Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSGRANICZNE POWĄZANIA TURYSTYCZNE DUSZNIK ZDROJU I DESTNEJ W GÓRACH ORLICKICH Współfinansowane przez Unię Europejską "Niniejszy dokument powstał przy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSGRANICZNE POWĄZANIA TURYSTYCZNE DUSZNIK ZDROJU I DESTNEJ W GÓRACH ORLICKICH Współfinansowane przez Unię Europejską "Niniejszy dokument powstał przy."— Zapis prezentacji:

1 TRANSGRANICZNE POWĄZANIA TURYSTYCZNE DUSZNIK ZDROJU I DESTNEJ W GÓRACH ORLICKICH Współfinansowane przez Unię Europejską "Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Starostwo Powiatowe w Kłodzku i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej", Art. 6.3 Warunków Ogólnych.

2 TRANSGRANICZNE POWĄZANIA TURYSTYCZNE DUSZNIK ZDROJU I DESTNEJ W GÓRACH ORLICKICH STUDIUM ZBIORCZE

3 Projekt pt. Transgraniczne powiązania turystyczne Dusznik Zdroju i Destne w Górach Orlickich jest realizowany w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Euroregionie Glacensis.Projekt pt. Transgraniczne powiązania turystyczne Dusznik Zdroju i Destne w Górach Orlickich jest realizowany w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Euroregionie Glacensis. Projekt uzyskał dofinansowanie ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Czechy 2001.Projekt uzyskał dofinansowanie ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Czechy 2001. Projekt partnerski – czeski nosi tytuł Transgraniczne powiązania turystyczne Destne w Górach Orlickich i Dusznik Zdroju – Studium wieży widokowej na Wielkiej Destnej. Wnioskodawcą dla tego projektu jest gmina Destne w Górach Orlickich.Projekt partnerski – czeski nosi tytuł Transgraniczne powiązania turystyczne Destne w Górach Orlickich i Dusznik Zdroju – Studium wieży widokowej na Wielkiej Destnej. Wnioskodawcą dla tego projektu jest gmina Destne w Górach Orlickich.

4 CELE I OBSZAR OPRACOWANIA PROJEKTU Celem nadrzędnym realizacji tego Projektu było opracowanie studium, które będzie stanowiło podstawę do utworzenia dużego transgranicznego centrum sportowo -–turystycznego Duszniki Zdrój – Deštné v Orlických horàch. Projekt kierowany jest do następujących grup docelowych: 1.Władz samorządowych Miasta Duszniki Zdrój i Miasta i Gminy Szczytna, 2.Potencjalnych i aktualnie aktywnych inwestorów. 3.Mieszkańców Dusznik Zdroju i ościennych gmin czeskich Olešnice v Orlických horàch, Sedloňov i Deštné v Orlických horàch. 4.Turystów, narciarzy i grup sportowych.

5 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU 1.STUDIUM – OPRACOWANIE ZBIORCZE Zespół autorski Starostwa Powiatowego w Kłodzku w składzie: mgr inż. arch. Irena Wącior – kierownik projektu,mgr inż. arch. Irena Wącior – kierownik projektu, mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik,mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik, tech. arch. Katarzyna Małek.tech. arch. Katarzyna Małek. Tłumaczenie na język czeski Ing. Petr Neuman

6 2.STUDIUM KOMUNIKACYJNE POWIĄZAŃ DROGOWYCH I MIEJSC PARKOWANIA POJAZDÓW W CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI DUSZNIK ZDROJU Autor : mgr inż. Dariusz Krajnik

7 3.KONCPECJA SYSTEMU KOLEI LINOWYCH I WYCIĄGÓW KRZESEŁKOWYCH ŁĄCZĄCYCH DUSZNIKI ZDRÓJ Z GRZBIETEM GÓR ORLICKICH Zespół autorski Starostwa Powiatowego w Kłodzku w składzie: mgr inż. arch. Irena Wącior – kierownik projektu,mgr inż. arch. Irena Wącior – kierownik projektu, mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik,mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik, tech. arch. Katarzyna Małek.tech. arch. Katarzyna Małek.

