Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech - Wymagania i zastosowanie w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech - Wymagania i zastosowanie w."— Zapis prezentacji:

1 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech - Wymagania i zastosowanie w praktyce - Dr.-Ing. Burkhard Wricke

2 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Treść Podstawowe wymagania dotyczące zastosowania środków dezynfekcyjnych Przepisy prawne Dezynfekcja w zakładzie wodociągowym Dezynfekcja w sieci dystrybucyjnej Dezynfekcja w instalacji wody do spożycia Dezynfekcja urządzeń zaopatrzenia w wodę

3 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Podstawy (I) Woda do spożycia nie może zawierać patogenów w stężeniach, które mogą powodować zagrożenie zdrowia ludzkiego. Zapewnienie higienicznego i mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody do spożycia przez ochronę zbiorników wodnych, uzdatnianie wody i niezawodną obsługę sieci. Sama dezynfekcja jest z reguły niewystarczająca.

4 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Podstawy (II) Brak zasadniczego wymogu: -Dezynfekcji wody w zakładzie wodociągowym -Stężenia pozostałości środków dezynfekcyjnych w sieci lub w zaworze czerpalnym Zastosowanie środków dezynfekcyjnych tylko gdy zachodzi taka konieczność: - zalecenie minimalizacji (powstawanie produktów ubocznych)

5 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Lista środków uzdatniających i metod dezynfekcji według § 11 TrinkwV 2001 Część c: Środki uzdatniające stosowane w dezynfekcji l) Odstępstwo, gdy m.in. dezynfekcja nie może zostać zapewniona lub jej skuteczność jest tymczasowo ograniczona przez wpływ amonu. 2) Wymóg z listy środków uzdatniających Przepisy prawne (I)

6 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Lista środków uzdatniających i metod dezynfekcji według § 11 TrinkwV Część II: Metody dezynfekcji 1) Przy zastosowaniu metody dezynfekcji dla wód powierzchniowych lub wody pod wpływem wód powierzchniowych należy zapewnić jak najdokładniejsze oddzielenie cząstek przed dezynfekcją. Podczas etapów mających na celu oddzielenie cząstek należy dążyć do osiągnięcia wartości zmętnienia w granicach 0,1 - 0,2 FNU, a w miarę możliwości jeszcze niższe. Należy zastosować się do informacji UBA z 1997 roku. Przepisy prawne (II)

7 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Przepisy DVGW dotyczące dezynfekcji W 224Dwutlenek chloru w uzdatnianiu wody W 225Ozon w uzdatnianiu wody W 229Metody dezynfekcji wody do spożycia z użyciem chloru i podchlorynów W 290 Dezynfekcja wody do spożycia – Zastosowanie i wymagane kryteria W 291 Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń dystrybucji wody W Dezynfekcja promieniem UV W 295Ustalenie potencjału tworzenia się trihalogenometanu W 296Ograniczenie lub zapobieganie tworzeniu się trihalogenometanu W 551Środki techniczne służące do ograniczenia wzrostu Legionelli W 623Urządzenia dozujące chlor W 624Urządzenia dozujące dwutlenek chloru W 625Urządzenia do wytwarzania i dozowania ozonu

8 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja w zakładzie wodociągowym Dezynfekcja jest konieczna, jeżeli woda surowa jest skażona mikrobiologicznie lub są podstawy do stwierdzenia, że istnieje zagrożenie mikrobiologiczne. Warunki skutecznej dezynfekcji: - jak najdokładniejsze oczyszczenie wody z cząstek - wystarczający czas działania środka dezynfekcyjnego - zapewnienie wystarczającej dawki

9 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Przykład wpływu osadów na działanie ozonu (Przeżywalność E.coli przy ozonowaniu 0,4 mgO 3 /l po 10 min)

