Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE POJĘCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE POJĘCIA."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE POJĘCIA

2 Budżet państwa to plan finansowy, obejmujący wszystkie dochody i wydatki państwa w danym roku kalendarzowym. Dług publiczny Zobowiązania sektora publicznego względem podmiotów gospodarczych i osób prywatnych oraz zagranicy. 2

3 Deficyt budżetu państwa Deficyt obrotów bieżących
to nadwyżka wydatków budżetu państwa nad jego dochodami „nad kreską”. Utrzymywanie się deficytu budżetu państwa powoduje narastanie  długu publicznego. Deficyt obrotów bieżących Zasadniczą częścią deficytu obrotów bieżących jest nadwyżka importu nad eksportem. Powstaje ona, gdy więcej dóbr i usług sprowadzamy z zagranicy niż sprzedajemy do innych krajów. 3

4 Deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych
Na deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych składa się suma deficytów budżetu państwa, samorządów, jednostek ochrony zdrowia, funduszy celowych i innych jednostek, powiększona o wypłaty rekompensat dla emerytów i pracowników sfery budżetowej, a następnie pomniejszona o transfery do drugiego filaru ubezpieczeń społecznych. Większy deficyt sektora finansów publicznych powoduje zmniejszenie krajowych oszczędności, powiększenie deficytu obrotów bieżących, a także zwiększa presję inflacyjną. 4

5 Dotacja Dofinansowanie z kasy państwa wydatków podmiotów innych niż państwowe jednostki budżetowe oraz ich zadań. 5

6 Inflacja grudzień do grudnia
Procentowy wzrost poziomu cen dóbr i usług w grudniu danego roku w stosunku do poziomu cen w grudniu roku poprzedniego. 6

7 Inflacja średnioroczna
Procentowy wzrost średniego poziomu cen i usług w stosunku do średniego poziomu cen w roku poprzednim 7

8 Przychody i rozchody „pod kreską”
Środki, które wpływają do budżetu z tytułu prywatyzacji i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych (przychody), przeznaczone na finansowanie deficytu, wykup papierów wartościowych, spłatę kredytów i finansowanie innych zobowiązań skarbu państwa. 8

9 Dochody i wydatki „nad kreską”
Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem budżetu państwa jako kasy państwa. 9

10 Rezerwa ogólna Środki przewidziane w budżecie, które mogą zostać wykorzystane na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. 10

11 Subwencja Środki przekazane z budżetu państwa na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania celu na jaki mają zostać przeznaczone. 11

12 Wydatki, których wysokość może być regulowana przez rząd.
Wydatki elastyczne Wydatki, których wysokość może być regulowana przez rząd. 12

13 Wydatki zdeterminowane
Wydatki, które budżet państwa musi ponieść ze względu na obowiązujące prawo, rząd natomiast nie może dowolnie regulować ich wysokości 13

14 Ministerstwo Finansów wrzesień 2002 Rysunki: Rafał Zawistowski


Pobierz ppt "PODSTAWOWE POJĘCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google