Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zalecenia w sprawie nadzoru nad małymi zakładami wodociągowymi w systemie zaopatrzenia w wodę do spożycia - Kompendium dla urzędów zdrowia - Uwagi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zalecenia w sprawie nadzoru nad małymi zakładami wodociągowymi w systemie zaopatrzenia w wodę do spożycia - Kompendium dla urzędów zdrowia - Uwagi."— Zapis prezentacji:

1 Zalecenia w sprawie nadzoru nad małymi zakładami wodociągowymi w systemie zaopatrzenia w wodę do spożycia - Kompendium dla urzędów zdrowia - Uwagi Warsztaty – w Warszawie Peter R.G. Schindler LGL – Dienststelle Oberschleißheim – Veterinärstraße Oberschleißheim

2 Rozporządzenie o wodzie do spożycia 2001 Ustęp 5. Nadzór § 18
Nadzór sprawowany przez urząd zdrowia (1) Urząd zdrowia nadzoruje instalacje wodociągowe w rozumieniu § 3 Nr. 2 podpunktu a i b oraz te instalacje wodociągowe według § 3 Nr. 2 podpunktu c i instalacje według § 13 ust. 3, z których dostarczana jest woda na użytek publiczny, zwłaszcza w szkołach, przedszkolach, szpitalach, restauracjach i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego i publicznego użytku, pod kątem dotrzymania wymogów zawartych w ustawie przez odpowiednie badania.

3 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie o wodzie do spożycia 2001 Ustęp 2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 4 Wymagania ogólne (1) Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi być wolna od patogenów, zdatna do spożycia i czysta. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeśli przy pozyskiwaniu, uzdatnianiu i dystrybucji wody zachowane są ogólnie uznane zasady techniczne i woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania §§ 5 do 7.

4 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie o wodzie do spożycia 2001 Ustęp 2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 5 Wymagania mikrobiologiczne (4) Jeżeli przedsiębiorca lub inny właściciel instalacji zaopatrzenia w wodę lub pozyskiwania wody albo osoba przez nich upoważniona stwierdzi okoliczności świadczące o mikrobiologicznym zanieczyszczeniu wody surowej, które mogą prowadzić do wystąpienia choroby zakaźnej, lub też przypuszcza, że takie okoliczności istnieją, musi nastąpić uzdatnianie, w razie konieczności z włączeniem dezynfekcji, zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami technicznymi...

5 DIN 2001-1 październik 2006 4. Wymagania
4.7 Przepisy prawne i ogólnie uznane zasady techniczne Przy planowaniu, budowie, użytkowaniu i konserwacji wszelkich instalacji dystrybucyjnych należy oprócz postanowień prawnych (patrz załącznik B) stosować się również do uznanych zasad technicznych (patrz ustępy 1 i 2). Ogólnie rzecz biorąc, operatorzy małych zakładów wodociągowych nie posiadają wymaganej wiedzy o przepisach prawnych i zasadach technicznych. Z tego względu wymagana jest współpraca z urzędowymi ekspertami (np. z urzędów zdrowia), regionalnymi zakładami wodociągowymi, sprawdzonymi ekspertami (np. rzeczoznawcami DVGW) oraz instalatorem akredytowanym przy zakładzie wodociągowym.

6 Urząd zdrowia musi w trakcie ►nadzorowania instalacji wodnych i przy okazji ►doradztwa (planowanie, budowa, instalacja, uzdatnianie……..) posiadać i przekazywać wiedzę z zakresu „ogólnie uznanych zasad technicznych”.

7 „Ogólnie uznane zasady techniczne”
► …. z „najważniejszymi dokumentami” takimi jak: w …. są w dużym stopniu niestosowane………

8 „Ogólnie uznane zasady techniczne”
Kontrola przestrzegania „ogólnie uznanych zasad technicznych” odbywa się w drodze rozpatrywania pojedynczych przypadków, dzięki czemu można z odpowiednią pewnością stwierdzić, czy przestrzegane są uznane zalecenia. Ma to miejsce na przykład przy: Zaleceniach regionalnych grup roboczych Przepisach DIN i ISO Arkuszach roboczych, np. „Arkuszu roboczym DVGW W 551” (kwiecień 2004) Niemieckiego Stowarzyszenia Branży Gazowej i Wodnej (DVGW) Podobnych instrukcjach, np. wytycznych VDI (Zrzeszenia Niemieckich Inżynierów) itp. Przepisy tego rodzaju są traktowane jako odpowiednie źródła, nie mają jednak z samej racji swojego istnienia statusu uznanych zasad technicznych i nie zakładają wymogu wyłączności.

9 W Bawarii tworzy się obecnie dla „sektora wodnego” zestaw materiałów dla urzędów zdrowia. Chodzi tutaj o teksty „konieczne i pożądane” do wypełniania zadań: Wycinek: małe zakłady wodociągowe

10 Ustawy i rozporządzenia nic nie kosztują ►a „zasady techniczne“ (normy, arkusze robocze) są drogie!
Każdy urząd zdrowia musiałby wydać około €, żeby zaopatrzyć się w literaturę wymaganą tylko dla celów wypełniania swoich zadań z sektora wodnego (woda do spożycia, woda w basenach, woda w kąpieliskach). Pytanie: W jakim stopniu „ogólnie uznane zasady techniki” mogą być znane i stosowane tylko przez ekspertów z wiedzą specjalistyczną, a nie przez pracowników urzędów zdrowia?

11 Urzędy zdrowia mają oprócz tego wiele innych obowiązków Spełniając tylko obowiązki z zakresu sektora wodnego, pracownicy już byliby zanadto obciążeni Ogólna literatura fachowa stanowi wielką pomoc i jest często stosowana Niniejsze kompendium dotyczące małych zakładów wodociągowych zostało przez urzędy zdrowia uznane za bardzo pomocne…


Pobierz ppt "Zalecenia w sprawie nadzoru nad małymi zakładami wodociągowymi w systemie zaopatrzenia w wodę do spożycia - Kompendium dla urzędów zdrowia - Uwagi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google