Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamojskie Centrum Wolontariatu ul. Kolegiacka 16 22-400 Zamość Tel. : 084 639 23 68 Zamojskie Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamojskie Centrum Wolontariatu ul. Kolegiacka 16 22-400 Zamość Tel. : 084 639 23 68 Zamojskie Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Zamojskie Centrum Wolontariatu ul. Kolegiacka 16 22-400 Zamość Tel. : 084 639 23 68 www.scwzamosc.blo.pl e-mail : wolontariatzamosc@onet.eu Zamojskie Centrum Wolontariatu ul. Kolegiacka 16 22-400 Zamość Tel. : 084 639 23 68 www.scwzamosc.blo.pl e-mail : wolontariatzamosc@onet.eu www.scwzamosc.blo.pl

2 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele projektu : 1.Zwiększenie aktywności obywateli w życiu społeczności lokalnej poprzez organizację i koordynację działań wolontarystycznych. 1.Promowanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienia idei pracy wolontarystycznej. 3. Współpraca z organizacjami, instytucjami, przedstawicielami biznesu i osobami prywatnymi w celu wzmocnienia pozycji wolontariusza i zwiększenia jego roli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

3 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Beneficjenci projektu : ( projekt kierowany był do trzech grup beneficjentów) Wolontariusze. Wolontariusze. Organizacje, instytucje i osoby korzystające ze świadczeń wolontariuszy. Organizacje, instytucje i osoby korzystające ze świadczeń wolontariuszy. Przedstawiciele różnych środowisk – samorządu, mediów, służby zdrowia, szkolnictwa, organizacji kościelnych. Przedstawiciele różnych środowisk – samorządu, mediów, służby zdrowia, szkolnictwa, organizacji kościelnych.

4 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Czas realizacji : 01.08.2006 r – 31.12.2006 r. Obszar objęty realizacją - Miasto Zamość i powiat zamojski

5 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania projektowe : 1.Cykl szkoleń dla wolontariuszy cztery szkolenia podstawowe cztery szkolenia podstawowe dwa szkolenia specjalistyczne dwa szkolenia specjalistyczne - praca z osobami niepełnosprawnymi, - praca z osobami niepełnosprawnymi, - praca z osobami przewlekle chorymi w - praca z osobami przewlekle chorymi w szpitalu, hospicjum i w domu pacjenta. szpitalu, hospicjum i w domu pacjenta.

6 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania projektowe : 2. Szkolenia dla 2. Szkolenia dla koordynatorów i organizatorów pracy wolontarystycznej. 3. Szkolenia dla korzystających ze świadczeń wolontarystycznych. świadczeń wolontarystycznych.

7 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania projektowe : 4. Pomoc tworzeniu i rozwoju Szkolnych Klubów wolontariusza poprzez Klubów wolontariusza poprzez szkolenia, doradztwo i poradnictwo szkolenia, doradztwo i poradnictwo indywidualne. indywidualne.

8 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania projektowe : 5. Akcja promocyjna wolontariatu w środowisku lokalnym : lokalnym : plakaty i ulotki, plakaty i ulotki, audycje telewizyjne i radiowe, audycje telewizyjne i radiowe, film o pracy wolontariuszy, film o pracy wolontariuszy, artykuły prasowe, artykuły prasowe, strona internetowa ZCW oraz informacja o projekcie na stronie MCPR w Zamościu strona internetowa ZCW oraz informacja o projekcie na stronie MCPR w Zamościu

9 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Działania projektowe : 6. Konferencja poświęcona wolontariatowi.

10 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nasza nowa inicjatywa BANK CZASU Wymiana usług i umiejętności w relacji godzina za godzinę ja pomagam tobie, ty pomagasz jemu, on pomaga tamtym !!!

11 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich W Banku Czasu za nic się nie płaci, W Banku Czasu za nic się nie płaci, usługi nie są wyceniane. Jednak jak na bank przystało godziny pracy gromadzone są na osobistych kontach. Takie konto jest zobowiązaniem moralnym: jeżeli widzisz, że tyle osób wyświadczyło Ci przysługę, usługi nie są wyceniane. Jednak jak na bank przystało godziny pracy gromadzone są na osobistych kontach. Takie konto jest zobowiązaniem moralnym: jeżeli widzisz, że tyle osób wyświadczyło Ci przysługę, warto wyrównać saldo i pomóc komuś !!!

12 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Przyłącz się do nas !!! Razem budujmy Zamojski Bank Czasu !!! Wydobywajmy z ludzi to co mają wartościowego, odsłaniajmy ukryte w społeczności zasoby, dajmy możliwość użycia tego, co każdy z nas ma cennego do służenia innym.!!! Razem budujmy Zamojski Bank Czasu !!! Wydobywajmy z ludzi to co mają wartościowego, odsłaniajmy ukryte w społeczności zasoby, dajmy możliwość użycia tego, co każdy z nas ma cennego do służenia innym.!!!

13 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty projektu : 1.24 godz. szkoleń podstawowych – przeszkolono 60 wolontariuszy. 2. 80 godz. szkoleń specjalistycznych – 2 x 40 godz. dla 20 uczestników każdego szkolenia. 2 x 40 godz. dla 20 uczestników każdego szkolenia.

