Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE Zarządzanie przedsiębiorstwen turystycznym Podgotowały: Vita Chekil Anastasiya Balandina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE Zarządzanie przedsiębiorstwen turystycznym Podgotowały: Vita Chekil Anastasiya Balandina."— Zapis prezentacji:

1 ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE Zarządzanie przedsiębiorstwen turystycznym Podgotowały: Vita Chekil Anastasiya Balandina

2 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Zbiór zewnętrznych podmiotów i sił, które oddziaływują na możliwości firmy co do jej rozwoju oraz na utrzymywanie udanych transakcji z nabywcami. Zbiór zewnętrznych podmiotów i sił, które oddziaływują na możliwości firmy co do jej rozwoju oraz na utrzymywanie udanych transakcji z nabywcami. A

3 OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO Zmienne otoczenia ekonomicznego Zmienne otoczenia ekonomicznego Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego Elementy otoczenia społeczno- demograficznego Elementy otoczenia społeczno- demograficznego Otoczenie naturalne Otoczenie naturalne Otoczenie technologiczne Otoczenie technologiczne Stosunki otoczenia instytucjonalno-prawnego Stosunki otoczenia instytucjonalno-prawnego

4

5 ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE Poziom dochodów ludności Poziom dochodów ludności Tempo inflacji Tempo inflacji Skłonność do oszczędzania Skłonność do oszczędzania Dostępność do kredytu Dostępność do kredytu Podział dochodu narodowego Podział dochodu narodowego Polityka gospodarcza państwa (finansy) Polityka gospodarcza państwa (finansy) Wysokość cen dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych Wysokość cen dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych

6 D OCHODY LUDNOSCI W 2012 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1270 zł i był realnie niższy o 0,2% od dochodu z roku 2011 (w 2011 r. – spadek o 1,4%). Rok 2012 był drugim z kolei rokiem realnego spadku dochodów gospodarstw domowych po sześciu kolejnych latach ( ) realnych wzrostów dochodów. W 2012 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1270 zł i był realnie niższy o 0,2% od dochodu z roku 2011 (w 2011 r. – spadek o 1,4%). Rok 2012 był drugim z kolei rokiem realnego spadku dochodów gospodarstw domowych po sześciu kolejnych latach ( ) realnych wzrostów dochodów.

7 INFLACJA. PRZYCZYNY Import inflacji Wzrost cen artykułów importowanych przez dany kraj powoduje wzrost kosztów produkcji, a pozniej wzrost cen.( import paliwa) Szybki wzrost kosztów produkcji (Wzrost cen na żywność i usługi) Kiedy budżet państwa jest niezrównoważony Wzrost zagregowanego popytu w gospodarce

8

9 D OSTĘPNOŚĆ DO KREDYTU DOSTĘPNOŚĆ DO KREDYTU MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA NA RYNKU TURYSTYCZNYM NALEŻY ROZPATRYWAĆOD STRONY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, POTENCJALNEGO TURYSTY

10 KREDYT KREDYT OBROTOWY KREDYT OBROTOWY KREDYT INWESTYCYJNY KREDYT INWESTYCYJNY KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM KREDYT DYSKONTOWY KREDYT DYSKONTOWY KREDYT GIEŁDOWY NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYT GIEŁDOWY NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

11 D OSTĘPNOŚĆ DO KREDYTU I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt musi przedstawić dokumenty informujące o: Przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt musi przedstawić dokumenty informujące o: Formie prawnej Formie prawnej Udziałowcach Udziałowcach Sytuacji finansowej (bilanse, rachunek wyniku finansowego, prognozy) Sytuacji finansowej (bilanse, rachunek wyniku finansowego, prognozy) Przeznaczeniu kredytu Przeznaczeniu kredytu Stanie zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa i ZUS Stanie zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa i ZUS Propozycjach zabezpieczeń Propozycjach zabezpieczeń

12 PODSUMOWANIE ANALIZUJĄC WPŁYW CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH OTOCZENIA, NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O UWZGLĘDNIENIU OGÓLNYCH PROCESÓW EKONOMICZNYCH, TAKICH JAK: OGÓLNY ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY SPOŁECZEŃSTW ANALIZUJĄC WPŁYW CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH OTOCZENIA, NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O UWZGLĘDNIENIU OGÓLNYCH PROCESÓW EKONOMICZNYCH, TAKICH JAK: OGÓLNY ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY SPOŁECZEŃSTW

13 PROCESY EKONOMICZNE WPŁYWAJĄCE NA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE Powiązania gospodarcze między poszczególnymi państwami (np. działania Unii Europejskiej) Ogólny rozwój społeczno-gospodarczy ludności (zwiększająca się ilość osób zatrudnionych w sektorze usług) Wpływ czynników otoczenia ekonomicznego na wielkość popytu turystycznego dochodowa elastyczność popytu cenowa elastyczność popytu

14 !DZIĘKUJEMY ZA UWAGE!


Pobierz ppt "ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE Zarządzanie przedsiębiorstwen turystycznym Podgotowały: Vita Chekil Anastasiya Balandina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google