Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.
Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego

2 Kontekst kampanii 205 mln zatrudnionych w Europie
zgonów spowodowanych wypadkami związanymi z pracą (7 460) i chorobami zawodowymi ( ) w UE-27 Co 3,5 minuty ktoś w UE-27 umiera z przyczyn związanych z pracą. Co 4,5 sekundy jakiś pracownik w UE-27 uczestniczy w wypadku związanym z pracą, który zmusza go do pozostania w domu co najmniej przez trzy dni robocze. Liczba wypadków związanych z pracą, których konsekwencją jest nieobecność w pracy przez trzy dni lub dłużej: ponad 7 mln co roku. Koszty są ogromne (ludzkie tragedie, zwolnienia chorobowe, rotacja pracowników, wydajność, motywacja, systemy opieki zdrowotnej)

3 Co to jest ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego jest pierwszym krokiem w kierunku bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy, a także sposobem na ograniczenie wypadków i chorób związanych z pracą. Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, w którym analizuje się: co może spowodować uraz lub uszkodzenia ciała, czy można zlikwidować zagrożenia, a jeżeli nie jest to możliwe - jakie środki zapobiegawcze lub środki ochronne należy wprowadzić w celu kontrolowania ryzyka. Ocena ryzyka jest obowiązkiem pracodawców, a pracownicy powinni być w nią zaangażowani.

4 Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?
Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawsze należy pamiętać o dwóch zasadach: uporządkować ocenę ryzyka tak, aby zagwarantować, że wszystkie istotne zagrożenia i rodzaje ryzyka zostały nią objęte po pierwsze, starać się je eliminować. Jeśli to nie jest możliwe, ograniczać je. Pięcioetapowe podejście do oceny ryzyka: 1. Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych 2. Ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich wg ważności 3. Podjęcie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego 4. Podjęcie działania 5. Monitorowanie i przegląd Pamiętaj: Ocenę ryzyka należy przeprowadzać przy aktywnym zaangażowaniu pracowników

5 Odbiorcy i cele kampanii
Najważniejsi odbiorcy docelowi MŚP i mikroprzedsiębiorstwa (!) Pracodawcy, pracownicy, społeczni inspektorzy pracy, praktycy w dziedzinie BHP Spróbuj dotrzeć do nich przez pośredników (decydentów politycznych, partnerów społecznych, punkty centralne …) Cele kampanii Zwiększenie świadomości i zachęcanie do przeprowadzania oceny ryzyka Wyjaśnianie procesu Podkreślanie, że ocena ryzyka jest procesem ciągłym Każda osoba w miejscu pracy powinna być zaangażowana Identyfikowanie i promowanie dobrych praktyk

6 Prowadzenie kampanii w oparciu o sieci
25 mln MŚP — 205 mln pracowników Agencja nie ma możliwości dotarcia do wszystkich Punkty centralne Agencji Jeden w każdym państwie członkowskim UE (27) i poza UE Sieć trójstronna Pracodawcy, pracownicy, władze państwowe Na poziomie UE i krajowym Inni partnerzy: Komisja Europejska; prezydencje UE; EEN (Enterprise Europe Network) organizacje pozarządowe; federacje i sieci branżowe; duże przedsiębiorstwa i ich partnerzy w łańcuchu dostaw (MŚP)

7 Kalendarium kampanii 2008 13 czerwca Impreza inauguracyjna w Brukseli (z udziałem Słowenii) 20–26 października Europejski Tydzień (koncentracja działań) 3–4 listopada Międzynarodowe Forum Travail et Sécurité w Paryżu (Francja) 2009 Luty/marzec Unijna ceremonia wręczenia nagród za dobrą praktykę (z udziałem Czech) 19–25 października Europejski Tydzień (koncentracja działań) Październik/listopad Konferencja (z udziałem Szwecji) Listopad Impreza zamykająca kampanię w Bilbao

8 Weź udział! Materiały dotyczące kampanii w 22 językach:
Logo, plakat, folder, biuletyny informacyjne, prezentacje PPT, banner internetowy Filmy z serii Napo na DVD, baza danych zasobów dotyczących dobrych praktyk itp. Propozycje działań Rozpowszechnianie materiałów dotyczących kampanii Promowanie konkursu dobrych praktyk Zorganizowanie własnej konferencji, seminarium, warsztatów Zorganizowanie konkursu na plakat/fotografię Zdobycie uznania! Świadectwo uczestnictwa Status partnera


Pobierz ppt "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google