Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obwodnica Milanówka i Grodziska Maz. Spotkanie z mieszkańcami 24 marca 2007 we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Komunikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obwodnica Milanówka i Grodziska Maz. Spotkanie z mieszkańcami 24 marca 2007 we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Komunikacja."— Zapis prezentacji:

1 Obwodnica Milanówka i Grodziska Maz. Spotkanie z mieszkańcami 24 marca 2007 we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Komunikacja

2 2 Misja Miasta Milanówka MILANÓWEK TO: RODZINNE, NOWOCZESNE MIASTO OGRÓD KIERUJĄCE SIĘ ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, BUDUJĄCE PRZYSZŁOŚĆ ZACHOWUJĄC WARTOŚCI ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO PRZY UWZGLĘDNIENIU POTRZEB PRZYSZŁYCH POKOLEŃ I W NIEUSTANNYM DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI, I W NIEUSTANNYM DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI, OTWARTE NA INICJATYWY OBYWATELSKIE, ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I OSADNICTWO, I OSADNICTWO, WSPIERAJĄCE ROZWÓJ NOWOCZESNYCH FORM EDUKACJI.

3 3 Tematy poruszone w prezentacji 1. Status prawny południowej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 719. wojewódzkiej nr 719. 2. Północny wariant przebiegu obwodnicy – stanowisko Władz Milanówka. 3. Stanowiska gmin sąsiednich. 4. Uwarunkowania prawne zmiany przebiegu obwodnicy. obwodnicy. 5. Harmonogram zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka. Miasta Milanówka.

4 4 Status prawny południowej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 719 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka – 1981 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka – 1981 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka – 1993 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka – 1993 Studium Przestrzenne – 1998 Studium Przestrzenne – 1998 Plan Przestrzenny Województwa - 2003 Plan Przestrzenny Województwa - 2003

5 5 Przyczyna powstania obwodnicy to odciążenie ul. Królewskiej Królewska

6 6 Ul. Królewska – stan obecny

7 7 Królewska Planowana obwodnica – pierwotnie planowane warianty w Milanówku Tory kolejki WKD Ul. Brwinowska Ul.Wierzbowa Ul. Wierzbowa

8 8 Ul. Wierzbowa / Wiatraczna

9 9 Zagrożenia!!! Odcięcie południa od północy Milanówka ?

10 10 Zagrożenia!!! Wzrost natężenia ruchu w rejonie Turczynka (w zależności od przejętego wariantu)

11 11 Zagrożenia!!! Zagrożona staje się idea utworzenia centrum kulturalnego na Turczynku i Stawisku

12 12 Zagrożenia!!! Wzrost skażenia środowiska wzdłuż trasy obwodnicy

13 13 Północny wariant przebiegu obwodnicy Wstępna koncepcja – maj 2005 Wstępna koncepcja – maj 2005 Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego aglomeracji warszawskiej – czerwiec 2006 Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego aglomeracji warszawskiej – czerwiec 2006 Przekazanie aktualnej wersji do Urzędu Marszałkowskiego – marzec 2007 Przekazanie aktualnej wersji do Urzędu Marszałkowskiego – marzec 2007

14 14 Przebieg autostrady w naszym rejonie Źródło: SISKOM

15 15 Szczegółowy przebieg A2 ? Źródło: SISKOM

16 16 Wariant obwodnicy północnej – wersja Urzędu Miasta Milanówka

17 17 Przykładowe obwodnice mazowieckie – Garwolin Źródło: SISKOM

18 18 Przykładowe obwodnice mazowieckie – Jabłonna Źródło: SISKOM

19 19 Przykładowe obwodnice mazowieckie – Serock Źródło: SISKOM

20 20 Stanowiska Gmin sąsiednich Brwinów – TAK Podkowa Leśna – TAK Grodzisk Maz. - ?

21 21 Uwarunkowania prawne zmiany przebiegu obwodnicy Zmiana przebiegu obwodnicy – zmiana studium przestrzennego Zmiana przebiegu obwodnicy – zmiana studium przestrzennego Spec-ustawa Spec-ustawa

22 22 Harmonogram zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka Ocena wariantów przebiegu obwodnicy – ekspertyza Ocena wariantów przebiegu obwodnicy – ekspertyza Wyłonienie autorów opracowania Studium Wyłonienie autorów opracowania Studium Sporządzenie projektu Studium Sporządzenie projektu Studium Uzgodnienie Uzgodnienie Dyskusja publiczna Dyskusja publiczna Uchwalenie Uchwalenie

23 23 Co możemy stracić bezpowrotnie???

24 24 Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja popiera efektywne oraz przyjazne rozwiązania komunikacyjne dla człowieka i środowiska naturalnego, popiera stanowisko Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące poprowadzenia obwodnicy północną stroną Grodziska Mazowieckiego i Milanówka, popiera odciążenie komunikacyjne Grodziska Mazowieckiego i ulicy Królewskiej w Milanówku, poprzez budowę obwodnicy północnej, uważa, że powinna obowiązywać strategia komunikacyjna: dojedź jak najbliżej celu autostradą lub trasą katowicką, a przejazd drogami lokalnymi ogranicz do minimum, popiera postulaty Komitetu Droga Królewska, gdyż są słuszne i spójne z naszym celem nadrzędnym.

25 25 Zdaniem Stowarzyszenia za poprowadzeniem obwodnicy stroną północną – zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Milanówka przemawiają następujące fakty: 1. 1. TIR-y jadą głównie na północ Grodziska Mazowieckiego, 2. 2. po stronie północnej nie ma znaczących kolizji z zabudową mieszkalną i zabytkami, 3. 3. obwodnica północna byłaby alternatywą dla osób, które nie chcą skorzystać z płatnego odcinka autostrady, 4. 4. poprowadzenie, w ciągu obwodnicy północnej, dodatkowego wiaduktu nad torami kolejowymi, zmniejszyłoby ruch na bardzo przeciążonym wiadukcie w Milanówku i usprawniłoby komunikację z Warszawą mieszkańcom północnej części Milanówka. 5. 5. budowa obwodnicy południowej spowodowałaby bezpowrotną utratę ostatnich atrakcyjnych terenów budowlanych, zmieniając charakter tych okolic z miasta – ogrodu na okolicę tranzytowo-przemysłową!

26 Czy wyrazimy zgodę? Decyzja należy do naszych władz lokalnych i Nas samych

27


Pobierz ppt "Obwodnica Milanówka i Grodziska Maz. Spotkanie z mieszkańcami 24 marca 2007 we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Komunikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google