Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju"— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju

2 Krótka historia powstania projektu:
W ramach praktyk, studenci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przygotowali pod kierownictwem Pani prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin cztery koncepcje zagospodarowania Parku Zdrojowego w Horyńcu- Zdroju.

3 Koncepcja Pierwsza

4 Koncepcja druga

5 Koncepcja trzecia

6 Koncepcja 4

7 Wersja ostateczna

8 Działania Inwestycyjne
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu- Zdroju usytuowanego w kwartale ograniczonym przez ul. Adama Mickiewicza, Aleję Przyjaźni i ul. Zdrojową. W ramach inwestycji planuje się budowę pijalni, amfiteatru z widownią, placu zdrojowego z fontanną, placu wejściowego z fontanną, skateparku oraz wykonanie dojazdu technicznego do obiektów, ścieżek, kładki pieszej nad Potokiem Glinianiec, zejść do parku, a także nasadzeń roślinnych.

9 Kolejność realizacji W pierwszej kolejności zostaną wykonane wycinki drzew i krzewów, następnie zostaną przeprowadzone prace budowlane, wykonane instalacje na terenie oraz sieci. W następnej kolejności będą wykonywane drogi, ścieżki i pozostałe nawierzchnie. W ostatniej fazie wykonane zostaną nowe nasadzenia. Kolejność realizacji uzależniona jest od pór roku i może być zmieniona przez wykonawcę prac.

10 Stan Obecny Z istotnych elementów zagospodarowania terenu należy wymienić: ścieżki parkowe, kładkę pieszą, plac wejściowy i latarnie parkowe. Elementy te są w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji. Ponadto na terenie parku znajdują się toalety publiczne, oraz parking przy al. Przyjaźni, niewielki plac zabaw, a także mała architektura (ławki, kosze na śmieci), które są w dobrym stanie technicznym. Zieleń istniejąca charakteryzuje się liniowymi nasadzeniami drzew i krzewów w części centralnej terenu oraz naturalnym drzewostanem w częściach północnej i południowej. Wartość dendrologiczna drzewostanu jest niska ze względu na jego stan zdrowotny oraz występujące gatunki drzew. Struktura drzewostanu ma wykształconą jedynie warstwę runa – warstwa krzewów nie występuje.

11 Rozbiórki Przewiduje się rozbiórkę istniejących dróg i ścieżek, z wyjątkiem nawierzchni realizowanych przy dofinansowaniu z funduszu Unii Europejskiej tj, istniejącego parkingu, drogi dojazdowej do parkingu, drogi pieszej przy szalecie. Przewidziano wycinkę drzew zgodnie z Pozwoleniem na wycinkę drzew. Decyzja z dnia 14 grudnia 2011 r.

12 Adaptacje Istniejący plac zabaw zostanie przeniesiony w nowe miejsce, natomiast formy małej architektury zostaną zagospodarowane przez Gminę Horyniec – Zdrój. Do utrzymania przewidziane są istniejące drzewa (nie wskazane do wycinki) zgodnie z projektem architektury krajobrazu.

13 Materiał wykonania nawierzchni
Wszystkie drogi piesze istniejące i projektowane zaprojektowano jako nawierzchnie mineralne. Plac wejściowy zaprojektowano z płyt chodnikowych z granitu. Z kolei na placu przy budynkach zastosowano nawierzchnię mineralną, wodoprzepuszczalną. Trasa spacerowa po obwodzie zbudowana jest z deków drewnianych. Poszycie wykonane jest z desek kompozytowych. Palowo-oczepowa konstrukcja drewniana zaprojektowana jest z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo. Konstrukcja deków wyniesiona jest ok 30cm nad powierzchnię gruntu. W miejscach pod ławami wzdłuż alei zaproponowano zastosowanie lokalnie występującego wapienia – kamienia bruśnieńskiego.

14 Ukształtowanie zieleni
Projekt nasadzeń roślinnych ma na celu podniesienie wartości przyrodniczej i estetycznej parku w nawiązaniu do tendencji panujących w XIX i XX wieku przy kształtowaniu roślinności parków zdrojowych. Zarówno projektowane wycinki, jak i nasadzenia nowej roślinności został zdeterminowane poprzez potrzebę scalenia przestrzeni parku, możliwość wprowadzenia powiązań widokowych i stworzenia osi widokowych. Projekt przewiduje wprowadzenie roślinności drzewiastej, krzewiastej i bylinowej. Naturalny charakter części północnej i południowej został utrzymany. Część centralna zachowała istniejący charakter polany rekreacyjnej. Wprowadzono nasadzenia krzewów i drzew, ukształtowano otwarcia widokowe na projektowaną architekturę budynków pijalni i amfiteatru, zaplanowano założenie trawnika rekreacyjnego. Projekt zieleni został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

15 Widok z wejścia głównego

16 Pijalnia Wody

17 Amfiteatr

18 Kładka na palach

19 Widok na fontannę

20 Ozdobne płyty granitowe

21 Płyty granitowe cd.

22 Wiaty tarasowe

23 Mała architektura

24 SkatePark

25 Nawierzchnie alejek SPECYFIKACJA:
Kruszywo mineralne z granitu typu strzelin spojone żywicą epoksydową. Przepuszczalne dla wody i powietrza. Wylewane na miejscu na uprzednio przygotowane podłoże.

26 Mała architektura

27 oświetlenie


Pobierz ppt "Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google