Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji. Katowice, dnia 01.06.2010 r. Jarosław Kania Prezes Zarządu Europejski Kongres Gospodarczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji. Katowice, dnia 01.06.2010 r. Jarosław Kania Prezes Zarządu Europejski Kongres Gospodarczy."— Zapis prezentacji:

1 Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji. Katowice, dnia 01.06.2010 r. Jarosław Kania Prezes Zarządu Europejski Kongres Gospodarczy 2010

2 Początkiem wszechrzeczy jest woda. Tales z Miletu

3 Pierwsze problemy w zaopatrzeniu ludności w wodę na terenie Śląska zaobserwowano już w połowie XIX w. Wtedy to, w obawie przed wybuchem epidemii, zapadły pierwsze decyzje budowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Od początku zakładano zaopatrzenie w wodę regionu jako całości, a nie poszczególnych miast tworzącej się aglomeracji. 3

4 1882 r. - Pierwsze ujęcia wody w Zawadzie

5 Ujęcia wody i sieć wodociągowa zaopatrująca region w wodę w 1909 roku Zawada Repty Rozalia Katowice

6 System ten przez prawie 130 lat swego istnienia był rozbudowywany i modernizowany. Zmieniały się również formy organizacyjne przedsiębiorstw zajmujących się eksploatacją tego systemu.

7 Zaopatrzeniem w wodę na terenie województwa śląskiego zajmują się lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe, w większości podporządkowane poszczególnym samorządom lokalnym. Hurtowym dostawcą wody dla przedsiębiorstw wodociągowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jako kluczowe ogniwo systemu. Dostarcza około 80 % wody.

8 Schemat zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego Subregion centralny i zachodni Schemat zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego Subregion centralny i zachodni PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE Korzystają z dostaw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA oraz źródeł własnych PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE Korzystają z dostaw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA oraz źródeł własnych PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE w 100% korzystają z dostaw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA (brak własnych źródeł) PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE w 100% korzystają z dostaw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA (brak własnych źródeł) ZASOBY Wody powierzchniowe i podziemne ZASOBY Wody powierzchniowe i podziemne PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE bazują na źródłach własnych PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE bazują na źródłach własnych ODBIORCY Mieszkańcy, instytucje, przedsiębiorstwa ODBIORCY Mieszkańcy, instytucje, przedsiębiorstwa GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.

9 Modelowym przykładem systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji, jest pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę ludności eksploatowany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

10 System zaopatrzenia aglomeracji charakteryzuje się: - wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody, - możliwościami magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe, - siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji, - rezerwami produkcyjnymi umożliwiającymi dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów systemu.

11 Zakłady i Stacje Uzdatniania Wody Rezerwy produkcyjne gwarantują dostawy wody nawet w sytuacjach awaryjnych Zbiorniki wodne SUW – wody podziemne SUW – wody powierzchniowe LP Układy zasilania w wodę Zdolność Produkcyjna [m 3 /24h] 1.Maczki40 000 2.Będzin30 000 3.Łazy18 000 4.Kozłowa Góra50 000 5.Bibiela80 000 6.Zawada15 000 7.Strumień60 000 8.Goczałkowice298 000 9.Kobiernice180 000 10.Miedary26 800 11.Dziećkowice151584 OGÓŁEM w tym wody podziemne 949 384 139 000

12 Wysokosprawne urządzenia zapewniają uzdatnienie wody do wymaganych parametrów nawet w przypadkach: dużych zmian jakościowych surowca, dostawy dodatkowych ilości, awarii, skażenia innych ujęć stanowiących system zaopatrzenia aglomeracji w wodę. Obecnie stosowane nowoczesne technologie uzdatniania pozwalają zapewnić parametry zgodne z wymogami Unii Europejskiej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

13 . Zbiorniki wodne Zbiorniki wyrównawcze Maksymalna możliwość retencji kompleksu zbiorników wyrównawczych wynosi 374 tys. m³ przy dobowej sprzedaży z systemu około 400 tys. m³/24h Zbiorniki wyrównawcze Zapewniają możliwość magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów

