Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 1 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 1 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект."— Zapis prezentacji:

1

2 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 1 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Możliwości udziału organizacji pozarządowych w programach finansowanych przez Komisję Europejską

3 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 2 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Program współpracy transgranicznej Partnerski program rozwoju instytucjonalnego Europejska inicjatywa rozwoju demokracji i praw człowieka

4 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 3 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Program Współpracy Transgranicznej POLSKA / LITWA / OBWÓD KALININGRADZKI w ramach Europejskiego Programu Sąsiedztwa i Partnerstwa Program Współpracy Transgranicznej POLSKA / LITWA / OBWÓD KALININGRADZKI w ramach Europejskiego Programu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 – 2013

5 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 4 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Doświadczenie Program partnerstwa transgarnicznego (1998-2003): Duże projekty: przejścia graniczne (2 projekty zakończone - 11 mln.euro, 1 projekt bieżący – 13 mln.euro, 1 projekt zaplanowany – 10 mln.euro) Małe projekty: 23 projekty – 4,3 mln.euro

6 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 5 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Doświadczenie Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Federacja Rosyjska, Obwód Kaliningradzki 2004-2006 W ramach programu Tacis budżet zawiera 8 mln.euro ze strony UE, 45(+2) projektów zaakceptowanych.

7 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 6 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Doświadczenie Bieżący Program Sąsiedztwa jest bardzo potrzebny. Udział w tym programie zadeklarowały różne organizacje, w tym samorządy. Przykłady projektów – wspieranie rozwoju turystyki Swietłogorska i Ozierska, wspieranie MŚP w Obwodzie Kaliningradzkim, rozbudowa oczyszczalni w Gurjewsku, wdrażanie nowoczesnych technologii ochrony zdrowia.

8 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 7 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Nowy program Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki Finansowanie ze strony Komisji Europejskiej wynosi 132,129 mln.euro Współfinansowanie – 10%

9 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 8 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Geografia nowego programu Główne terytoria Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Regiony Polski: Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdański, Elbląski, Olsztyński, Ełcki, Białostocko-Suwalski. Trzy regiony Litwy: Klajpeda, Marijampole, Taurage. Możliwy jest udział dodatkowych partnerów.

10 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 9 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Dodatkowe terytoria Litwa: regiony Alitus, Kaunas, Telsze, Szawle. Polska: podregiony - Słupski, Bydgoski, Toruńsko–Wrocławski, Łomżyński, Ciechanowsko – Płocki, Ostrołecko- Siedlecki, województwa - Kujawsko-Pomorskie i Mazowieckie.

11 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 10 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Wspólny budżet programu (EFRR + zewnętrzne źródła) dla Beneficjentów z krajów członkowskich UE i z krajów partnerskich. Planowanie programów na kilka lat. Realizacja programów przez Zjednoczony Organ Zarządzający (znajdującym się w kraju UE). Oddzielne ramowe i finansowe umowy pomiędzy krajami partnerskimi i Komisją Europejską, także umowa o partnerstwie. Wspólna realizacja projektów (zasada partnera podstawowego). Wykorzystywanie wspólnych procedur (na przykład zamówienia publiczne). ENPI 2007 - 2013 Europejski program Sąsiedztwa i Partnerstwa – zasady realizacji

12 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 11 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Priorytety programu: Cel 1: rozwiązywanie wspólnych problemów. Cel 2: wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Cel 3: współpraca na poziomie społecznym.

13 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 12 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Polska / Litwa / Obwód Kaliningradzki - uczestnicy Wnioskodawcami mogą być następujące organizacje: Państwowe i pół państwowe instytucje, samorządy lokalne i administacja Organizacje pozarządowe Organizacje, wspierające rozwój ekonomiczny i społeczny Organizacje lokalne (w tym sieciowe), zaangażowane w zdecentralizowaną współpracę regionalną i integrację Organizacje edukacyjne, kulturalne, naukowo-badawcze Cerkwie/kościoły i inne stowarzyszenia religijne Środki masowego przekazu

14 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 13 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Partnerski program rozwoju instytucjonalnego Konkurs ogłaszany jest raz do roku dla całego terytorium Rosji. (Następny termin – wiosna 2008 r.)

15 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 14 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Partnerstwo Partnersto minimalne – jedna organizacja z Rosji i jedna z kraju UE.

16 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 15 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Doświadczenie Obwodu Kaliningradzkiego 6 projektów ze wspólnym budżetem 1 145 968 euro Wspieranie kobiet, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych Modernizacja szkół wieczorowych Zarządzanie strategiczne w samorządach Centrum kształcenia dla osób dorosłych Rozwój instytucji kulturalnych Rozwój sieci pomocy psychogeriatrycznej

17 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 16 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Priorytety Wspieranie sektora społecznego Wspieranie rozwoju samorządów Wspieranie w zakresie kultury i oświaty

18 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 17 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Budżety Współfinansowanie ze strony Komisji Europejskiej – do 300 000 euro Współfinansowanie ze strony partnerów – 20%

19 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 18 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Europejska inicjatywa rozwoju demokracji i praw człowieka Konkurs ogłaszany jest raz do roku dla całego terytorium Rosji. (Następny termin – wiosna 2008 r.)

20 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 19 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Doświadczenie Obwodu Kaliningradzkiego 5 projektów z budżetem 231 518 euro: Partnerstwo publiczno-prywatne Stworzenie struktur pomocy emigrantom i uchodźcom Centrum wspierania inicjatyw społecznych Wiek współpracy Jeden raz zobaczyć w filmie, żeby nigdy nie zobaczyć w rzeczywistości

21 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 20 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Priorytety 2007 roku Kultura praw człowieka Proces demokratyczny Równość, tolerancja i pokój

22 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 21 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Budżety Współfinansowanie ze strony UE od 20000 do 100 000 euro Współfinansowanie ze strony uczestników – 10% Partner z UE nie jest wymagany

23 РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 22 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект финансируется Европейским Союзом Проект выполняется консорциумом во главе с компанией European Profiles S.A. Kontakt Regionalne Biuro Wspierania +7 (4012) 71 67 98 +7 (4012) 71 67 99 Tacis.kalinigrad@kanet.ru


Pobierz ppt "РБП EuropeAid Региональные Бюро Поддержки Тасис Слайд 1 Поддержка Национального координационного бюро, Российская Федерация EuropeAid 120963/C/SV/RU Проект."

Podobne prezentacje


Reklamy Google