Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 21-100 Lubartów ul. 1 Maja 82 tel. (081) 855-22-14 fax.(0-81) 855-29-82.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 21-100 Lubartów ul. 1 Maja 82 tel. (081) 855-22-14 fax.(0-81) 855-29-82."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 21-100 Lubartów ul. 1 Maja 82 tel. (081) 855-22-14 fax.(0-81) 855-29-82

2 RCEZ Technikum Zawodowe 4 lata nauki Technik budownictwa Technik ekonomista Technik handlowiec Technik elektronik Technik mechanik Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata nauki elektromechanik murarz - tynkarz ślusarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oddziały wielozawodowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Gimnazjum i po ZSZ 3 lata nauki W formie stacjonarnej W formie zaocznej

3 Technikum Zawodowe ZawódNauczane języki Przedmioty punktowane przy rekrutacji Technik budownictwaAngielski, niemiecki Język polski, matematyka, geografia oraz język obcy nowożytny nauczany w szkole kandydata i wskazany przez kandydata Technik ekonomistaAngielski, niemiecki Technik handlowiecAngielski, rosyjski Technik elektronikAngielski, rosyjski Technik mechanikAngielski, niemiecki

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód Nauczany język Przedmioty punktowane przy rekrutacji Miejsce odbywania praktyk Elektromechanik angielski Język polski, matematyka, geografia oraz język obcy nowożytny nauczany w szkole kandydata i wskazany przez kandydata Warsztaty szkolne Murarz - tynkarzWarsztaty szkolne ŚlusarzWarsztaty szkolne Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Warsztaty szkolne Oddziały wielozawodowe Wybrany przez ucznia pracodawca

5 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Forma naukiNauczany język stacjonarna – trzy dni w tygodniuangielski zaoczna – sobota – niedziela (co 2 tygodnie)

6 Dokumenty składane przez kandydatów do Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły) Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie) Kserokopia odpisu aktu urodzenia Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły) Posiadana opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Skierowanie od pracodawcy na dokształcanie teoretyczne w szkole (w przypadku klas wielozawodowych )

7 Oddziały wielozawodowe mechanik pojazdów samochodowych piekarz fryzjer kucharz wędliniarz cukiernik dekarz blacharz samochodowy lakiernik elektromechanik pojazdów samochodowych stolarz sprzedawca elektryk krawiec monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

8 Jak ubiegać się o przyjęcie do klasy wielozawodowej? Poszukać zakład pracy w wybranym przez siebie zawodzie Zawrzeć z pracodawcą umowę o pracę i pobrać skierowanie na douczanie teoretyczne w szkole Dostarczyć skierowanie wraz z innymi dokumentami do RCEZ

9 Dokumenty składane przez kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły) Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie) Świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej Kserokopia odpisu aktu urodzenia

10 Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Czytaj o nas: http://www.rcez.lubartow.pl/ http://www.rcez.lubartow.pl/

11 Pełne zasady rekrutacji dostępne są: osobiście w sekretariacie szkoły ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów, tel. (081) 855-22-14 lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2012/2013 Rekrutacja 2012/2013

12 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Zapraszamy Twój trafny wybór to


Pobierz ppt "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 21-100 Lubartów ul. 1 Maja 82 tel. (081) 855-22-14 fax.(0-81) 855-29-82."

Podobne prezentacje


Reklamy Google