Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.
Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego

2 Kontekst kampanii (1) 205 mln zatrudnionych w Europie
zgonów spowodowanych wypadkami związanymi z pracą i chorobami zawodowymi w UE-27, w tym: zgonów spowodowanych chorobami związanymi z pracą zgonów spowodowanych niebezpiecznymi substancjami występującymi w pracy (łącznie z azbestem) 7 460 zgonów spowodowanych wypadkami związanymi z pracą Dane liczbowe w niniejszej prezentacji pochodzą z ogólnych informacji na temat naszej kampanii:

3 Kontekst kampanii (2) Co 3,5 minuty ktoś w UE-27 umiera z przyczyn związanych z pracą. Co 4,5 sekundy jakiś pracownik w UE-27 uczestniczy w wypadku związanym z pracą, który zmusza go do pozostania w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków związanych z pracą, których konsekwencją jest nieobecność w pracy przez trzy dni lub dłużej jest ogromna: ponad 7 milionów co roku.

4 Za tym wszystkim kryją się olbrzymie koszty…
Koszty ludzkie ponoszone przez pracowników i ich rodziny (za każdą statystyką kryją się prawdziwi ludzie) Koszty ekonomiczne dla organizacji/przedsiębiorstw (zwolnienia chorobowe, koszty ubezpieczenia, wydajność, rotacja pracowników, motywacja, konkurencyjność, itp.) Koszty społeczne (rosnące obciążenie systemów opieki zdrowotnej)

5 Co to jest ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego jest pierwszym krokiem w kierunku bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy, a także sposobem na ograniczenie wypadków i chorób związanych z pracą. Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, w którym analizuje się: co może spowodować uraz lub uszkodzenie ciała, czy można zlikwidować zagrożenia, a jeżeli nie jest to możliwe - jakie środki zapobiegawcze lub ochronne należy wprowadzić w celu kontrolowania ryzyka.

6 Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?
Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawsze należy pamiętać o dwóch zasadach: uporządkować ocenę ryzyka zawodowego tak, aby zagwarantować, że zostały nią objęte wszystkie istotne zagrożenia i rodzaje ryzyka (np. żeby nie pominąć prac pomocniczych, takich jak sprzątanie); gdy ryzyko jest ustalone, zacząć ocenę od pytania, czy ryzyko to da się wyeliminować.

7 Podejście pięcioetapowe
W przypadku większości organizacji wystarczy pięcioetapowe podejście do oceny ryzyka: 1. Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych 2. Ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich wg ważności 3. Podjęcie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego 4. Podjęcie działania 5. Monitorowanie i przegląd Pamiętaj: Ocenę ryzyka należy przeprowadzać przy aktywnym zaangażowaniu pracowników

8 Dlaczego prowadzi się kampanię na rzecz oceny ryzyka zawodowego?
Pracownicy są prawnie zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego (dyrektywa ramowa UE 89/391) Chociaż w setkach tysięcy przedsiębiorstw przeprowadzono ocenę ryzyka, nadal jest pewna liczba takich, w których nie ocenia się poziomów ryzyka. Ogólnie można powiedzieć, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym mniejsze prawdopodobieństwo przeprowadzenia oceny ryzyka. Istnieje potrzeba poprawy jakości oceny ryzyka (Komunikat Komisji UE COM 2004/62) Ocena ryzyka często ma charakter jednorazowy (potrzeba regularnych aktualizacji) Ocena ryzyka nie jest (dobrze) udokumentowana Lekceważy się długofalowe i psychospołeczne zagrożenia Nie nadzoruje się w wystarczający sposób skuteczności wprowadzonych środków

9 Odbiorcy docelowi Najważniejsi odbiorcy docelowi Pośrednicy
MŚP i mikroprzedsiębiorstwa (!) Pracodawcy, pracownicy, społeczni inspektorzy pracy, praktycy w dziedzinie BHP Pośrednicy Decydenci polityczni Partnerzy społeczni Krajowe punkty centralne … i ich sieci (patrz poniżej: prowadzenie kampanii w oparciu o sieci)

10 Cele kampanii Zwiększenie świadomości i zachęcanie do przeprowadzania oceny ryzyka Wyjaśnianie procesu Nie musi być skomplikowany lub zbiurokratyzowany Nie tylko dla specjalistów Podkreślenie znaczenia jakości Zaangażowanie każdej osoby w miejscu pracy Proces ciągły (nie jednorazowy) Identyfikowanie i promowanie dobrych praktyk

11 Kampania w oparciu o doświadczenia …
2000: Odwróć się plecami do chorób układu mięśniowo-szkieletowego 2001: Sukces to brak wypadków 2002: Pracuj nad stresem 2003: Substancje niebezpieczne 2004: Budować bezpiecznie 2005: Stop hałasowi! 2006: Bezpieczny start 2007: Mniej dźwigaj