8 4.PROJEKT NOWYCH I ZMIANA PRZEBIEGU ISTNIEJĄCYCH TRAS TURYSTYCZNYCH ORAZ ICH POWIAZAŃ TRANSGRANICZNYCH Zespół autorski Starostwa Powiatowego w Kłodzku w składzie: mgr inż. arch. Irena Wącior – kierownik projektu,mgr inż. arch. Irena Wącior – kierownik projektu, mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik,mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik, tech. arch. Katarzyna Małek.tech. arch. Katarzyna Małek.

9 5.STUDIUM HISTORYCZNE URZĄDZEŃ SPORTÓW ZIMOWYCH W DUSZNIKACH ZDROJU (TORY SANECZKOWE, SKOCZNIE NARCIARSKIE, TRASY BIEGOWE). Autorzy : mgr inż. Adam Wesołowski,mgr inż. Adam Wesołowski, mgr inż. arch. Kaja Lewandowska.mgr inż. arch. Kaja Lewandowska.

10 OCENA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIATURYSTYCZNEGO DUSZNIK ZDROJU

11 POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE DUSZNIK ZDROJU POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE DUSZNIK ZDROJU Atrakcyjność krajobrazowa obszaru miasta i najbliższego sąsiedztwa.Atrakcyjność krajobrazowa obszaru miasta i najbliższego sąsiedztwa. Rozległe kompleksy naturalnego lasu górskiego predysponowane do spacerów, turystyki pieszej, narciarstwa, saneczkarstwa i innych sportów.Rozległe kompleksy naturalnego lasu górskiego predysponowane do spacerów, turystyki pieszej, narciarstwa, saneczkarstwa i innych sportów. Obszary bezleśne o doskonałych warunkach naturalnych i śniegowych dla narciarstwa zjazdowego i biegowego.Obszary bezleśne o doskonałych warunkach naturalnych i śniegowych dla narciarstwa zjazdowego i biegowego. Klimat górski o charakterze bodźcowym i antyalergicznym.Klimat górski o charakterze bodźcowym i antyalergicznym. Unikalny kompleks torfowiska górskiego z reliktami flory tundrowej.Unikalny kompleks torfowiska górskiego z reliktami flory tundrowej. Zagospodarowanie turystyczne obszaru, liczne szlaki turystyczne, drogi i dukty leśne, miejsca wypoczynku, baza noclegowa i gastronomiczna, wyciągi narciarskie.Zagospodarowanie turystyczne obszaru, liczne szlaki turystyczne, drogi i dukty leśne, miejsca wypoczynku, baza noclegowa i gastronomiczna, wyciągi narciarskie. Łatwa dostępność komunikacyjna miasta, powiązania z drogami krajowymi i wojewódzkimi, komunikacja autobusowa.Łatwa dostępność komunikacyjna miasta, powiązania z drogami krajowymi i wojewódzkimi, komunikacja autobusowa. Infrastruktura usługowa miasta.Infrastruktura usługowa miasta. Wartość kulturowa istniejącej zabudowy śródmiejskiej i uzdrowiskowej (liczne zabytki, muzeum, zabytkowe zespoły zieleni parkowej itd.),Wartość kulturowa istniejącej zabudowy śródmiejskiej i uzdrowiskowej (liczne zabytki, muzeum, zabytkowe zespoły zieleni parkowej itd.), Przejścia turystyczne na stronę czeską.Przejścia turystyczne na stronę czeską. Coroczne festiwale chopinowskie, zawody sportowe i inne imprezy kulturalne i sportowe organizowane w mieście.Coroczne festiwale chopinowskie, zawody sportowe i inne imprezy kulturalne i sportowe organizowane w mieście. Doskonały punkt wypadowy w kompleks Gór Bystrzyckich, Orlickich i Stołowych.Doskonały punkt wypadowy w kompleks Gór Bystrzyckich, Orlickich i Stołowych.

