Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrownia jądrowa i ożywienie gospodarcze regionu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrownia jądrowa i ożywienie gospodarcze regionu"— Zapis prezentacji:

1 Elektrownia jądrowa i ożywienie gospodarcze regionu
Łukasz Kuźniarski Ministerstwo Gospodarki

2 Rodzaje wpływu EJ na gospodarkę regionu
Zatrudnienie mieszkańców regionu w elektrowni (bezpośrednie i pośrednie) i przy jej budowie Zwiększenie lokalnego popytu na towary i usługi Rozbudowa infrastruktury Wpływy z podatków do budżetu gminy/powiatu/województwa Napływ nowych technologii Rozwój szkolnictwa i zwiększenie liczby inżynierów Stabilne i wieloletnie wspieranie lokalnej/regionalnej gospodarki Dodatkowe świadczenia na rzecz lokalnej społeczności

3 Zatrudnienie mieszkańców w elektrowni
Znaczna część pracowników będzie pochodziła z okolic zakładu, w tym inżynierowie z tego samego województwa z powodu bliskości ośrodków kształcenia fot. sxc.hu Elektrownie jądrowe w USA i Europie Zachodniej preferują umowy z firmami lokalnymi, żeby utrzymać dobre relacje z samorządami

4 Zatrudnienie mieszkańców w elektrowni
(fot. Tony the Misfit, flickr.com) Przykład z USA: 81% pracowników elektrowni w Indian Point w stanie Nowy Jork (1355 spośród 1683 w 2002 r.) mieszka na terenach pięciu okolicznych hrabstw

5 Zatrudnienie mieszkańców w elektrowni
EJ Nogent (fot. flo21, flickr.com) Troyes, 60 tys. (fot. smilla4, flickr.com Przykład z Francji (1): W elektrowni jądrowej Nogent we Francji pracuje 800 osób, z tego 650 pracowników EdF i 150 pracowników firm inżynieryjnych współpracujących z elektrownią. Ponadto około 1000 osób z zewnątrz pracuje w elektrowni dla jej kontroli, konserwacji, napraw itd.

6 Zatrudnienie mieszkańców w elektrowni
(fot. Areva) Cherbourg, port (fot. francois_thomas02, flirk.com) Przykład z Francji (2): Elektrownia Jądrowa Flammanville zatrudnia bezpośrednio 680 osób personelu EdF i około 2000 osób z zewnątrz, zatrudnianych przy okazji planowych remontów i konserwacji elektrowni. Większość z tych osób (zwłaszcza pracownicy stali) mieszka na terenie okolicznych gmin.

7 Zatrudnienie mieszkańców w elektrowni
EJ Olkiluoto (fot. TVO) EPR, Budowa bloku nr 3, EPR (fot. TVO)) Przykład z Finlandii (1): W Elektrowni Jądrowej Olkiluoto ok. 300 ludzi zatrudnionych miejscowych w firmach (lub lokalnych oddziałach firm działających w innych miastach lub poza Finlandią) pracuje bezpośrednio na terenie elektrowni (np. pracownicy ochrony z firmy Securitas Oy, firma Sodexo Oy prowadząca stołówkę zakładową, firma sprzątająca RTK-Palvelu Oy itd.)

8 Zatrudnienie mieszkańców w elektrowni
Montaż turbozespołu, EPR(fot. TVO) Rauma, 37 tys. (fot. Matti Mattila, flickr.com) 56% stałych pracowników elektrowni mieszka na terenie gminy, w której znajduje się elektrownia (Rauma) a kolejne 28% mieszka w dwóch sąsiednich gminach (Eurajoki, Pori)

9 Zwiększenie lokalnego popytu na towary i usługi
Elektrownia będzie składać zamówienia w lokalnych firmach, dobrze zarabiający pracownicy będą wydawać pieniądze blisko miejsca pracy – powstaną nowe lokale handlowo-usługowe i zakłady produkcyjne: sklepy (spożywcze, delikatesy, z artykułami AGD, sprzętem elektronicznym i komputerowym) inne lokale handlowo-usługowe kluby sportowe: siłownia, fitness, basen salony fryzjerskie i kosmetyczne restauracje kluby muzyczne (dyskoteki) – zwłaszcza, że sporą część personelu elektrowni będą stanowić ludzie młodzi puby różne zakłady sektora przemysłu lekkiego

