Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy"— Zapis prezentacji:

1 Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Adam Derc Jowita Maćkowiak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

2 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. 110 km 120 km

3 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. 110 km 120 km

4 Dokumenty STRATEGIA WOJEWÓDZTWA
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. Dokumenty STRATEGIA WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

5 STRATEGIA WOJEWÓDZTWA
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

6 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

7 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

8 POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIOM
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIOM STREFA WSPOMAGANIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO STREFA MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZAR OGRANICZANIA STOSOWANIA ZWIĄZKÓW AZOTU W ROLNICTWIE OBSZAR MINIMALIZACJI WPŁYWU EKSPLOATACJI ODKRYWKOWEJ WĘGLA BRUNATNEGO NA POZOSTAŁE FUNKCJE TERENU OBSZAR MINIMALIZACJI KONFLIKTÓW PRZESTRZENNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM SUBURBANIZACJI

9 POLITYKA PRZESTRZENNA
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. POLITYKA PRZESTRZENNA Polityka poprawy efektywności struktur przestrzennych Kształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Obszary problemowe Polityka ograniczenia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju Polityka wspierania rozwoju

10 POLITYKA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. POLITYKA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH Zasada poprawy ładu przestrzennego oraz przełamywania barier i ograniczeń rozwoju Zasady kształtowania przestrzeni miejskich Zasady kształtowania obszarów podmiejskich Zasady kształtowania obszarów rekreacyjnych Zasady kształtowania obszarów wiejskich Zasady kształtowania stref przyspieszonego rozwoju Zasady kształtowania otwartych przestrzeni Zasady przełamywania ograniczeń i barier

11 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

12 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

13 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

14 Uwarunkowania branżowe: Środowisko przyrodnicze Środowisko kulturowe
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. Uwarunkowania branżowe: Środowisko przyrodnicze Środowisko kulturowe Komunikacja Infrastruktura techniczna Demografia Rynek pracy Mieszkalnictwo Usługi Działalność gospodarcza Opracowania analityczne: Analiza antropopresji na wybrane formy ochrony przyrody Analiza polityk przestrzennych gmin Analiza procesów suburbanizacyjnych Komunikacja zbiorowa – analiza i ocena stanu istniejącego, założenia budowy modelu obsługi System przyrodniczy Polityka ochrony krajobrazu Prognoza potrzeb mieszkaniowych w ujęciu przestrzennym

15 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

16 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

17 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

18 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

19 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

20 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

21 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

22 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

23 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r.

24 CZAS REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH W POM
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. CZAS REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH W POM

25 POLITYKA OCHRONY KRAJOBRAZU
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. POLITYKA OCHRONY KRAJOBRAZU TYPY KRAJOBRAZU MIEJSKI MIEJSKI MIEJSKI Z HISTORYCZNYMI UKŁADAMI PRZESTRZENNYMI LEŚNY LEŚNY LEŚNY Z OBSZARAMI WIEJSKIMI WIEJSKI WIEJSKI WIEJSKI Z OBSZARAMI LEŚNYMI WIEJSKI O CHARAKTERZE PAGÓRKOWATYM WIEJSKI Z OBSZARAMI LEŚNYMI O CHARAKTERZE PAGÓRKOWATYM WIEJSKI Z ELEMENTAMI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WIEJSKI Z SIECIĄ HISTORYCZNYCH ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH

26 Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, r. SYSTEM PRZYRODNICZY ELEMENTY SYSTEMU OBSZARY WĘZŁOWE WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY PARKI KRAJOBRAZOWE ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE OBSZARY NATURA 2000 WIĘKSZE KOMPLEKSY LEŚNE (= PŁATY LEŚNE) WYBRANE MOKRADŁA I WODY STOJĄCE KORYTARZE EKOLOGICZNE DOLINOWE KORYTARZE O ZNACZENIU KRAJOWYM, REGIONALNYM I WAŻNIEJSZE LOKALNE OBSZARY WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE EKOLOGICZNE OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WYBRANE WYSPY LEŚNE I KORYTARZE LEŚNE WYBRANE DOLINY RZECZNE WYBRANE PŁATY MOKRADŁOWE I WODNE WYBRANE KOMPLEKSY GLEBOWO-ROLNICZE 6,7,9 OBSZARY WAŻNE DLA ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FLORYSTYCZNEJ I FAUNISTYCZNEJ OBSZARY UZUPEŁNIAJĄCE DROGI MIGRACJI DUŻYCH ZWIERZĄT LĄDOWYCH OTULINY PARKU NARODOWEGO I PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PAS PAGÓRKÓW MORENY CZOŁOWEJ O ZNACZENIU EKOLOGICZNYM W SKALI REGIONALNEJ WYBRANE STREFY ŁĄCZNIKOWE NA WODODZIAŁACH

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google