Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze Podstawy Turystyki/Wykład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze Podstawy Turystyki/Wykład."— Zapis prezentacji:

1 Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze Podstawy Turystyki/Wykład

2 Znaczenie turystyki we współczesnym świecie Rozwój zjawiska ruchu turystycznego Rozwój zjawiska ruchu turystycznego Mnogość definicji związanych z podróżami, turystyką, ruchem turystycznym Mnogość definicji związanych z podróżami, turystyką, ruchem turystycznym Wpływ turystyki na jakość życia współczesnego społeczeństwa Wpływ turystyki na jakość życia współczesnego społeczeństwa

3 Turystyka jest zjawiskiem: Psychologicznym, Psychologicznym, Społecznym, Społecznym, Przestrzennym, Przestrzennym, Ekonomicznym, Ekonomicznym, Kulturowym Kulturowym

4 Podstawowe podejścia (sposoby studiowania) do zjawiska turystyki (wg C.R. Goelner, R.W. McIntosh) Podejście instytucjonalne Podejście instytucjonalne Podejście poprzez produkty Podejście poprzez produkty Podejście historyczne Podejście historyczne Podejście organizacyjne Podejście organizacyjne Podejście ekonomiczne Podejście ekonomiczne Podejście socjologiczne Podejście socjologiczne Podejście geograficzne Podejście geograficzne Podejście interdyscyplinarne Podejście interdyscyplinarne

5 Podejście instytucjonalne Jedno z ważniejszych ze względu na dużą liczbę instytucji zajmujących się turystyką. Jedno z ważniejszych ze względu na dużą liczbę instytucji zajmujących się turystyką. Poznanie zasad działania takich instytucji, ich podejścia do zjawiska turystyki, wzajemne powiązanie, współpraca bądź jej brak w całym procesie produkcji usług turystycznych. Poznanie zasad działania takich instytucji, ich podejścia do zjawiska turystyki, wzajemne powiązanie, współpraca bądź jej brak w całym procesie produkcji usług turystycznych.

6 Podejście poprzez produkty Zrozumienie istoty i rodzajów produktów, sposobu ich produkcji, promocji i sprzedaży. Zrozumienie istoty i rodzajów produktów, sposobu ich produkcji, promocji i sprzedaży. Badanie dostawców usług turystycznych, porównywanie ich działalności Badanie dostawców usług turystycznych, porównywanie ich działalności

7 Podejście historyczne Analiza genezy i rozwoju turystyki na przestrzeni wieków-próba zidentyfikowania pierwszych turystów, pierwszych dostawców usług, sposobów sprzedaży tych usług i czynników wpływających na rozwijanie się ruchu turystycznego w poszczególnych okresach dziejowych. Analiza genezy i rozwoju turystyki na przestrzeni wieków-próba zidentyfikowania pierwszych turystów, pierwszych dostawców usług, sposobów sprzedaży tych usług i czynników wpływających na rozwijanie się ruchu turystycznego w poszczególnych okresach dziejowych.

8 Podejście organizacyjne Bardzo ważne ze względu na ważność nauk o zarządzaniu. Bardzo ważne ze względu na ważność nauk o zarządzaniu. Dotyczy kwestii organizacji i funkcjonowania rynku oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Dotyczy kwestii organizacji i funkcjonowania rynku oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi.

9 Podejście ekonomiczne Ekonomia jako jedna z pierwszych nauk zajęła się badaniem turystyki i jej wpływem na gospodarkę kraju. Ekonomia jako jedna z pierwszych nauk zajęła się badaniem turystyki i jej wpływem na gospodarkę kraju. Badania popytu, podaży, cen, zatrudnienia, inwestycji, bilansu płatniczego itp. Badania popytu, podaży, cen, zatrudnienia, inwestycji, bilansu płatniczego itp.

10 Podejście socjologiczne Wpływ turystyki na społeczeństwo (negatywny czy pozytywny), Wpływ turystyki na społeczeństwo (negatywny czy pozytywny), Zachowania ludzkie, motywy uprawiania turystyki, nawyki i zwyczaje turystów oraz ludności obszarów recepcyjnych Zachowania ludzkie, motywy uprawiania turystyki, nawyki i zwyczaje turystów oraz ludności obszarów recepcyjnych Mechanizmy integracji i dezintegracji społecznej. Mechanizmy integracji i dezintegracji społecznej.

11 Podejście geograficzne Poznanie istoty, znaczenia i rodzajów walorów turystycznych, Poznanie istoty, znaczenia i rodzajów walorów turystycznych, Badania nad przestrzennym i czasowym rozkładzie ruchu turystycznego. Badania nad przestrzennym i czasowym rozkładzie ruchu turystycznego.

12 Podejście interdyscyplinarne Połączenie podejścia antropologicznego, psychologicznego, politycznego i prawnego. Połączenie podejścia antropologicznego, psychologicznego, politycznego i prawnego.


Pobierz ppt "Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze Podstawy Turystyki/Wykład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google