12 STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA MIASTA BARIERY ROZWOJU TURYSTYKI I SPORTÓW ZIMOWYCH

13 Brak szybkich transgranicznych powiązań komunikacyjnych z Republiką Czeską;Brak szybkich transgranicznych powiązań komunikacyjnych z Republiką Czeską; Brak szybkich powiązań komunikacyjnych centrum z poszczególnymi dzielnicami: Podgórzem, Kozią Halą, Graniczną, Zieleńcem;Brak szybkich powiązań komunikacyjnych centrum z poszczególnymi dzielnicami: Podgórzem, Kozią Halą, Graniczną, Zieleńcem; Stan techniczny i parametry drogi wojewódzkiej nr 389 nie odpowiednie dla Śródsudeckiej Drogi Turystycznej; brak infrastruktury turystycznej przy tej drodze;Stan techniczny i parametry drogi wojewódzkiej nr 389 nie odpowiednie dla Śródsudeckiej Drogi Turystycznej; brak infrastruktury turystycznej przy tej drodze; Komunikacja tranzytowa przez uzdrowisko;Komunikacja tranzytowa przez uzdrowisko; Skromna oferta usług turystycznych ( poza hotelarstwem i gastronomią);Skromna oferta usług turystycznych ( poza hotelarstwem i gastronomią); Niski standard świadczonych usług turystycznych;Niski standard świadczonych usług turystycznych; Zbyt skromna oferta usługowa uzdrowiska;Zbyt skromna oferta usługowa uzdrowiska; Zniszczone urządzenia sportowe: skocznia narciarska, tory saneczkowe, wyciągi narciarskie;Zniszczone urządzenia sportowe: skocznia narciarska, tory saneczkowe, wyciągi narciarskie; Brak systemu sztucznego naśnieżania stoków narciarskich, tras biegowych i innych urządzeń sportów zimowych.Brak systemu sztucznego naśnieżania stoków narciarskich, tras biegowych i innych urządzeń sportów zimowych.

14 ANALIZA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TRANSGRANICZNEGO CENTRUM TURYSTYKI I SPORTÓW ZIMOWYCH DUSZNIKI ZDRÓJ / DESTNE W GÓRACH ORLICKICH

15 Akty prawne, które wskazują kierunki rozwoju miasta to: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego.Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego. Strategia Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku.Strategia Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki ZdrójStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój

16 MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY REJONÓW TURYSTYCZNYCH W ZIELEŃCU – DUSZNIKI ZDRÓJ CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA opracowany w 1988 r.

17 STUDIUM MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI REJONU ZIELEŃCA Praca Dyplomowa z roku 1996. (...) Rozwój rejonu Zieleńca będzie zdeterminowany w dużym stopniu przez rynek gospodarczy. Nie można jednak pozostawić problemu jego racjonalnego rozwoju przestrzennego, który powinien być sterowany i programowany. Chronić należy piękno krajobrazu, środowisko przyrodnicze i kulturowe. Odpowiedzialność za kształtowanie spada na władze samorządowe, lecz również na społeczeństwo. Zaangażowanie mieszkańców jest niezbędne dla prawidłowego prowadzenia polityki przestrzennej w tym terenie (...)

18 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU czyli : Utworzenie dużego transgranicznego centrum sportowo – turystycznego Duszniki Zdrój – Deštné v Orlických horàch;Utworzenie dużego transgranicznego centrum sportowo – turystycznego Duszniki Zdrój – Deštné v Orlických horàch; Powiązanie komunikacyjne centrum i poszczególnych dzielnic miasta;Powiązanie komunikacyjne centrum i poszczególnych dzielnic miasta; Aktywizacja usług turystycznych i sportów zimowych we wszystkich dzielnicach miasta;Aktywizacja usług turystycznych i sportów zimowych we wszystkich dzielnicach miasta; Transgraniczne powiązania turystyczne z wykorzystaniem systemu kolei linowej i wyciągów krzesełkowych.Transgraniczne powiązania turystyczne z wykorzystaniem systemu kolei linowej i wyciągów krzesełkowych.

