Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych Ewaluacja polityk publicznych Stanisław Bienias, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2

3 Zrealizowane badania ewaluacyjne w poszczególnych latach
Źródło: Baza badań ewaluacyjnych wg stanu na dzień r.

4 Kiedy przeprowadzać ewaluację? Co badać?
Rola ewaluacji Głównym celem ewaluacji jest pozyskanie informacji, jaki jest wpływ realizowanej polityki – oraz odpowiedź na pytania: Czy interwencja publiczna przyniosła efekty, a jeśli tak, jak duży – pozytywny lub negatywny – był to efekt. Pytanie brzmi: Czy to działa? Czy istnieje zależność przyczynowo - skutkowa? Dlaczego interwencja powoduje określone pozytywne lub negatywne skutki. Celem jest odpowiedź na pytanie „Dlaczego to działa?” Kiedy przeprowadzać ewaluację? Co badać? Przed uruchomieniem programu (ex-ante) – wówczas sprawdzamy czy poprawnie zaprojektowano program, jego cele i metody wdrażania, W trakcie realizacji programu (on-going) – badamy funkcjonowanie zaprojektowanego systemu w działaniu, Po zakończeniu realizacji (ex-post) – badamy efekty realizacji programu – również w odniesieniu do celów programu.

5 Ewaluacja on-going. Partnerstwo – przykład dobrych praktyk
Lekcja na przyszłość: Partnerstwo jest niezbędne. Zaangażuj interesariuszy w proces ewaluacji. Najbardziej wartościowe pytania ewaluacyjne zazwyczaj nie są zadawane przez osoby z jednostek ewaluacyjnych!

6 Rozpowszechnianie wiedzy
Rozpowszechnianie wiedzy jest podstawowym warunkiem do używania wyników ewaluacji. Minimum to umieszczenie raportu na stronie internetowej, a w pewnych przypadkach wysłanie go do Komisji Europejskiej. Jak możemy rozpowszechniać wyniki badań? Zorganizować spotkanie z interesariuszami, przygotować papierową wersję raportu, zorganizować konferencję prasową, przygotować skróconą broszurę, przygotować angielską wersję streszczenia raportu, przygotować jednostronicowe podsumowanie dla decydentów.

7 Baza badań ewaluacyjnych
Funkcjonująca na stronach Krajowej Jednostki Oceny (wszystkie raporty w jednym miejscu) Lekcja na przyszłość: Planuj, zbieraj i badaj informacje z całego procesu ewaluacji. Traktuj ewaluację jako część systemu zarządzania wiedzą.

8 Co może zwiększyć prawdopodobieństwo użycia wyników ewaluacyjnych?
Właściwy termin, który wpasuje się w proces decyzyjny Właściwy język i forma – dopasowany do decydentów Dobra jakość raportu – jako warunek wstępny Zaufanie – ważna rola ewaluacji wewnętrznej Chęć decydentów do używania wiedzy eksperckiej

9 Jakich błędów unikać? Im większa liczba pytań ewaluacyjnych, tym mniejsza szansa na udzielenie odpowiedzi na wszystkie. Zdrową zasadą jest dokładne precyzowanie potrzeb informacyjnych i ograniczanie ilości pytań. Należy stosować inne kryteria wyboru wykonawcy, oprócz ceny. Niska cena zazwyczaj nie idzie w parze z jakością. Wyniki raportu powinny być formułowane w przystępnej formie (najlepiej tabeli rekomendacji) zawierającej adresata i termin wdrożenia – to ułatwi skonsumowanie wyników.

10 Co pomaga w uzyskaniu dobrego raportu?
Sprecyzowanie potrzeb informacyjnych na etapie projektowania badania, Wybór wykonawcy, z którego oferty wynika zrozumienie zagadnienia, Komunikacja pomiędzy wykonawcą i zamawiającym oraz pewność tego samego rozumienia obszarów badania, Triangulacja, czyli pokrywanie obszarów badawczych wieloma metodami badawczymi (zbieranie danych z kilku źródeł), Ograniczenie objętościowe raportu (wymusza zwięzłość wypowiedzi)

11 Rola ewaluacji Ewaluacja ma dostarczyć istotnych informacji właściwym osobom w odpowiednim momencie! Ewaluacja nie jest celem samym w sobie. Ma służyć realizacji celów strategicznych.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google