kształcenia praktycznego (6), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (6) 11 placówek o charakterze: centrum kształcenia ustawicznego (7), centrum kształcenia praktycznego (6), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (6) 2 szkoły kształcące w zawodach medycznych 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 5 szkół rolniczych

7 Raport Stan szkolnictwa ponadgimnazjalnego w województwie lubuskim w roku szkolnym 2008/2009

8 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych pierwszego wyboru dla młodzieży w województwie lubuskim w roku szkolnym 2008/2009 Typ szkoły Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVOgółem liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów Trzyletnie liceum ogólnokształcące 170480318049771915217xx54114997 Trzyletnie liceum profilowane 923028715521181xx892126 Liceum plastyczne - szkoła artystyczna 239242246122 7149 Czteroletnie technikum 220520119741921623612145302268116027 ZSZ o 3-letnim okresie nauczania x1785x1560x1283xxx4628 ZSZ o 2-letnim okresie nauczania x1003x748xxxxx1751 Razem: 4011306140712234407113391463044131839678

9

10 Liczba uczniów i pracowników młodocianych w zasadniczych szkołach zawodowych w województwie lubuskim w roku szkolnym 2008/2009 Zasadnicza szkoła zawodowa Klasa IKlasa IIKlasa IIIOgółem liczba uczniów * liczba pracowni ków młodocia nych** razem liczba uczniów * l iczba pracowni ków młodocia nych ** razem liczba uczniów * liczba pracowni ków młodocia nych ** razem liczba uczniów * liczba pracowni ków młodocia nyc h** razem 3-letni okres nauczania 6641121178560995115605607231283183327954628 2-letni okres nauczania 2387651003194554748xxx43213191751

11

12 Wykaz zawodów w czteroletnim technikum dla młodzieży

13

14 Wykaz zawodów w dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży

15 Wykaz zawodów w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży

16

17 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych drugiego wyboru dla młodzieży w województwie lubuskim w roku szkolnym 2008/2009 Typ szkoły Klasa IKlasa IIKlasa IIIOgółem liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów Dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące 123229xx352 Trzyletnie technikum uzupełniające 1271186818126 Szkoła policealna 1745019372xx36822 Razem: 1950022419681471000

18

19 Wykaz zawodów w trzyletnim technikum uzupełniającym dla młodzieży

20 Wykaz zawodów w szkole policealnej dla młodzieży

21 Liczba słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych w roku szkolnym 2008/2009 Typ szkoły Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVOgółem liczba oddziałów liczba słuchaczy liczba oddziałów liczba słuchaczy liczba oddziałów liczba słuchaczy liczba oddziałów liczba słuchaczy liczba oddziałów liczba słuchaczy Trzyletnie liceum ogólnokształcące 8296102008190xx26686 Trzyletnie liceum profilowane 135247236xx5118 Czteroletnie technikum 516535045556117331 Zasadnicza szkoła zawodowe o 2 i 3-letnim okresie nauczania 468493118xx9179 Dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące 1243511223xxxx23658 Trzyletnie technikum uzupełniające 11263687562xx22412 Szkoła policealna 41142138632xxxx792053 Razem:822683741332203615611814437

22 22

23 Wykaz zawodów w czteroletnim technikum dla dorosłych

24 Wykaz zawodów w dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych

25 Wykaz zawodów w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych

26 Wykaz zawodów w trzyletnim technikum uzupełniającym dla dorosłych

27 Zawody w szkole policealnej dla dorosłych

28 Inne placówki kształcenia zawodowego Placówki wchodzące w skład centrów i zespołów szkół organizujących i prowadzących kształcenie ustawiczne w województwie lubuskim

29 Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. (CKU, CKP, RODiD) Centrum Kształcenia Praktycznego i Praktycznego w Sulęcinie (CKU, CKP) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich (CKU) Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie (CKP) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze (CKU, CKP) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ODiDZ) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie (CKU, CKP, ODiDZ) Powiatowe Centrum Edukacji w Nowej Soli (CKU, CKP, ODiDZ) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szprotawie – Henrykowie (CKU) Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żaganiu (ODiDZ) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach (ODiDZ)

30 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "I blok tematyczny Diagnoza kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim Struktura kształcenia zawodowego w systemie szkolnym w województwie lubuskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google