Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji."— Zapis prezentacji:

1 Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji.
Europejski Kongres Gospodarczy 2010 Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji. Jarosław Kania Prezes Zarządu Katowice, dnia r.

2 Początkiem wszechrzeczy jest woda. Tales z Miletu

3 Pierwsze problemy w zaopatrzeniu ludności w wodę na terenie Śląska zaobserwowano już w połowie XIX w. Wtedy to, w obawie przed wybuchem epidemii, zapadły pierwsze decyzje budowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Od początku zakładano zaopatrzenie w wodę regionu jako całości, a nie poszczególnych miast tworzącej się aglomeracji. 3

4 1882 r. - Pierwsze ujęcia wody w Zawadzie

5 Ujęcia wody i sieć wodociągowa zaopatrująca region w wodę
w 1909 roku Zawada Repty Rozalia Decyzje mówiły o dostawach wody dla regionu a nie dla poszczególnych jednostek. Widać to na mapie Katowice

6 System ten przez prawie 130 lat swego istnienia był rozbudowywany i modernizowany. Zmieniały się również formy organizacyjne przedsiębiorstw zajmujących się eksploatacją tego systemu.

7 Zaopatrzeniem w wodę na terenie województwa śląskiego zajmują się lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe, w większości podporządkowane poszczególnym samorządom lokalnym. Hurtowym dostawcą wody dla przedsiębiorstw wodociągowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jako kluczowe ogniwo systemu. Dostarcza około 80 % wody.

8 Schemat zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego
Subregion centralny i zachodni ZASOBY Wody powierzchniowe i podziemne PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE bazują na źródłach własnych GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE Korzystają z dostaw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA oraz źródeł własnych PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE w 100% korzystają z dostaw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA (brak własnych źródeł) ODBIORCY Mieszkańcy, instytucje, przedsiębiorstwa

9 Modelowym przykładem systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji, jest pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę ludności eksploatowany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

10 System zaopatrzenia aglomeracji charakteryzuje się:
- wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody, - możliwościami magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe, - siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji, - rezerwami produkcyjnymi umożliwiającymi dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów systemu.

11 SUW – wody powierzchniowe
Zakłady i Stacje Uzdatniania Wody Rezerwy produkcyjne gwarantują dostawy wody nawet w sytuacjach awaryjnych SUW – wody powierzchniowe SUW – wody podziemne Zbiorniki wodne LP Układy zasilania w wodę Zdolność Produkcyjna [m3/24h] 1. Maczki 40 000 2. Będzin 30 000 3. Łazy 18 000 4. Kozłowa Góra 50 000 5. Bibiela 80 000 6. Zawada 15 000 7. Strumień 60 000 8. Goczałkowice 9. Kobiernice 10. Miedary 26 800 11. Dziećkowice 151584 OGÓŁEM w tym wody podziemne

12 Wysokosprawne urządzenia zapewniają uzdatnienie wody do wymaganych parametrów nawet w przypadkach: dużych zmian jakościowych surowca, dostawy dodatkowych ilości, awarii, skażenia innych ujęć stanowiących system zaopatrzenia aglomeracji w wodę. Obecnie stosowane nowoczesne technologie uzdatniania pozwalają zapewnić parametry zgodne z wymogami Unii Europejskiej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

13 Zbiorniki wyrównawcze
Zapewniają możliwość magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów . Zbiorniki wyrównawcze Zbiorniki wodne Maksymalna możliwość retencji kompleksu zbiorników wyrównawczych wynosi 374 tys. m³ przy dobowej sprzedaży z systemu około 400 tys. m³/24h

14 Maczki Murcki Mikołów Dziećkowice Pszów Goczałkowice Strumień
SUW – wody powierzchniowe SUW – wody podziemne Bibiela Zbiorniki wodne Miedary Kozłowa Góra Zawada 10 km Łazy Będzin Maczki Murcki Mikołów Dziećkowice Pszów Goczałkowice ZASIĘG DZIAŁANIA GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. Strumień Kobiernice