19 DZIAŁANIA OGÓLNE 1.KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA I SAMOCHODOWE PRZEJŚCIA GRANICZNE : Tworzenie lobbingu dla realizacji drogi ekspresowej S-5 relacji Wrocław – Brno, jako kręgosłupa transeuropejskiego korytarza transportowego północ – południe. Obszar oddziaływania tej drogi obejmuje cały powiat kłodzki i będzie znacząco wpływał na rozwój, również, gminy Duszniki Zdrój.Tworzenie lobbingu dla realizacji drogi ekspresowej S-5 relacji Wrocław – Brno, jako kręgosłupa transeuropejskiego korytarza transportowego północ – południe. Obszar oddziaływania tej drogi obejmuje cały powiat kłodzki i będzie znacząco wpływał na rozwój, również, gminy Duszniki Zdrój. Podjęcie kroków zmierzających do budowy obwodnicy Dusznik Zdroju i Szczytnej w ciągu drogi krajowej nr 8 / E-67.Podjęcie kroków zmierzających do budowy obwodnicy Dusznik Zdroju i Szczytnej w ciągu drogi krajowej nr 8 / E-67. Nadanie priorytetu Śródsudeckiej Drodze Turystycznej, jako arterii rozwoju turystyki na pograniczu polsko – czeskim, w paśmie Sudetów.Nadanie priorytetu Śródsudeckiej Drodze Turystycznej, jako arterii rozwoju turystyki na pograniczu polsko – czeskim, w paśmie Sudetów. Budowa nowych dróg, które połączą poszczególne dzielnice miasta.Budowa nowych dróg, które połączą poszczególne dzielnice miasta. Budowa drogi łączącej Duszniki Zdrój ze Szczytną w dzielnicy Bobrowniki Stare.Budowa drogi łączącej Duszniki Zdrój ze Szczytną w dzielnicy Bobrowniki Stare. Uruchomienie przejść granicznych dla samochodów Kocioł / Olešnice v Orlických horàch i Duszniki Zdrój / Olešnice v Orlických horàch.Uruchomienie przejść granicznych dla samochodów Kocioł / Olešnice v Orlických horàch i Duszniki Zdrój / Olešnice v Orlických horàch. Utworzenie systemu parkingów i miejsc postojowych dla samochodów i autokarów w całym obszarze opracowania.Utworzenie systemu parkingów i miejsc postojowych dla samochodów i autokarów w całym obszarze opracowania.

20 2.SYSTEM POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH DUSZNIK ZDROJU I DESTNEJ W GÓRACH ORLICKICH: Budowa systemu kolei linowych i wyciągów krzesełkowych łączących Duszniki Zdrój z grzbietem Gór Orlickich.Budowa systemu kolei linowych i wyciągów krzesełkowych łączących Duszniki Zdrój z grzbietem Gór Orlickich. Wprowadzenie do ruchu autobusów wahadłowych, łączących Destne w Górach Orlickich z grzbietem Gór Orlickich, jako składowej, po stronie czeskiej, systemu komunikacji napowietrznej z Dusznik Zdroju.Wprowadzenie do ruchu autobusów wahadłowych, łączących Destne w Górach Orlickich z grzbietem Gór Orlickich, jako składowej, po stronie czeskiej, systemu komunikacji napowietrznej z Dusznik Zdroju. Utworzenie dwóch terminali turystycznych po obu stronach grzbietu Gór Orlickich : Dusznik Zdroju i Destne w Górach Orlickich.Utworzenie dwóch terminali turystycznych po obu stronach grzbietu Gór Orlickich : Dusznik Zdroju i Destne w Górach Orlickich.

21 3.SYSTEM TRANSGRANICZNYCH POWIĄZAŃ TURYSTYCZNYCH W GÓRACH ORLICKICH : Wykonanie nowych i zmiana przebiegu niektórych szlaków turystycznych.Wykonanie nowych i zmiana przebiegu niektórych szlaków turystycznych. Wytyczenie, budowa i utrzymanie tras turystycznych: rowerowych, biegowych i konnych.Wytyczenie, budowa i utrzymanie tras turystycznych: rowerowych, biegowych i konnych. Zmiana systemu oznakowania szlaków i tras turystycznych.Zmiana systemu oznakowania szlaków i tras turystycznych. Utworzenie nadgranicznej strefy penetracji turystycznej w paśmie Gór Orlickich.Utworzenie nadgranicznej strefy penetracji turystycznej w paśmie Gór Orlickich. Powiązanie sieci szlaków i tras turystycznych po obu stronach granicy oraz ich jednolite oznakowanie.Powiązanie sieci szlaków i tras turystycznych po obu stronach granicy oraz ich jednolite oznakowanie. Otwarcie nowych przejść granicznych : na szczycie Orlicy i drugie przejście Zieleniec / Masarykova chata II.Otwarcie nowych przejść granicznych : na szczycie Orlicy i drugie przejście Zieleniec / Masarykova chata II.

