Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa Świadczenie usługi dystrybucyjnej – to jest biznes OSD OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie _.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa Świadczenie usługi dystrybucyjnej – to jest biznes OSD OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie _."— Zapis prezentacji:

1 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa Świadczenie usługi dystrybucyjnej – to jest biznes OSD OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie _

2 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 2 Tematy (1/1) OSD jaki jesteś? Dlaczego niektóre OSD mają problemy? Dlaczego są OSD, które omijają problemy? Jaki biznes dla OSD?

3 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 3 2008 OSD jaki jesteś? (1/3) 2007 Pełna swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Utworzenie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (wprowadzenie unbundlingu) A co z biznesem OSD?

4 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 4 OSD jaki jesteś? (2/3) Stan po 16. miesiącach od unbundlingu – zróżnicowana sytuacja w poszczególnych OSD całkowite zakończenie przekształceń funkcjonujące działania biznesowe OSD końcowa faza realizacji przekształceń zrozumienie dla potrzeb biznesowych OSD budowanie działań biznesowych OSD uwikłanie w niekończące się poprawki do niedokończonych przekształceń brak zrozumienia dla potrzeb biznesowych OSD

5 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 5 OSD jaki jesteś? (3/3) Problemy OSD –struktura własnościowo-organizacyjna dla niektórych OSD dość skomplikowana –niezależności OSD niepełna niezależność zarządcza OSD niepełna odrębności świadczenia usługi dystrybucyjnej od innych działalności –obsługa klienta –systemy IT –biznes OSD brak zdefiniowania obszarów biznesowych OSD brak systemów informatycznych wspierających działania biznesowe OSD

6 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 6 Dlaczego niektóre OSD mają problemy? (1/2) Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka Dystrybucyjna BiznesUnbundling 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

7 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 7 Dlaczego niektóre OSD mają problemy? (2/2) Spółka Dystrybucyjna Ekonomia i Handel Technika Obrót Dystrybucja Prowadzenie ruchu Rozwój i inwestycje w sieci dystrybucyjnej Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Sprzedaż dostaw energii elektrycznej do odbiorców Rozliczenia, fakturowanie sprzedaży dostaw energii elektrycznej Obsługa techniczno – handlowa odbiorców Akwizycja danych pomiarowych inkasenckich Akwizycja danych pomiarowych godzinowych Unbundling Operator Systemu Dystrybucyjnego

8 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 8 Dlaczego są OSD, które omijają problemy? (1/1) Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka Dystrybucyjna BiznesUnbundling 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

9 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 9 Przedsiębiorstwo Jaki biznes dla OSD (1/13) Operator Systemu Dystrybucyjnego Biznes

10 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 10 Jaki biznes dla OSD (2/13) Przedsiębiorstwo –wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza, –dysponująca zasobami, które wykorzystuje do –prowadzenia działalności gospodarczej –w celu zaspokojenia określonych potrzeb odbiorców (innych przedsiębiorstw lub osób), –osiągająca na tej działalności zysk.

11 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 11 Jaki biznes dla OSD (3/13) Elementy działalności przedsiębiorstwa –działalność gospodarczą zakres działalności ograniczenia zakresu działalności specyficzne cechy działalności –zasoby majątek trwały –odbiorcy –zysk koszty i nakłady przychody

12 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 12 Jaki biznes dla OSD (4/13) Elementy działalności przedsiębiorstwa –działalność gospodarczą zakres działalności – dobrze opisany przez prawo ograniczenia zakresu działalności – działalność regulowana specyficzne cechy działalności – wymagana dyspozycja ruchu –zasoby majątek trwały – majątek sieciowy –odbiorcy – bezpośredni i pośredni –zysk koszty i nakłady – głownie związane z majątkiem przychody – regulowane przez URE Elementy działalności przedsiębiorstwa –działalność gospodarczą zakres działalności ograniczenia zakresu działalności specyficzne cechy działalności –zasoby majątek trwały –odbiorcy –zysk koszty i nakłady przychody

13 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 13 Jaki biznes dla OSD (5/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (1) –podstawowy zakres: umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poprzez tę sieć, eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej, planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej, zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz połączeń międzysystemowych.