15 z ZUW Dziećkowice w kierunku ROW
SUW – wody powierzchniowe SUW – wody podziemne Zbiorniki wodne 10 km Dziećkowice – Pszów 74 km Kierunek zasilania z ZUW Dziećkowice w kierunku ROW

16 z ZUW Goczałkowice w kierunku północnym Regionu
SUW – wody powierzchniowe SUW – wody podziemne Zbiorniki wodne 10 km Odległość ZUW Goczałkowice – zbiornik Zagórze: 49 km ZUW Goczałkowice – zbiornik Chorzów: 43 km Kierunek zasilania z ZUW Goczałkowice w kierunku północnym Regionu

17 z SUW Kobiernice w kierunku północnym Regionu
SUW – wody powierzchniowe SUW – wody podziemne Zbiorniki wodne 10 km Odległość SUW Kobiernice – zbiornik Czarny Las: 65 km Kierunek zasilania z SUW Kobiernice w kierunku północnym Regionu

18 Rurociągi służące zaopatrzeniu aglomeracji w wodę zostały tak zaprojektowane, by wraz z sieciowymi zbiornikami wyrównawczymi umożliwiać przerzut wody między poszczególnymi rejonami w sytuacjach awaryjnych. Zbiorniki sieciowe nie tylko wyrównują dobowe rozbiory wody, ale zapewniają rezerwy w wyjątkowych okolicznościach.

19 GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W LICZBACH – rok 2010
Obszar działania to ponad 4300 km2, obejmujący ponad 60 gmin Z wody dostarczanej przez Spółkę korzysta blisko 3 miliony mieszkańców Regionu Na system uzdatniania wody składają się: 2 Zakłady Uzdatniania Wody, 9 Stacji Uzdatniania Wody, 8 Oddziałów Sieci Magistralnej eksploatujących: - 9 kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 374 tys. m3, - ok km wodociągowej sieci magistralnej o średnicy do 1800 mm Majątek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (trwały i obrotowy) na koniec roku 2009 według wartości księgowej przekraczał kwotę 1,28 mld zł

20 Człowiek jako użytkownik systemów zaopatrzenia w wodę pragnie by były one trwałe, niezawodne, bezpieczne i proste w obsłudze. Dopiero w przypadku zakłócenia w pracy takiego systemu możemy stwierdzić jakie to powoduje uciążliwości w życiu.

21 w rejonie ZUW Goczałkowice w 2004 r.
Sprawność układu pierścieniowego zaopatrzenia w wodę została sprawdzona wielokrotnie podczas sytuacji wyjątkowych, jak np. w czasie awarii sieci energetycznej w rejonie ZUW Goczałkowice w 2004 r. Układ pierścieniowy rurociągów oraz zgromadzone zapasy wody pozwoliły przetrwać najgorsze chwile, a mieszkańcy aglomeracji nie odczuli niedogodności z tytułu zaistniałej awarii.

22 24 maja 2008 r. ROW m3/24h m3/24h m3/24h m3/24h m3/24h m3/24h

23 19 listopada 2004 r., awaria zasilania ZUW Goczałkowice
m3/24h m3/24h m3/24h 0 m3/24h 0 m3/24h m3/24h

24 WSZYSCY JESTEŚMY ZWIĄZANI Z WODĄ I OD NIEJ ZALEŻNI
W przypadku aglomeracji tylko wspólne, zintegrowane działania w eksploatacji, rozbudowie i modernizowaniu pierścieniowego systemu pozwolą zapewnić dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób niezawodny o odpowiednich parametrach, pod odpowiednim ciśnieniem i akceptowalnej przez społeczeństwo cenie. WSZYSCY JESTEŚMY ZWIĄZANI Z WODĄ I OD NIEJ ZALEŻNI

25 tradycję i nowoczesność
1882 „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa” Tales z Miletu Łączymy tradycję i nowoczesność 2010 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google