Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 r. PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 r. PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 2010 r. PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 Zwiększenie wśród uczniów i młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji oraz przygotowania młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej. GŁÓWNY CEL KAMPANII

3 podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy oraz informowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy – w dążeniu do zmniejszenia wysokich wskaźników wypadkowości w tej grupie; promowanie i udział we wdrażaniu programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych; promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk związanych z działaniami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy młodych ludzi; CELE SZCZEGÓŁOWE

4 młodzież ucząca się i aktywna zawodowo (15-26 lat) ADRESACI KAMPANII pracodawcy, zatrudniający młodych pracowników nauczyciele

5 Materiały pomocnicze dla nauczycieli dla szkół ponadgimnazjalnych pn. Kultura bezpieczeństwa (z materiałami dla ucznia i foliogramami) Ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp inspektorów pracy, którzy są do Państwa dyspozycji podczas realizacji programu Podstronę na witrynie na której mogą Państwo znaleźć dodatkowe informacje dotyczące materiałów edukacyjnychwww.ciop.pl Zaświadczenie o udziale w programie edukacyjnym CO DAJEMY…

6 Przekazania innym nauczycielom w Państwa szkole idei podejmowania z młodzieżą tematyki z zakresu bhp (np. w czasie spotkań rady pedagogicznej, szkoleń okresowych bhp) Zebrania doświadczeń, propozycji: -jak w szkole prowadzić zajęcia dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy -jak tę edukację zorganizować na poziomie szkoły (nie poprzez indywidualne zaangażowanie nauczycieli, ale całego zespołu pedagogicznego) Przeprowadzenia 1-2 lekcji dla uczniów na bazie przekazanego Państwu materiału edukacyjnego i przy eksperckiej pomocy inspektorów pracy Optymizmu i zaangażowania CZEGO OCZEKUJEMY…

7 NIODPŁATNE materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gdzie pobrać materiały pomocnicze?

8 KONTAKT Z INSPEKTOREM PRACY W POZNANIU


Pobierz ppt "2010 r. PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google