22 DZIAŁANIASZCZEGÓŁOWE

23 MIASTO (DZIELNICA SRÓDMIEJSKA) Budowa systemu obwodnicowego miasta oraz dwupoziomowego skrzyżowania drogi krajowej nr 8 / E-67 i Śródsudeckiej Drogi Turstycznej (wojewódzkiej nr 389).Budowa systemu obwodnicowego miasta oraz dwupoziomowego skrzyżowania drogi krajowej nr 8 / E-67 i Śródsudeckiej Drogi Turstycznej (wojewódzkiej nr 389). Budowa dróg łączących centrum z ośrodkami sportów zimowych: Podgórzem, Kozią Halą, Zieleńcem.Budowa dróg łączących centrum z ośrodkami sportów zimowych: Podgórzem, Kozią Halą, Zieleńcem. Budowa, alternatywnej dla dróg – sieci połączeń napowietrznych (kolei linowych i wyciągów krzesełkowych) z centrum na grzbiet Gór Orlickich.Budowa, alternatywnej dla dróg – sieci połączeń napowietrznych (kolei linowych i wyciągów krzesełkowych) z centrum na grzbiet Gór Orlickich. Stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego u podnóża szczytów Nowa i Ptasia Góra.Stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego u podnóża szczytów Nowa i Ptasia Góra. Budowa drogi ze Szczytnej (Bobrowniki Stare) do w.w. centrum.Budowa drogi ze Szczytnej (Bobrowniki Stare) do w.w. centrum. Budowa systemu parkingów dla obsługi ruchu turystycznego.Budowa systemu parkingów dla obsługi ruchu turystycznego. Odtworzenie urządzeń sportowo – rekreacyjnych: ścieżek spacerowych, wyciągów narciarskich, torów saneczkowych.Odtworzenie urządzeń sportowo – rekreacyjnych: ścieżek spacerowych, wyciągów narciarskich, torów saneczkowych.

24 UZDROWISKO Eliminacja z jego obszaru ciężkiego transportu samochodowego, w tym również autobusowego oraz ograniczenie ruchu samochodów osobowych.Eliminacja z jego obszaru ciężkiego transportu samochodowego, w tym również autobusowego oraz ograniczenie ruchu samochodów osobowych. Rozszerzenie oferty usług uzdrowiskowych z uwzględnieniem niektórych grup wczasowiczów i turystów.Rozszerzenie oferty usług uzdrowiskowych z uwzględnieniem niektórych grup wczasowiczów i turystów. Wykorzystanie zasobów wód termalnych dla celów leczniczych i rekreacji, a także dla celów grzewczych. Wykorzystanie zasobów wód termalnych dla celów leczniczych i rekreacji, a także dla celów grzewczych. Szczególna dbałość o czystość środowiska przyrodniczego.Szczególna dbałość o czystość środowiska przyrodniczego. Przekształcenie sąsiadujących z uzdrowiskiem kompleksów leśnych na urządzone parki leśne.Przekształcenie sąsiadujących z uzdrowiskiem kompleksów leśnych na urządzone parki leśne. Zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i wprowadzania funkcji mieszkaniowej do obiektów istniejących.Zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i wprowadzania funkcji mieszkaniowej do obiektów istniejących.