10 Zwiększenie lokalnego popytu na towary i usługi
Przykład z USA: elektrownia Jądrowa Indian Point (stan Nowy Jork, operator: firma Entergy) realizuje 30% swoich zamówień w okolicznych hrabstwach – w latach r. wartość tych zamówień wyniosła prawie 450 mln $ wydatki operatora elektrowni w Indian Point (firma Entergy) w hrabstwach przylegających do elektrowni ilustruje poniższa tabela:

11 Cel wydatków (łącznie w latach 1974-2002) Kwota
Konserwacja i naprawy budynków $ Opłaty za korzystanie z wodociągów i kanalizacji $ Obsługa biznesu $ Opłaty za wynajem i dzierżawę wyposażenia i urządzeń $ Zakupy urządzeń telekomunikacyjnych $ Usługi firm konsultingowych $ Zakupy urządzeń elektrycznych $ Utrzymanie i naprawa obiektów i urządzeń $ Usługi przetwarzania danych $ Opłaty za czasowy wynajem miejsc zakwaterowania* $ Inne $ Płace i świadczenia na rzecz pracowników elektrowni $ Suma $ *(np. miejsca hotelowe dla gości odwiedzających elektrownię)

12 Zwiększenie lokalnego popytu na towary i usługi
wpływ Elektrowni Jądrowej Indian Point na różne sektory gospodarki lokalnych hrabstw (najniższy szczebel samorządu terytorialnego w USA) łącznie w latach r.:

13 Bezpośredni Pośredni* „Wtórny”** Łącznie Wartość wytworzonej (i sprzedanej) energii elektrycznej $ $ $ $ Wydatki na pracowników $ $ $ $ Liczba utworzonych miejsc pracy 1 355 280 918 2 553 *pośredni oznacza dochody lokalnych firm świadczących usługi dla elektrowni ** „wtórny” (w oryginale: induced) wynika ze zwiększonych dochodów lokalnych gospodarstw domowych, spowodowanych napływem pieniędzy z EJ Indian Point. Zwiększone dochody zwiększają lokalnie popyt, co pociąga za sobą wzrost produkcji miejscowych firm i tworzenie nowych miejsc pracy.

14 Zwiększenie lokalnego popytu na towary i usługi
Przykład z Finlandii: Elektrownia Jądrowa Olkiluoto wynajmuje lokalne firmy do prowadzenia stołówki zakładowej, ochrony fizycznej obiektu elektrowni, sprzątania Ponadto elektrownia opłaca swoim pracownikom karnety na lokalny basen w miejscowości Rauma Przykład z Francji: Elektrownia Jądrowa Flammanville co roku składa zamówienie o wartości 37 milionów euro u dostawców lokalnych

15 Rozbudowa infrastruktury
Mosty Kanalizacja Linia kolejowa Oczyszczalnia ścieków (fot. Sir_Iwan, flickr.com) Drogi, chodniki, skrzyżowania Modernizacja sieci elektroenergetycznej Rozbudowa sieci teleinformatycznych System Centralnego Ogrzewania – tanie ciepło z elektrowni, EJ Żarnowiec i EJ Warta miały go w planach

16 Wpływy z podatków do budżetu gminy/powiatu/województwa
(fot. sxc.hu) (fot. sxc.hu) Elektrownia jądrowa, jak każdy zakład przemysłowy, będzie płacić podatki, które zasilą budżet gminy i powiatu. Wpływy z podatków będą znaczne, o czym świadczą poniższe przykłady z zagranicy:

17 Wpływy z podatków do budżetu gminy/powiatu/województwa
Przykład z USA (1): $ - o tyle zasiliły się w latach budżety hrabstw położonych w okolicy EJ Indian Point oraz budżet stanowy (stan Nowy Jork) z tytułu podatków płaconych przez elektrownię oraz podatków zapłaconych przez inne przedsiębiorstwa, które wiązały się z inwestycjami i zamówieniami elektrowni w lokalnych firmach Przykład z USA (2): 70% podatków (łącznie w latach było to 25,3 mln $) odprowadzanych przez EJ Indian Point do kasy samorządu terytorialnego trafia do budżetu hrabstwa, na terenie którego znajduje się elektrownia

18 Wpływy z podatków do budżetu gminy/powiatu/województwa
Przykład z Finlandii: operator Elektrowni Jądrowej Olkiluoto (firma Teollisuuden Voima Oyj) odprowadził za 2007 r. 4,2 mln euro do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości Przykład z Francji: elektrownia jądrowa Flammanville wpłaca co roku 25 milionów euro w postaci podatków lokalnych