14 Zbiorniki wodne 10 km ZASIĘG DZIAŁANIA GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. Dziećkowice SUW – wody podziemne SUW – wody powierzchniowe Bibiela Miedary Zawada Kozłowa Góra Będzin Łazy Maczki Murcki Mikołów Goczałkowice Strumień Kobiernice Pszów

15 Zbiorniki wodne 10 km SUW – wody podziemne SUW – wody powierzchniowe Kierunek zasilania z ZUW Dziećkowice w kierunku ROW

16 Zbiorniki wodne 10 km Kierunek zasilania z ZUW Goczałkowice w kierunku północnym Regionu SUW – wody podziemne SUW – wody powierzchniowe Odległość ZUW Goczałkowice – zbiornik Zagórze: 49 km ZUW Goczałkowice – zbiornik Chorzów: 43 km

17 Zbiorniki wodne 10 km Kierunek zasilania z SUW Kobiernice w kierunku północnym Regionu SUW – wody podziemne SUW – wody powierzchniowe Odległość SUW Kobiernice – zbiornik Czarny Las: 65 km

18 Rurociągi służące zaopatrzeniu aglomeracji w wodę zostały tak zaprojektowane, by wraz z sieciowymi zbiornikami wyrównawczymi umożliwiać przerzut wody między poszczególnymi rejonami w sytuacjach awaryjnych. Zbiorniki sieciowe nie tylko wyrównują dobowe rozbiory wody, ale zapewniają rezerwy w wyjątkowych okolicznościach.

19 GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W LICZBACH – rok 2010 Obszar działania to ponad 4300 km 2, obejmujący ponad 60 gmin Z wody dostarczanej przez Spółkę korzysta blisko 3 miliony mieszkańców Regionu Na system uzdatniania wody składają się: 2 Zakłady Uzdatniania Wody, 9 Stacji Uzdatniania Wody, 8 Oddziałów Sieci Magistralnej eksploatujących: - 9 kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 374 tys. m 3, - ok. 1000 km wodociągowej sieci magistralnej o średnicy do 1800 mm Majątek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (trwały i obrotowy) na koniec roku 2009 według wartości księgowej przekraczał kwotę 1,28 mld zł

20 Człowiek jako użytkownik systemów zaopatrzenia w wodę pragnie by były one trwałe, niezawodne, bezpieczne i proste w obsłudze. Dopiero w przypadku zakłócenia w pracy takiego systemu możemy stwierdzić jakie to powoduje uciążliwości w życiu.

21 Sprawność układu pierścieniowego zaopatrzenia w wodę została sprawdzona wielokrotnie podczas sytuacji wyjątkowych, jak np. w czasie awarii sieci energetycznej w rejonie ZUW Goczałkowice w 2004 r. Układ pierścieniowy rurociągów oraz zgromadzone zapasy wody pozwoliły przetrwać najgorsze chwile, a mieszkańcy aglomeracji nie odczuli niedogodności z tytułu zaistniałej awarii.

22 24 maja 2008 r. ROW 21 300 m 3 /24h 20 100 m 3 /24h 52 100 m 3 /24h 168 000 m 3 /24h 56 000 m 3 /24h 48 000 m 3 /24h

23 19 listopada 2004 r., awaria zasilania ZUW Goczałkowice 37 000 m 3 /24h 0 m 3 /24h 56 700 m 3 /24h 0 m 3 /24h 127 000 m 3 /24h 177 000 m 3 /24h

24 W przypadku aglomeracji tylko wspólne, zintegrowane działania w eksploatacji, rozbudowie i modernizowaniu pierścieniowego systemu pozwolą zapewnić dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób niezawodny o odpowiednich parametrach, pod odpowiednim ciśnieniem i akceptowalnej przez społeczeństwo cenie.

25 1882 Dziękuję Państwu za uwagę 2010 Łączymy tradycję i nowoczesność Łączymy tradycję i nowoczesność


Pobierz ppt "Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji. Katowice, dnia 01.06.2010 r. Jarosław Kania Prezes Zarządu Europejski Kongres Gospodarczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google