25 PODGÓRZE Budowa powiązań komunikacyjnych z drogą krajową nr 8 / E-67 i ośrodkami sportów zimowych ( Zieleńcem, Kozią Halą i Jamrozową Polaną).Budowa powiązań komunikacyjnych z drogą krajową nr 8 / E-67 i ośrodkami sportów zimowych ( Zieleńcem, Kozią Halą i Jamrozową Polaną). Włączenie Podgórza do systemu kolei linowych i wyciągów krzesełkowych łączących centrum miasta z grzbietem Gór Orlickich.Włączenie Podgórza do systemu kolei linowych i wyciągów krzesełkowych łączących centrum miasta z grzbietem Gór Orlickich. Stworzenie dużego kompleksu sportów zimowych Sołtysia Kopa z trasami zjazdowymi ze szczytu Granicznej do głównego parkingu w centrum Podgórza.Stworzenie dużego kompleksu sportów zimowych Sołtysia Kopa z trasami zjazdowymi ze szczytu Granicznej do głównego parkingu w centrum Podgórza.

26 GRANICZNA Budowa drogi łączącej Graniczną z drogą wojewódzką nr 389 i dalej – z drogą krajową nr 8 / E-67, oraz z pozostałymi dzielnicami Dusznik Zdroju.Budowa drogi łączącej Graniczną z drogą wojewódzką nr 389 i dalej – z drogą krajową nr 8 / E-67, oraz z pozostałymi dzielnicami Dusznik Zdroju. Wyspecjalizowanie się Granicznej w turystyce konnej i agroturystyce.Wyspecjalizowanie się Granicznej w turystyce konnej i agroturystyce. Przygotowanie i oznakowanie długodystansowej trasy konnej z Granicznej do schroniska Pod Muflonem.Przygotowanie i oznakowanie długodystansowej trasy konnej z Granicznej do schroniska Pod Muflonem. Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej.Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej.

27 KOZIA HALA Powiązanie funkcjonalno – przestrzenne Koziej Hali z Jamrozową Polaną celem rozszerzenia oferty turystyczno - sportowej (tor saneczkowy, trasy zjazdowe, system dośnieżania, itd.).Powiązanie funkcjonalno – przestrzenne Koziej Hali z Jamrozową Polaną celem rozszerzenia oferty turystyczno - sportowej (tor saneczkowy, trasy zjazdowe, system dośnieżania, itd.). Podniesienie standardu usług turystycznych.Podniesienie standardu usług turystycznych. Odtworzenie wyciągów narciarskich.Odtworzenie wyciągów narciarskich.

28 JAMROZOWA POLANA Powiązanie komunikacyjne z ośrodkami sportów zimowych Podgórze, Zieleniec.Powiązanie komunikacyjne z ośrodkami sportów zimowych Podgórze, Zieleniec. Budowa systemu sztucznego naśnieżania wszystkich urządzeń sportów zimowych.Budowa systemu sztucznego naśnieżania wszystkich urządzeń sportów zimowych. Utworzenie w okolicy Zieleńca drugiego (alternatywnego) centrum biathlonu, ze względu na lepsze warunki śniegowe w tamtym rejonie.Utworzenie w okolicy Zieleńca drugiego (alternatywnego) centrum biathlonu, ze względu na lepsze warunki śniegowe w tamtym rejonie. Rozszerzenia oferty dla sportu wyczynowego (przebudowa skoczni narciarskiej, budowa wyciągu narciarskiego i saneczkowego ).Rozszerzenia oferty dla sportu wyczynowego (przebudowa skoczni narciarskiej, budowa wyciągu narciarskiego i saneczkowego ). Udostępnienie niektórych urządzeń sportowych dla rekreacji (tory biegowe, tor saneczkowy).Udostępnienie niektórych urządzeń sportowych dla rekreacji (tory biegowe, tor saneczkowy).