10 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Woda powierzchniowa bez przejścia przez glebę Usuwanie osadów i cząstek zawsze wymagane Woda ze źródła i woda gruntowa Jeżeli dotrzymane są kryteria niskiego skażenia mikrobiolo- gicznego i mętności << 1 FNU : taknie Ogólnie rzecz biorąc usuwanie osadów i cząstek nie jest konieczne Ocena konkretnego przypadku na podstawie oceny ogólnej sytuacji na obszarze zlewni Ocena konieczności usuwania osadów i cząstek przed dezynfekcją w uzdatnianiu wody surowej skażonej mikrobiologicznie

11 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wymagane stężenia minimalne i czasy kontaktowania na podstawie listy środków uzdatniających i metod dezynfekcji według § 11 TrinkwV i DVGW-W 290 Środek dezynfekcyjny Maksymalne stężenie po uzdatnianiu Minimalna zawartość po zakończeniu uzdatniania Wymagany czas kontaktowania według DVGW- W 290 Chlor, podchloryn sodu i wapnia 0,3 mg/L wolnego chloru 0,1 mg/L wolnego chloru 20 – 30 min Dwutlenek chloru 0,2 mg/L ClO 2 0,05 mg/L ClO 2 15 – 20 min

12 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja w sieci dystrybucyjnej Dezynfekcja tylko wtedy, gdy problemów nie da się usunąć przez płukanie lub dezynfekcję dotkniętej skażeniem części urządzeń Możliwe tylko zastosowanie chloru albo podchlorynów lub dwutlenku chloru wystarczająca skuteczność dezynfekcji jest zapewniona, jeśli w sieci lub na odcinkach sieci dotkniętych skażeniem pozostaje wolny chlor (0,1 mg/l) lub dwutlenek chloru (0,05 mg/l) (W 290)

13 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Warunki użytkowania rurociągu bez zastosowania chemicznych środków dezynfekcyjnych Dostarczanie biologicznie stabilnej wody do spożycia obarczonej bardzo niewielkim potencjałem ponownego skażenia mikrobiologicznego, Zastosowanie wyłącznie takich materiałów, które nie podlegają biologicznej redukcji ani nie wydzielają do wody organicznych substancji odżywczych, Regularna kontrola sieci i zbiorników oraz Spełnienie wysokich wymagań higienicznych przy przeprowadzaniu prac budowlanych lub remontowych w sieci dystrybucyjnej.

14 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zmiana całkowitej liczby komórek (GZZ) i liczby kolonii w 20°C w rurociągu dalekosiężnym (Eksploatacja bez stężenia pozostałości środków dezynfekcyjnych)

15 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Model zmiany jakości w sieci dystrybucyjnej

16 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wpływ zmniejszenia dawki chloru na stężenia trihalogenometanu w Südring oraz w południowym rurociągu FWV Elbaue-Ostharz

17 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wpływ zmniejszenia dawki chloru na sytuację bakteriologiczną w Südring oraz w południowym rurociągu FWV Elbaue-Ostharz

18 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja w instalacjach wody do spożycia Stałe, profilaktyczne stosowanie środków dezynfekcyjnych jest niewskazane. Zastosowanie środków dezynfekcyjnych może być wymagane jako szybki środek zaradczy, jednak ich ciągłe użycie nie jest pożądane. Istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy w ogóle możliwa jest długotrwała skuteczna dezynfekcja instalacji wody do spożycia przy zachowaniu wymagań rozporządzenia o wodzie do spożycia zwłaszcza pod kątem dopuszczalnych pozostałości środków dezynfekcyjnych oraz dopuszczalnych zawartości produktów reakcji w zaworze czerpalnym użytkownika.

19 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja urządzeń zaopatrzenia w wodę Cel: Zapobiec wniknięciu patogenów w związku z pracami naprawczymi, konserwacyjnymi lub budowlanymi. Pierwszym krokiem jest czyszczenie; dezynfekcja jako dodatkowy środek bezpieczeństwa. Zatwierdzone środki dezynfekcyjne: nadtlenek wodoru, podchloryn sodu/wapnia, dwutlenek chloru


Pobierz ppt "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja wody do spożycia i instalacji wody do spożycia w Niemczech - Wymagania i zastosowanie w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google