Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech"— Zapis prezentacji:

1 Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech
Wymagania i zastosowanie w praktyce - Dr.-Ing. Burkhard Wricke

2 Treść Podstawowe wymagania dotyczące zastosowania środków dezynfekcyjnych Przepisy prawne Dezynfekcja w zakładzie wodociągowym Dezynfekcja w sieci dystrybucyjnej Dezynfekcja w instalacji wody do spożycia Dezynfekcja urządzeń zaopatrzenia w wodę

3 Podstawy (I) Woda do spożycia nie może zawierać patogenów w stężeniach, które mogą powodować zagrożenie zdrowia ludzkiego. Zapewnienie higienicznego i mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody do spożycia przez ochronę zbiorników wodnych, uzdatnianie wody i niezawodną obsługę sieci. Sama dezynfekcja jest z reguły niewystarczająca.

4 Podstawy (II) Brak zasadniczego wymogu:
Dezynfekcji wody w zakładzie wodociągowym Stężenia pozostałości środków dezynfekcyjnych w sieci lub w zaworze czerpalnym Zastosowanie środków dezynfekcyjnych tylko gdy zachodzi taka konieczność: - zalecenie minimalizacji (powstawanie produktów ubocznych)

5 Przepisy prawne (I) Lista środków uzdatniających i metod dezynfekcji
według § 11 TrinkwV 2001 Część c: Środki uzdatniające stosowane w dezynfekcji l) Odstępstwo, gdy m.in. dezynfekcja nie może zostać zapewniona lub jej skuteczność jest tymczasowo ograniczona przez wpływ amonu. 2) Wymóg z listy środków uzdatniających

6 Przepisy prawne (II) Lista środków uzdatniających i metod dezynfekcji
według § 11 TrinkwV Część II: Metody dezynfekcji 1) Przy zastosowaniu metody dezynfekcji dla wód powierzchniowych lub wody pod wpływem wód powierzchniowych należy zapewnić jak najdokładniejsze oddzielenie cząstek przed dezynfekcją. Podczas etapów mających na celu oddzielenie cząstek należy dążyć do osiągnięcia wartości zmętnienia w granicach 0,1 - 0,2 FNU, a w miarę możliwości jeszcze niższe. Należy zastosować się do informacji UBA z 1997 roku.

7 Przepisy DVGW dotyczące dezynfekcji
W 224 Dwutlenek chloru w uzdatnianiu wody W 225 Ozon w uzdatnianiu wody W 229 Metody dezynfekcji wody do spożycia z użyciem chloru i podchlorynów W Dezynfekcja wody do spożycia – Zastosowanie i wymagane kryteria W Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń dystrybucji wody W Dezynfekcja promieniem UV W 295 Ustalenie potencjału tworzenia się trihalogenometanu W 296 Ograniczenie lub zapobieganie tworzeniu się trihalogenometanu W 551 Środki techniczne służące do ograniczenia wzrostu Legionelli W 623 Urządzenia dozujące chlor W 624 Urządzenia dozujące dwutlenek chloru W 625 Urządzenia do wytwarzania i dozowania ozonu

8 Dezynfekcja w zakładzie wodociągowym
Dezynfekcja jest konieczna, jeżeli woda surowa jest skażona mikrobiologicznie lub są podstawy do stwierdzenia, że istnieje zagrożenie mikrobiologiczne. Warunki skutecznej dezynfekcji: - jak najdokładniejsze oczyszczenie wody z cząstek - wystarczający czas działania środka dezynfekcyjnego - zapewnienie wystarczającej dawki

9 Przykład wpływu osadów na działanie ozonu (Przeżywalność E
Przykład wpływu osadów na działanie ozonu (Przeżywalność E.coli przy ozonowaniu 0,4 mgO3/l po 10 min)