29 ZIELENIEC Budowa dróg łączących centrum miasta z poszczególnymi dzielnicami i Śródsudecką Drogą Turystyczną (wojewódzką nr 389) oraz dróg odciążających ruch pojazdów przez Zieleniec.Budowa dróg łączących centrum miasta z poszczególnymi dzielnicami i Śródsudecką Drogą Turystyczną (wojewódzką nr 389) oraz dróg odciążających ruch pojazdów przez Zieleniec. Modernizacja Śródsudeckiej Drogi Turystycznej, która na tym odcinku prowadzona jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389: Modernizacja Śródsudeckiej Drogi Turystycznej, która na tym odcinku prowadzona jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389: - budowa tuneli nad drogą celem przepuszczenia górą tras narciarskich, - budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi dla Drogi Liczyrzepy – międzynarodowej trasy rowerowej i jej powiązań z innymi trasami, - budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi dla Drogi Liczyrzepy – międzynarodowej trasy rowerowej i jej powiązań z innymi trasami, - budowa infrastruktury turystycznej przy drodze : parkingów, punktów widokowych, tablic informacyjnych itd. - budowa infrastruktury turystycznej przy drodze : parkingów, punktów widokowych, tablic informacyjnych itd. Budowa systemu kolei linowych i wyciągów krzesełkowych łączących centrum miasta z ośrodkami sportów zimowych Podgórzem i Zieleńcem, oraz z grzbietem Gór Orlickich.Budowa systemu kolei linowych i wyciągów krzesełkowych łączących centrum miasta z ośrodkami sportów zimowych Podgórzem i Zieleńcem, oraz z grzbietem Gór Orlickich. Utworzenie czterech terenów narciarskich, powiązanych systemem wyciągów i kolei linowych.Utworzenie czterech terenów narciarskich, powiązanych systemem wyciągów i kolei linowych. Opracowanie w najbliższym czasie dokumentacji projektowej dla tras zjazdowych w w.w. terenach narciarskich – w celu rezerwy lokalizacyjnej, oraz wprowadzenia :Opracowanie w najbliższym czasie dokumentacji projektowej dla tras zjazdowych w w.w. terenach narciarskich – w celu rezerwy lokalizacyjnej, oraz wprowadzenia : - zakazu zabudowy kubaturowej, - zakazu zabudowy kubaturowej, - zakazu zalesiania obszarów, - zakazu zalesiania obszarów, - zaplanowania wycinki lasów. - zaplanowania wycinki lasów.

30 Stworzenie drugiego centrum biathlonu w okolicy Zieleńca.Stworzenie drugiego centrum biathlonu w okolicy Zieleńca. Budowa skoczni narciarskiej na zboczach Esplanady.Budowa skoczni narciarskiej na zboczach Esplanady. Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej obszaru.Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej obszaru. Otwarcie nowego przejścia granicznego na Orlicy / Vrchmezi, oraz drugiego przejścia Zieleniec / Masarykova chata II.Otwarcie nowego przejścia granicznego na Orlicy / Vrchmezi, oraz drugiego przejścia Zieleniec / Masarykova chata II. Ograniczenie zabudowy kubaturowej w poprzek stoków narciarskich.Ograniczenie zabudowy kubaturowej w poprzek stoków narciarskich. Zakaz zagęszczania sieci wyciągów narciarskich – na rzecz ich przedłużania w kierunku doliny Bystrzycy Dusznickiej.Zakaz zagęszczania sieci wyciągów narciarskich – na rzecz ich przedłużania w kierunku doliny Bystrzycy Dusznickiej. Wzbogacenie oferty turystycznej Zieleńca poprzez:Wzbogacenie oferty turystycznej Zieleńca poprzez: -budowę schroniska i wieży widokowej na szczycie Orlicy, - turystycznego udostępnienia wyrobiska skalnego Złota Sztolnia; - turystycznego udostępnienia wyrobiska skalnego Złota Sztolnia; - rozbudowę systemu szlaków i tras turystycznych i ich powiązanie z systemami po stronie czeskiej. - rozbudowę systemu szlaków i tras turystycznych i ich powiązanie z systemami po stronie czeskiej. Ograniczenie ilości miejsc noclegowych i konsumpcyjnych w istniejących obiektach świadczących te usługi.Ograniczenie ilości miejsc noclegowych i konsumpcyjnych w istniejących obiektach świadczących te usługi.


Pobierz ppt "TRANSGRANICZNE POWĄZANIA TURYSTYCZNE DUSZNIK ZDROJU I DESTNEJ W GÓRACH ORLICKICH Współfinansowane przez Unię Europejską "Niniejszy dokument powstał przy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google