Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczna nauka zawodu Opracowała: Grażyna Lindner-Cegieła Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczna nauka zawodu Opracowała: Grażyna Lindner-Cegieła Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczna nauka zawodu Opracowała: Grażyna Lindner-Cegieła Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Gorzowie Wlkp.

2 Praktyczna nauka zawodu Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 244, poz.1626)

3 Praktyczna nauka zawodu Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w: - warsztatach szkolnych, - pracowniach szkolnych, - szkolnych gospodarstwach pomocniczych, - placówkach kształcenia ustawicznego, - placówkach kształcenia praktycznego, - u pracodawców, - indywidualnych gospodarstwach rolniczych

4 Praktyczna nauka zawodu Osoby objęte rozporządzeniem - uczniowie i słuchacze oraz pracownicy młodociani publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy pnz. - szkoła – dla uczniów, - pracodawca – dla pracownika młodocianego.

5 Praktyczna nauka zawodu Forma pnz: - zajęcia praktyczne – dla uczniów i młodocianych organizowane w celu opanowania umiejętności zawodowych, - praktyki zawodowe – pogłębienie wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Wymiar czasu pnz: - zajęcia praktyczne – do 16 lat – 6 godz., powyżej 16 lat – 8 godzin, powyżej 18 lat- do 12 godz. (w szczególnych przypadkach) - praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym ( oprócz pory nocnej), praktyczna nauka zawodu na statkach może być organizowana w formie wacht.

6 Praktyczna nauka zawodu Sposób prowadzenia pnz - indywidualnie lub w grupach w zależności od zawodu, przepisów bhp, warunków lokalowych i technicznych.

7 Praktyczna nauka zawodu PNZ realizowana poza szkołą : - w oparciu o umowę zawieraną między dyrektorem szkoły a pracodawcą ( w okresie roku szkolnego) - umowa zawiera: nazwę i adres podmiotu nazwę i adres szkoły zawód nr programu nauczania listę uczniów kierowanych na pnz formę pnz ( zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) zakres terminy rozpoczęcia i zakończenia prawa i obowiązki stron sposób ponoszenia kosztów inne ustalenia.

8 Praktyczna nauka zawodu Obowiązki szkoły kierującej uczniów na pnz : - nadzoruje realizację pnz - współpracuje z podmiotem - ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków - zwraca uczniom koszty dojazdu ( jeśli odbywa się pnz poza miejscem zamieszkania)

9 Praktyczna nauka zawodu Obowiązki pracodawcy - zapewnia warunki do realizacji pnz - wyznacza instruktorów zajęć praktycznych lub opiekunów praktyk - zapoznaje z regulaminem pracy ora przepisami bhp - nadzoruje przebieg pnz - współpracuje ze szkołą - w razie wypadku sporządza dokumentację powypadkową

10 Praktyczna nauka zawodu Finansowanie pnz - organ prowadzący szkołę zapewnia środki finansowe na odbywanie pnz Osoby uprawnione do prowadzenia pnz - zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele - zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gosp. rol. mogą prowadzić instruktorzy pnz, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

11 Praktyczna nauka zawodu 1. Opiekunowie praktyk zawodowych - u pracodawców lub w indywidualnych gosp. Rol. – opiekunowie wyznaczeni przez pracodawców - -w innych podmiotach – nauczyciele.


Pobierz ppt "Praktyczna nauka zawodu Opracowała: Grażyna Lindner-Cegieła Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google