14 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty projektu : 3. 16 godz. szkolenia dla korzystających – przeszkolono 50 osób. 4. 16 godz. szkolenia dla koordynatorów – przeszkolono 60 osób. 1.30 wymian w Banku Czasu. 2.700 ulotek i 100 plakatów

15 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty projektu : 60 osób uzyskało wiedzę niezbędną do wykonywania świadczenia wolontarystycznego. 60 osób uzyskało wiedzę niezbędną do wykonywania świadczenia wolontarystycznego. 40 wolontariuszy podwyższyło swoje kwalifikacje i zdobyło nowe umiejętności, co umożliwi im wykonywanie świadczenia w specjalistycznych placówkach. 40 wolontariuszy podwyższyło swoje kwalifikacje i zdobyło nowe umiejętności, co umożliwi im wykonywanie świadczenia w specjalistycznych placówkach.

16 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 50 przedstawicieli instytucji i organizacji zdobyło wiedzę niezbędną do korzystania ze świadczeń wolontariuszy i podwyższenia profesjonalizmu obsługi wolontariusza. 50 przedstawicieli instytucji i organizacji zdobyło wiedzę niezbędną do korzystania ze świadczeń wolontariuszy i podwyższenia profesjonalizmu obsługi wolontariusza. 60 przedstawicieli instytucji i organizacji zdobyło wiedzę niezbędną w organizowaniu i koordynacji pracy wolontarystycznej w poszczególnych placówkach ze szczególnym uwzględnieniem organizowania Szkolnych Klubów Wolontariusza. 60 przedstawicieli instytucji i organizacji zdobyło wiedzę niezbędną w organizowaniu i koordynacji pracy wolontarystycznej w poszczególnych placówkach ze szczególnym uwzględnieniem organizowania Szkolnych Klubów Wolontariusza.

17 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Oddziaływanie projektu : 1.Przedstawiciele samorządu – ułatwienie współpracy z wolontariuszami, zwiększenie wykorzystania świadczeń wolontarystycznych przez instytucje samorządowe w celu rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. 2.Przedstawiciele środowisk profesjonalnych: lekarze, nauczyciele, księża, pracodawcy - wzrost zainteresowania wykorzystaniem wolontariuszy do uzupełnienia i wzbogacenia metod i form pracy w środowisku.

18 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 3. Młodzież – wzrost aktywności w działaniu na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych, rozwój alternatywnych form spędzania czasu, zdobywanie doświadczenia, w tym zawodowego ułatwiającego zatrudnienie. 4. Organizacje pozarządowe – wzmocnienie potencjału 4. Organizacje pozarządowe – wzmocnienie potencjału przez wykorzystanie świadczeń wolontariuszy. przez wykorzystanie świadczeń wolontariuszy. 5. Społeczność lokalna - budowanie partnerstwa na rzecz 5. Społeczność lokalna - budowanie partnerstwa na rzecz autentycznej integracji grup o różnym statusie społecznym autentycznej integracji grup o różnym statusie społecznym i materialnym. i materialnym.

19 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Składamy podziękowania : 1. Zamojskiej Telewizji Kablowej za ogromne zaangażowanie w akcję promocyjną wolontariatu i Banku Czasu. 2.Radiu ESKA i Katolickiemu Radiu Zamość za przygotowanie i emitowanie audycji o tematyce wolontarystycznej.

20 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 3. Redakcji KRONIKI TYGODNIA za włączenie się w akcje promocyjną. w akcje promocyjną. 4. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu za pomoc w zorganizowaniu szkolenia Zamościu za pomoc w zorganizowaniu szkolenia specjalistycznego. specjalistycznego. 5. Zamojskiemu Szpitalowi Niepublicznemu za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego oraz pracy wolontariuszy na terenie placówki.

21 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 6. Zarządowi Rejonowemu PCK w Zamościu za bezpłatne użyczenie pomieszczeń na realizację bezpłatne użyczenie pomieszczeń na realizację szkoleń. szkoleń. 7. Koordynatorom i organizatorom pracy wolontarystycznej, którzy codziennie wolontarystycznej, którzy codziennie wspierają wolontariuszy w ich działaniach. wspierają wolontariuszy w ich działaniach. 8. Organizacjom i instytucjom, które współpracują z wolontariuszami. współpracują z wolontariuszami.

22 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wszystkim WOLONTARIUSZOM dziękujemy za ich zaangażowanie w bezinteresowną pomoc potrzebującym, za ich uśmiech, zapał i chęć pokonywania trudności. Życzymy wytrwałości, świeżości w podejściu do rozwiązywania problemów i żeby zawsze otaczała ich wdzięczność i życzliwość innych !!!!!

23 Projekt WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Dziękuję za uwagę Ewa Szczepańska tel : 502 421 506 e-mail : e.szczepanska@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "Zamojskie Centrum Wolontariatu ul. Kolegiacka 16 22-400 Zamość Tel. : 084 639 23 68 Zamojskie Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google