Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5. Problemy lokalizacji w projektowaniu międzynarodowych struktur logistycznych – przegląd metod i technik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5. Problemy lokalizacji w projektowaniu międzynarodowych struktur logistycznych – przegląd metod i technik."— Zapis prezentacji:

1 5. Problemy lokalizacji w projektowaniu międzynarodowych struktur logistycznych – przegląd metod i technik

2 METODA to: Świadomy i uporządkowany sposób stosowany dla osiągnięcia określonego celu [Encyklopedia Larousse][1]. Systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu [Słownik języka polskiego][2]. Sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk i przedstawiania wyników tych badań [Słownik języka polskiego][3].  [1] A. Chauvet, Metody zarządzania, Poltext, Warszawa 1997. [2] Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1995. [3] Ibid.

3 METODA to: Odpowiednią do stanu rzeczy najkrótszą drogę do celu działania, a dokładniej: świadomie i systematycznie stosowany, wzorcowy dobór i układ elementarnych czynności, który pozwala skuteczniej i ekonomiczniej (wydajniej i oszczędniej) uzyskać cel tego działania [T. Kotarbiński].

4 METODA a TECHNIKA: Instrument – sposób, klasyfikacja , struktura danych, miernik, formuła opracowana na podstawie ogólnej zasady lub reguły. Narzędzie – implementacja instrumentu za pomocą środków materialnych.

5 PROBLEMY LOKALIZACJI ?

6 Wprowadzenie do problematyki:
PROBLEMY LOKALIZACJI Wprowadzenie do problematyki: Decyzje dotyczące lokalizacji: - zakładów produkcyjnych, - magazynów - względem źródeł zaopatrzenia - jak i rynków zbytu.

7 Lokalizacja źródeł dostaw i rynków zbytu:
PROBLEMY LOKALIZACJI Lokalizacja źródeł dostaw i rynków zbytu:

8 Lokalizacja źródeł dostaw i rynków zbytu:
PROBLEMY LOKALIZACJI Lokalizacja źródeł dostaw i rynków zbytu:

9 Lokalizacja w strukturze logistycznej polega na:
PROBLEMY LOKALIZACJI Lokalizacja w strukturze logistycznej polega na: Wybraniu miejsca usytuowania geograficznego zakładów produkcyjnych, magazynów, punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej, centrów logistycznych i usługowych itp., czyli tych punktów, w których materiały, półfabrykaty czy produkty gotowe zatrzymują się tymczasowo w drodze do ostatecznego odbiorcy - tzw. „end user”. D. Kisperska-Moroń, Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, AE w Katowicach, Katowice 1995.

10 Cele – aspekt lokalizacji:
PROBLEMY LOKALIZACJI Cele – aspekt lokalizacji: Gotowość zaspokajania zmieniających się potrzeb klienta. Natychmiastowa gotowość dostarczenia określonego towaru na czas i na właściwe miejsce w wymaganej ilości. Unikanie dużych zapasów. Sprawność i wysoka jakość w realizacji różnorodnych usług logistycznych. Niskie koszty stałe i operacyjne.

11 PROBLEMY LOKALIZACJI Korzyści:
Dobre (optymalne) decyzje lokalizacyjne tworzą korzystne warunki do racjonalnego ekonomicznie wyboru (cele strategiczne) i sprawnego zarządzania procesami transportu i zapasami. D. Kisperska-Moroń, Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, AE w Katowicach, Katowice 1995.

12 Dylematy decyzyjne – złożoność problemu:
PROBLEMY LOKALIZACJI Dylematy decyzyjne – złożoność problemu: Wybór ostatecznej lokalizacji punktu logistycznego jest zagadnieniem złożonym – należy wziąć pod uwagę różne czynniki ilościowe i jakościowe. Poprawne wykonanie analizy kosztowej - nowej, ulepszonej struktury organizacyjnej. Zastosowanie aplikacji informatycznych w celu rozwiązywania bardzo skomplikowanych i wielowymiarowych problemów lokalizacyjnych. Wybór priorytetów z perspektywy podejmowania ostatecznych decyzji. Dobór odpowiedniej metody, techniki (instrumentu, narzędzia) do rozwiązania zdefiniowanego problemu.

13 Instrumenty i narzędzia:
PROBLEMY LOKALIZACJI Instrumenty i narzędzia: Analiza kosztów alternatywnych (BEP) Zasada punktu dominującego Zasada środka ciężkości Modele sieciowe: - Problem najkrótszej drogi - Problem maksymalnego przepływu przez sieć - Problem minimalnego drzewka rozpiętego na sieci - Problem komiwojażera Arkusz kalkulacyjny - SOLVER (MS Excel) D. Kisperska-Moroń, Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, AE w Katowicach, Katowice 1995.

14 Różne perspektywy decyzyjne:
PROBLEMY LOKALIZACJI Różne perspektywy decyzyjne: Regionalna Krajowa Międzynarodowa / globalna

15 Perspektywa międzynarodowa /globalna:
PROBLEMY LOKALIZACJI Perspektywa międzynarodowa /globalna: iciil.blogspot.com

16 PROBLEMY LOKALIZACJI Proces decyzyjny: DECYZJA? Koszty transportu
Koszty utrzymania Analiza kosztów alternatywnych Analiza progu rentowności Analiza wielu pozycji kosztów – Metoda SCORING Stawki stałe Stawki zmienne Reguła punktu dominującego Modele sieciowe Zasada środka ciężkości Metody programowania liniowego – Algorytm transportowy

17 PROBLEMY LOKALIZACJI Ćwiczenia

18 PYTANIA? dr Marian Krupa


Pobierz ppt "5. Problemy lokalizacji w projektowaniu międzynarodowych struktur logistycznych – przegląd metod i technik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google