12 Dwuletni cykl kampanii
Wprowadzenie modelu dwuletniego oznacza więcej czasu… na przygotowanie na wdrożenie i promocję na uczestnictwo na partnerstwo na imprezy, konkursy i inne rodzaje działań… Europejski tydzień co roku — 43. tydzień kalendarzowy

13 Prowadzenie kampanii w oparciu o sieci (1)
25 milionów MŚP — 205 milionów pracowników Agencja nie ma możliwości dotarcia do wszystkich (60 osób w Bilbao) Punkty centralne Agencji Jeden w każdym państwie członkowskim UE (27) + poza UE Sieć trójstronna Pracodawcy, pracownicy, władze państwowe Na poziomie UE i krajowym

14 Prowadzenie kampanii w oparciu o sieci (2)
Zainteresowane strony i inne partnerstwa Komisja Europejska; przedstawicielstwa UE; inne Agencje UE; partnerzy społeczni; organizacje pozarządowe; branżowe federacje i sieci; EEN (Enterprise Europe Network) Duże przedsiębiorstwa i ich partnerzy w łańcuchu dostaw (MŚP) Wzmocnienie partnerstwa z krajami sprawującymi przewodnictwo w UE (2008 r.: Słowenia, Francja; 2009 r.: Czechy, Szwecja) Odzwierciedlenie tych działań na poziomie krajowym (poprzez punkty centralne)

15 Kalendarium kampanii (1)
2007 Kwiecień–grudzień Planowanie/przygotowywanie materiałów 2008 13 czerwca Impreza inauguracyjna w Brukseli (przy udziale prezydencji słoweńskiej w UE i Komisji Europejskiej) 20–26 października Europejski Tydzień (koncentracja działań) 3–4 listopada Międzynarodowe Forum Travail et Sécurité w Paryżu (z udziałem przed- stawicieli francuskiej prezydencji UE) Cały rok Imprezy krajowe i konkurs dobrych praktyk

16 Kalendarium kampanii (2)
2009 Luty/marzec Konferencja i nagrody za dobre praktyki na poziomie UE (z udziałem przedstawicieli czeskiej prezydencji UE) 19–25 października Europejski Tydzień (koncentracja działań) Październik/listopad Konferencja (z udziałem przedstawicieli szwedzkiej prezydencji UE) Listopad Impreza zamykająca kampanię w Bilbao Cały rok Działania tematyczne; zorientowane lokalnie i sektorowo; promocja laureatów konkursu dobrych praktyk 2010 Styczeń-… Działania sprawozdawcze i ocena

17 Materiały dotyczące kampanii
Materiały w 22 językach UE Logo, hasło, plakat Biuletyny informacyjne, ulotka, broszura, ulotka na temat konkursu dobrych praktyk prezentacje PPT, banner internetowy, sygnatura owa, wygaszacz ekranu, quizy Filmy z serii Napo na DVD i inne pakiety audiowizualne (TV) Propozycje działań Baza danych zasobów dotyczących dobrych praktyk Strona z informacjami na temat oceny ryzyka dla ekspertów Witryna internetowa: Materiały w niektórych językach Sprawozdania, magazyn, broszura dotycząca konkursu dobrych praktyk itp.

18 Weź udział! Przygotuj własne działania
Promuj uczestnictwo w konkursie dobrych praktyk Promuj kampanię i dotyczące jej materiały Umieść banner internetowy w swojej witrynie internetowej Korzystaj z sygnatury owej kampanii Rozpowszechniaj za pośrednictwem swojej sieci i witryny internetowej materiały dotyczące kampanii, komunikaty prasowe i wiadomości Wykorzystuj na swoich spotkaniach prezentacje PPT, plakaty, Napo itp. Zorganizuj własną imprezę w ramach kampanii Konferencję, seminarium, warsztaty Zorganizuj szkolenia dla/z udziałem swoich pracowników, partnerów z łańcucha dostaw itp. Przygotuj własne działania Stwórz własny film wideo lub na płycie DVD na temat najlepszych praktyk Zorganizuj konkurs na plakat/fotografię Inne…???

19 Zdobądź uznanie! Świadectwo uczestnictwa Status partnera
za aktywne zaangażowanie w jedno z unijnych lub krajowych działań Status partnera Zostań oficjalnym partnerem kampanii! Wyraz uznania dla organizacji oddanej sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy Sprawdź ofertę partnerską UE-OSHA:

20 Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. na rzecz oceny ryzyka zawodowego
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego


Pobierz ppt "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google