14 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 14 Jaki biznes dla OSD (6/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (2) –ograniczenia zakresu działalności: przedsiębiorstwo OSD musi posiadać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej i musi być wskazane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako OSD, działalność przedsiębiorstwa OSD jest całkowicie regulowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwa OSD nie może prowadzić, żadnej innej działalności niż świadczenie usługi dystrybucyjnej, przedsiębiorstwa OSD ma ściśle określony zakres działalności na rynku energii – zakup energii na starty w sieci dystrybucyjnej.

15 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 15 Jaki biznes dla OSD (7/13) Zakres działalności przedsiębiorstwa OSD (3) –specyficzne cechy działalności: prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, zapewnienie wymaganej niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej oraz funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, bilansowanie systemu (z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii) oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

16 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 16 Jaki biznes dla OSD (8/13) Zasoby przedsiębiorstwa OSD (1) –majątek sieciowy: znaczna wartość aktywów, aktywa o różnorodnej strukturze, aktywa rozmieszone na znacznym terenie, aktywa wymagające specjalistycznych zabiegów utrzymaniowych, zabiegi na majątku są podporządkowane specyficznym cechom działalności – zapewnienie dyspozycyjności majątku, w horyzoncie: –operacyjnym –długoterminowym

17 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 17 Jaki biznes dla OSD (9/13) Odbiorcy przedsiębiorstwa OSD (1) –klienci bezpośredni odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi –klienci pośredni odbiorcy usługi dystrybucyjnej, z którymi OSD zawiera umowy na świadczenie tej usługi poprzez sprzedawcę energii kontakty z tymi klientami następują: –w sposób bezpośredni – przy działaniach technicznych –w sposób pośredni – przy działaniach handlowych (poprzez sprzedawcę energii)

18 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 18 Jaki biznes dla OSD (10/13) Zysk przedsiębiorstwa OSD (1) –koszty i nakłady gro kosztów działalności przedsiębiorstwa OSD (i nakładów inwestycyjnych) jest związana z utrzymaniem majątku sieciowego (i rozwojem tego majątku), zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa OSD w okresie taryfowania (bez obniżenia jakości pracy majątku sieciowego) zwiększa zysk przedsiębiorstwa OSD, sieciowy charakter majątku trwałego wymaga odnoszenia kosztów do poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej.

19 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 19 Jaki biznes dla OSD (11/13) Zysk przedsiębiorstwa OSD (2) –przychody cała działalność przedsiębiorstwa OSD jest taryfowana, polityka regulacyjna Prezesa URE zakłada wzrost efektywności działalności przedsiębiorstwa OSD, większość przychodów jest proporcjonalna do ilości przesłanej energii elektrycznej w ramach świadczenia usługi dystrybucyjnej, ograniczenia w dostępności (niedyspozycyjności) majątku sieciowego zmniejszają przychody.

20 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 20 Jaki biznes dla OSD (12/13) Model biznesowy przedsiębiorstwa OSD Wspomaganie biznesu Core biznes Świadczenie usługi dystrybucji Zakup energii elektrycznej na straty Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Usługi wsparcia Majątek sieciowy Core biznes specyficzny Prowadzenie ruchu i zarządzanie siecią dystrybucyjną

21 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 21 Jaki biznes dla OSD (13/13) OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie Wspomaganie biznesu Core biznes Świadczenie usługi dystrybucji Zakup energii elektrycznej na straty Obsługa Klienta bezpośredniego i pośredniego Eksploatacja sieci dystrybucyjnej Usługi wsparcia Majątek sieciowy Core biznes specyficzny Prowadzenie ruchu i zarządzanie siecią dystrybucyjną

22 www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa 22 OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa Świadczenie usługi dystrybucyjnej – to jest biznes OSD OSD: zapomnijmy o unbundlingu, myślmy o biznesie _."

Podobne prezentacje


Reklamy Google