Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 KORZYŚCI EKONOMICZNO-SPOŁECZNE DLA WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH Z BUDOWY FARM WIATROWYCH
prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Poznań-Warszawa, kwiecień 2012

2 Korzyści wynikające z regulacji prawnej
Regulacje prawne Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.: kontrola zużycia energii w Europie, zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych, oszczędność energii, Zwiększona efektywność energetyczna.

3 Korzyści wynikające z regulacji prawnej
Biała Księga. Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii. Strategia i Plan Działania. Opracowanie z 1997 roku podstawowym dokumentem o charakterze politycznym, wskazującym cele i kierunki działań w zakresie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrótowo pakietem „3 x 20%” przyjęty w marcu 2007 roku przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich UE. Zakłada: redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r. w bilansie energetycznym UE, podniesienie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r.

4 Korzyści wynikające z regulacji prawnej
Regulacje prawne w Polsce Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. - definiuje źródła odnawialne i zakłada wzrost do 2010 roku udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 7,5%, a do 2020 roku osiągnięcie 15-procentowego udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, Polityka energetyczna Polski do 2030 r. przyjęta przez Radę Ministrów 20 listopada 2009 r., Program działań wykonawczych na lata określający sposób realizacji każdego z działań określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 r.,

5 Korzyści wynikające z regulacji prawnej.
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”; Polityka ekologiczna Państwa w latach z perspektywą 2016 , przyjęta uchwałą Sejmu z 22 maja 2009 r.

6 Korzyści wynikające z regulacji prawnej. Dywersyfikacja energii
Struktura zużycia energii pierwotnej

7 Korzyści wynikające z regulacji prawnej. Dywersyfikacja energii

8 Korzyści wynikające z regulacji prawnej. Ochrona środowiska
Istotną determinantą wynikającą z korzyści dla Polski związanej z energią pochodzącą z farm wiatrowych jest produkcja i koszt emisji CO2 przez polską gospodarkę: do 2016 roku przeznaczono na inwestycje 7,7 mld € według analiz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) od 2013 roku objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami firmy zostały zobligowane do zakupu dużych ilości uprawnień do emisji CO2; w efekcie polskie firmy spoza branży energetycznej w latach wydadzą około 77 mld PLN

9 Korzyści wynikające z regulacji prawnej. Ochrona środowiska
wdrażanie unijnego pakietu klimatycznego zmusza do poszukiwania alternatywnych źródeł energii; w warunkach polskich są to: energia atomowa, gaz łupkowy, oraz energia odnawialna.

10 Korzyści wynikające z regulacji prawnej. Rynek pracy

11 Korzyści wynikające z regulacji prawnej. Rynek pracy

12 Korzyści Gmin Dochody z tytułu podatku od nieruchomości liczonego od postawionych na terenie gminy farm wiatrowych (2% od całej inwestycji) mln/rok Teren gmin w którym średnia prędkość wiatru na wys. 100 m wynosi 7m/s (~ 17% dochodów własnych gmin) gminy Dodatkowe dochody rolników z tytułu dzierżawy terenu pod elektrownie wiatrowe (dopłaty rolnicze z tego tytułu ~ 166 tys.) - pow. 100 mln PLN/rok

13 Korzyści Gmin 2010-2020 Efekty na rynku pracy: Lokalni eksperci
Miejscowi przedsiębiorcy /podwykonawcy/ (podatek PIT i CIT) Dodatkowe dochody z tytułu eksploatacji dróg przez inwestora Naprawa uszkodzonych dróg, Utrzymywanie przejezdności dróg, Dochody lokalnych firm budowlanych.

