Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNY CEL KAMPANII Zwiększenie wśród uczniów i młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNY CEL KAMPANII Zwiększenie wśród uczniów i młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 GŁÓWNY CEL KAMPANII Zwiększenie wśród uczniów i młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji oraz przygotowania młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej.

3 CELE SZCZEGÓŁOWE podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy oraz informowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy – w dążeniu do zmniejszenia wysokich wskaźników wypadkowości w tej grupie; promowanie i udział we wdrażaniu programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych; promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk związanych z działaniami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy młodych ludzi;

4 ADRESACI KAMPANII młodzież ucząca się i aktywna zawodowo (15-26 lat) nauczyciele pracodawcy, zatrudniający młodych pracowników

5 CO DAJEMY… Materiały pomocnicze dla nauczycieli dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Kultura bezpieczeństwa” (z materiałami dla ucznia i foliogramami) Ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp inspektorów pracy, którzy są do Państwa dyspozycji podczas realizacji programu Podstronę na witrynie na której mogą Państwo znaleźć dodatkowe informacje dotyczące materiałów edukacyjnych Zaświadczenie o udziale w programie edukacyjnym

6 CZEGO OCZEKUJEMY… Przekazania innym nauczycielom w Państwa szkole idei podejmowania z młodzieżą tematyki z zakresu bhp (np. w czasie spotkań rady pedagogicznej, szkoleń okresowych bhp) Zebrania doświadczeń, propozycji: jak w szkole prowadzić zajęcia dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jak tę edukację zorganizować na poziomie szkoły (nie poprzez indywidualne zaangażowanie nauczycieli, ale całego zespołu pedagogicznego) Przeprowadzenia 1-2 lekcji dla uczniów na bazie przekazanego Państwu materiału edukacyjnego i przy eksperckiej pomocy inspektorów pracy Optymizmu i zaangażowania

7 http://kultbezp.ciop.pl Gdzie pobrać materiały pomocnicze? NIODPŁATNE
materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

8 KONTAKT Z INSPEKTOREM PRACY W POZNANIU


Pobierz ppt "GŁÓWNY CEL KAMPANII Zwiększenie wśród uczniów i młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google