10 Ocena konieczności usuwania osadów i cząstek przed dezynfekcją w uzdatnianiu wody surowej skażonej mikrobiologicznie Woda powierzchniowa bez przejścia przez glebę Woda ze źródła i woda gruntowa Usuwanie osadów i cząstek zawsze wymagane Jeżeli dotrzymane są kryteria niskiego skażenia mikrobiolo-gicznego i mętności << 1 FNU : tak nie Ocena konkretnego przypadku na podstawie oceny ogólnej sytuacji na obszarze zlewni Ogólnie rzecz biorąc usuwanie osadów i cząstek nie jest konieczne

11 Wymagane stężenia minimalne i czasy kontaktowania na podstawie listy środków uzdatniających i metod dezynfekcji według § 11 TrinkwV i DVGW-W 290 Środek dezynfekcyjny Maksymalne stężenie po uzdatnianiu Minimalna zawartość po zakończeniu uzdatniania Wymagany czas kontaktowania według DVGW-W 290 Chlor, podchloryn sodu i wapnia 0,3 mg/L wolnego chloru 0,1 mg/L wolnego chloru 20 – 30 min Dwutlenek chloru 0,2 mg/L ClO2 0,05 mg/L ClO2 15 – 20 min

12 Dezynfekcja w sieci dystrybucyjnej
Dezynfekcja tylko wtedy, gdy problemów nie da się usunąć przez płukanie lub dezynfekcję dotkniętej skażeniem części urządzeń Możliwe tylko zastosowanie chloru albo podchlorynów lub dwutlenku chloru „wystarczająca skuteczność dezynfekcji” jest zapewniona, jeśli w sieci lub na odcinkach sieci dotkniętych skażeniem pozostaje wolny chlor (0,1 mg/l) lub dwutlenek chloru (0,05 mg/l) (W 290)

13 Warunki użytkowania rurociągu bez zastosowania chemicznych środków dezynfekcyjnych
Dostarczanie biologicznie stabilnej wody do spożycia obarczonej bardzo niewielkim potencjałem ponownego skażenia mikrobiologicznego, Zastosowanie wyłącznie takich materiałów, które nie podlegają biologicznej redukcji ani nie wydzielają do wody organicznych substancji odżywczych, Regularna kontrola sieci i zbiorników oraz Spełnienie wysokich wymagań higienicznych przy przeprowadzaniu prac budowlanych lub remontowych w sieci dystrybucyjnej.

14 Zmiana całkowitej liczby komórek (GZZ) i liczby kolonii w 20°C w rurociągu dalekosiężnym (Eksploatacja bez stężenia pozostałości środków dezynfekcyjnych)

15 Model zmiany jakości w sieci dystrybucyjnej

16 Wpływ zmniejszenia dawki chloru na stężenia trihalogenometanu w Südring oraz w południowym rurociągu FWV Elbaue-Ostharz

17 Wpływ zmniejszenia dawki chloru na sytuację bakteriologiczną w Südring oraz w południowym rurociągu FWV Elbaue-Ostharz

18 Dezynfekcja w instalacjach wody do spożycia
Stałe, profilaktyczne stosowanie środków dezynfekcyjnych jest niewskazane. Zastosowanie środków dezynfekcyjnych może być wymagane jako szybki środek zaradczy, jednak ich ciągłe użycie nie jest pożądane. Istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy w ogóle możliwa jest długotrwała skuteczna dezynfekcja instalacji wody do spożycia przy zachowaniu wymagań rozporządzenia o wodzie do spożycia zwłaszcza pod kątem dopuszczalnych pozostałości środków dezynfekcyjnych oraz dopuszczalnych zawartości produktów reakcji w zaworze czerpalnym użytkownika.

19 Dezynfekcja urządzeń zaopatrzenia w wodę
Cel: Zapobiec wniknięciu patogenów w związku z pracami naprawczymi, konserwacyjnymi lub budowlanymi. Pierwszym krokiem jest czyszczenie; dezynfekcja jako dodatkowy środek bezpieczeństwa. Zatwierdzone środki dezynfekcyjne: nadtlenek wodoru, podchloryn sodu/wapnia, dwutlenek chloru


Pobierz ppt "Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech"

Podobne prezentacje


Reklamy Google