Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Adam Derc Jowita Maćkowiak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Urban.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Adam Derc Jowita Maćkowiak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Urban."— Zapis prezentacji:

1 Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Adam Derc Jowita Maćkowiak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

2 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r. 110 km 120 km

3 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r. 110 km 120 km

4 Dokumenty STRATEGIA WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

5 STRATEGIA WOJEWÓDZTWA Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

6 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

7 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

8 POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIOM STREFA WSPOMAGANIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO OBSZAR OGRANICZANIA STOSOWANIA ZWIĄZKÓW AZOTU W ROLNICTWIE OBSZAR MINIMALIZACJI KONFLIKTÓW PRZESTRZENNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM SUBURBANIZACJI STREFA MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZAR MINIMALIZACJI WPŁYWU EKSPLOATACJI ODKRYWKOWEJ WĘGLA BRUNATNEGO NA POZOSTAŁE FUNKCJE TERENU Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

9 POLITYKA PRZESTRZENNA Polityka poprawy efektywności struktur przestrzennych Kształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Obszary problemowe Polityka ograniczenia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju Polityka wspierania rozwoju Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

10 1.Zasada poprawy ładu przestrzennego oraz przełamywania barier i ograniczeń rozwoju Zasady kształtowania przestrzeni miejskich Zasady kształtowania obszarów podmiejskich Zasady kształtowania obszarów rekreacyjnych Zasady kształtowania obszarów wiejskich Zasady kształtowania stref przyspieszonego rozwoju Zasady kształtowania otwartych przestrzeni Zasady przełamywania ograniczeń i barier POLITYKA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

11 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

12 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

13 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

14 Uwarunkowania branżowe: Środowisko przyrodnicze Środowisko kulturowe Komunikacja Infrastruktura techniczna Demografia Rynek pracy Mieszkalnictwo Usługi Działalność gospodarcza Opracowania analityczne: Analiza antropopresji na wybrane formy ochrony przyrody Analiza polityk przestrzennych gmin Analiza procesów suburbanizacyjnych Komunikacja zbiorowa – analiza i ocena stanu istniejącego, założenia budowy modelu obsługi System przyrodniczy Polityka ochrony krajobrazu Prognoza potrzeb mieszkaniowych w ujęciu przestrzennym Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

15 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

16 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

17 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

18 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

19 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

20 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

21 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

22 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

23 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

24 CZAS REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH W POM Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

25 TYPY KRAJOBRAZU MIEJSKI LEŚNY WIEJSKI MIEJSKI MIEJSKI Z HISTORYCZNYMI UKŁADAMI PRZESTRZENNYMI LEŚNY LEŚNY Z OBSZARAMI WIEJSKIMI WIEJSKI WIEJSKI Z OBSZARAMI LEŚNYMI WIEJSKI O CHARAKTERZE PAGÓRKOWATYM WIEJSKI Z OBSZARAMI LEŚNYMI O CHARAKTERZE PAGÓRKOWATYM WIEJSKI Z ELEMENTAMI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WIEJSKI Z SIECIĄ HISTORYCZNYCH ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r. POLITYKA OCHRONY KRAJOBRAZU

26 WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY PARKI KRAJOBRAZOWE ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE OBSZARY NATURA 2000 WIĘKSZE KOMPLEKSY LEŚNE (= PŁATY LEŚNE) WYBRANE MOKRADŁA I WODY STOJĄCE KORYTARZE O ZNACZENIU KRAJOWYM, REGIONALNYM I WAŻNIEJSZE LOKALNE OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WYBRANE WYSPY LEŚNE I KORYTARZE LEŚNE WYBRANE DOLINY RZECZNE WYBRANE PŁATY MOKRADŁOWE I WODNE WYBRANE KOMPLEKSY GLEBOWO-ROLNICZE 6,7,9 OTULINY PARKU NARODOWEGO I PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH DROGI MIGRACJI DUŻYCH ZWIERZĄT LĄDOWYCH PAS PAGÓRKÓW MORENY CZOŁOWEJ O ZNACZENIU EKOLOGICZNYM W SKALI REGIONALNEJ WYBRANE STREFY ŁĄCZNIKOWE NA WODODZIAŁACH OBSZARY WĘZŁOWE KORYTARZE EKOLOGICZNE DOLINOWE OBSZARY WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE EKOLOGICZNE OBSZARY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEM PRZYRODNICZY ELEMENTY SYSTEMU OBSZARY WAŻNE DLA ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FLORYSTYCZNEJ I FAUNISTYCZNEJ Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02-03.06.2011 r.

27 Dziękuję za uwagę a.derc@wbpp.poznan.pl j.mackowiak@wbpp.poznan.pl


Pobierz ppt "Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Adam Derc Jowita Maćkowiak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Urban."

Podobne prezentacje


Reklamy Google