14 Korzyści Gmin 2010-2020 Uporządkowana gospodarka przestrzenna:
Studium Mpzp Rozwój infrastruktury internetu szerokopasmowego Rozwój infrastruktury technicznej np. GPZ

15 Korzyści jednostkowe gmin
Przykład 1. Gmina Wolin (woj. zachodniopomorskie, powiat kamieński) Budżet 2012 – 36 mln PLN Podatek od 32 siłowni wiatrowych – 2 mln PLN Rozwój inwestycji za prawie 3 mln PLN Oczyszczalnia ścieków Doprowadzenie wody do 2 miejscowości Środki uzyskane z farmy wiatrowej zapobiegły likwidacji 7 szkół Nieodpłatnie przekazany BUS o wartości 150 tys. PLN przeznaczony dla niepełnosprawnych

16 Korzyści jednostkowe gmin
Przykład 2.Gmina Mściwojów (woj. dolnoślaskie, pow. jaworski) Budżet 2012 r. – 14 mln PLN Podatek od 23 siłowni wiatrowych – 2 mln PLN Modernizacja budynku szkoły Informatyzacja urzędu Budowa kanalizacji Budowa stacji uzdatniania wody

17 Korzyści jednostkowe gmin
Gmina Margonin

18 Korzyści jednostkowe gmin
Opodatkowanie gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą – tys. PLN Polepszenie infrastruktury komunikacyjnej drogi na odcinku 20 km – PLN Dofinansowanie klubu sportowego Doposażenie w sprzęt elektroniczny

19 Korzyści jednostkowe gmin
Ufundowane 6 stypendiów (2 x 500€; 2 x 100€; 2 x 2000€) Partycypacja w budowie krytego lodowiska (namiotu o pow. 500m2) Dofinansowanie instytucji pożytku publicznego (np. kościół, straż pożarna) Partycypacja przy budowie na jeziorze margonińskim elektrycznego wyciągu dla narciarzy wodnych

20 Korzyści dla Rolnika Bezpośrednie
Wynajem gruntu pod siłownię – ~ /1 siłownia obszar ~ 0,25 ha Fundamenty Plac manewrowy Droga dojazdowa – 1 szt./rocznie Możliwość uprawy pozostałej części 1 ha + dopłaty unijne (nie traci dopłaty paliwowej)

21 Korzyści dla Rolnika Pośrednie Lepsze korzyści dla edukacji dzieci
Korzystne warunki do przemieszczania się ze względu na jakość dróg, w tym na pole Wzrost zamożności mieszkańców gminy Zakupy usług Zakupy towarów Poprawa jakości sprzętu rolniczego Wzrost liczebności samochodów osobowych i użytkowych

22 Korzyści społeczne i ekologiczne z energetyki wiatrowej
Rozwój Energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy Obecnie, w Europie sektor ten zapewnia ponad 150 tys. pełno-etatowych stanowisk pracy (średnio, piętnaście pełno-etatowych miejsc pracy przypada na 1 MW mocy zainstalowanej w ciągu roku). Według prognozy EWEA zatrudnienie w sektorze energetyki wiatrowej w UE w 2020 roku wzrośnie do ponad 350 tys. miejsc pracy. W Polsce, w sektorze energetyki wiatrowej według szacunków PSEW z końcem 2008 roku zatrudnionych było ponad 2000 osób, Rozwój nowych sektorów gospodarki i co za tym idzie generowanie przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój i aktywizację regionów, w tym morskich,

23 Korzyści społeczne i ekologiczne z energetyki wiatrowej
Rozwój energetyki wiatrowej niesie również korzyści dla budżetu państwa – są to dochody z tytułu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach mechanizmów handlu emisjami, Korzyścią dla gminy z inwestycji w OZE są wpływy z podatków od nieruchomości. Podatek nalicza się według 2% stawki od wartości części budowlanych, na którym znajduje się elektrownia wiatrowa, Kolejna korzyść dla gminy to dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT. Instalacje elektrowni wiatrowych przynoszą dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, co z kolei wpływa na stabilizację dochodów rolników, a pośrednio ma wpływ na płatność podatku rolnego

24 Korzyści społeczne i ekologiczne z energetyki wiatrowej
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Rozwój nowych technologii i innowacji, Dywersyfikacja źródeł energii i zmniejszenie uzależnienia od importu energii, w szczególności od importu surowców, a przez to wzrost bezpieczeństwa energetycznego, Rozwój infrastruktury przesyłowej, Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, Elektrownie wiatrowe zajmują niewiele miejsca i mogą współistnieć z innymi rodzajami aktywności takimi jak rolnictwo czy ogrodnictwo, Możliwość szybkiej instalacji dużych mocy wytwórczych, wpływ na zrównoważony rozwój.


Pobierz ppt "prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google