19 Napływ nowych technologii
Budowa i eksploatacja elektrowni będzie sprzyjała powstawaniu w województwie firm świadczących wysokospecjalistyczne usługi inżynieryjne z takich dziedzin jak: Inżynieria jądrowa Automatyka Elektronika Maszyny przemysłowe Inżynieria materiałowa Elektrotechnika Budownictwo Systemy sanitarne Chemia Inżynieria oprogramowania Inżynieria środowiska Firmy te stopniowo będą się pojawiać już na etapie przygotowywania budowy

20 Rozwój szkolnictwa i zwiększenie liczby inżynierów
(fot. TVO) Elektrownia i cały przemysł z nią współpracujący będą potrzebowały łącznie kilka tysięcy wysokiej klasy fachowców, wielu z nich po studiach inżynierskich. Jest to szansa dla uczelni woj. wielkopolskiego. Już teraz zainteresowanie kierunkami związanymi z EJ jest w kraju bardzo duże.

21 Stabilne i wieloletnie wspieranie lokalnej/regionalnej gospodarki
Elektrownie jądrowe generacji III i III+ mają projektowany okres eksploatacji 60 lat. Prawdopodobnie będą mogły pracować dłużej. Nawet w przypadku podjęcia przez właściciela decyzji o likwidacji całej elektrowni po zakończeniu jej eksploatacji i nie budowaniu nowych bloków, prace rozbiórkowe trwają kolejne lat i wymagają aktywizacji różnych firm specjalistycznych

22 Stabilne i wieloletnie wspieranie lokalnej/regionalnej gospodarki
EJ jest mało podatna na kryzysy ekonomiczne i energetyczne. Wynika to ze specyfiki towaru jaki wytwarza – dziś nikt nie wyobraża sobie życia bez energii elektrycznej, zasila ona nie tylko gospodarstwa domowe, sektor handlowy, usługowy i przemysłowy ale również obiekty użyteczności publicznej, jak szpitale, komisariaty policji itd. To wszystko powoduje, że EJ jest stabilnym i silnym punktem gospodarki regionu przez kilka pokoleń, a wręcz jej motorem napędowym

23 Dodatkowe świadczenia na rzecz lokalnej społeczności
Dodatkowe świadczenia na rzecz lokalnej społeczności w ramach Odpowiedzialności Społecznej Firmy (CSR) Przykłady z USA (elektrownia w Indian Point, do roku 2002): dofinansowanie dla lokalnych organizacji i stowarzyszeń - w przypadku elektrowni Indian Point jest to: muzeum, lokalna stacja radiowa, ośrodek aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, organizacje wolontariatu, klub taneczny dofinansowanie dla szkół, przedszkoli, żłobków dofinansowanie gminnych przedsiębiorstw transportu zbiorowego dofinansowanie dla miejscowego szpitala

24 Dodatkowe świadczenia na rzecz lokalnej społeczności
fundowanie stypendiów naukowych dla dzieci i młodzieży (do 2002 operator elektrowni, firma Entergy, ufundował stypendia na łączną sumę $) refundacja kosztów ogrzewania i klimatyzacji gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby w podeszłym wieku lub niepełnosprawne operator elektrowni założył fundację charytatywną - do 2002 r. operator i fundacja zasponsorowali ponad grantów na łączną sumę ok. 10 mln $ elektrownia organizuje co roku 2-tygodniowe seminarium dla studentów Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku na temat sposobów produkcji energii elektrycznej (nie tylko w elektrowniach jądrowych)

25 Dodatkowe świadczenia na rzecz lokalnej społeczności
Przykłady z Finlandii (elektrownia jądrowa w Olkiluoto, rok 2007): elektrownia ufundowała nagrody i wsparła finansowo organizację Mistrzostw Finlandii w Łyżwiarstwie Figurowym w grudniu 2007 r. w miejscowości Rauma, znajdującej się niedaleko elektrowni elektrownia organizuje warsztaty o tematyce technicznej dla dzieci. W 2007 r. zorganizowała dwukrotnie warsztaty naukowe i jeden raz warsztaty techniczne dla dzieci w wieku 7-12 lat o tematyce fizycznej (elektryczność, magnetyzm, chemia, woda, mechanika). W każdym z takich warsztatów uczestniczyło 22 dzieci elektrownia ufundowała renowację zabytkowej 100-letniej fińskiej chaty rybackiej należącej do lokalnego muzeum (region Satakunta)

26 Poznań w 2030 r.? (fot. sxc.hu)


Pobierz ppt "Elektrownia jądrowa i ożywienie gospodarcze regionu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google