Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 10 ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1989 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 10 ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1989 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

2 ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 10 ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1989 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2004 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA

3 ZASIĘG DZIAŁANIA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ – 1 POWIAT – 1 GMINA – 3 WOJEWÓDZTWO – 1 KRAJ – 5 EUROPA – 1 BRAK DANYCH – 3

4 LOKALIZACJA ORGANIZACJI WIEŚ – 2 MIASTO OD 5 DO 15 TYSIĘCY – 1 MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY – 1 MIASTO 50 – 100 TYSIĘCY – 3 MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 8

5 STATUS PRAWNY ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE – 11 FUNDACJA – 4

6 ADRESACI ORGANIZACJI OSOBY INDYWIDUALNE – 14 GRUPY SPOŁECZNE – 3 ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 4 WSZYSTKIE KATEGORIE – 2

7 STATUS OPP 6 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP 3 STARAŁY SIĘ GO UZYSKAĆ

8 CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

9 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 6 ORGANIZACJI ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT 6 ORGANIZACJI NIE ZATRUDNIA NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

10 LICZBA PRACOWNIKÓW 19 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT 35 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT 2 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO 18 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE

11 WYKSZTAŁCENIE I WIEK OSÓB PRACUJĄCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI 65% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 50% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 18 A 50 ROKIEM ŻYCIA

12 PŁEĆ OSÓB PRACUJĄCYCH PŁEĆ OSÓB PRACUJĄCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI 79% KOBIET 21% MĘŻCZYZN

13 WOLONTARIUSZE 13 ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI 1286 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI 90% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ 4 ORGANIZACJE PODPISUJĄ Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

14 ZARZĄD ORGANIZACJI 70 OSÓB PRACUJE W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI 8 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI W 2/3 ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ CZĘŚCIEJ NIŻ 6 RAZY W ROKU

15 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI Administracja polska centralna – 11 Składki członkowskie – 11 Administracja polska samorządowa – 10 Darowizna od firm prywatnych – 10 Darowizna od osób fizycznych – 6 1% - 4 Nawiązki i spadki – 4

16 GŁÓWNE PROBLEMY, KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE niepełnosprawność intelektualna dorosłych – 8 niepełnosprawność intelektualna dzieci – 6 niepełnosprawność fizyczna dzieci – 6 niepełnosprawność fizyczna dorosłych – 5 przemoc w rodzinie – 4 ubóstwo – 4 problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – 3 problemy edukacyjne dzieci i młodzieży – 3 pomoc rodzinom z trudną sytuacją mieszkaniową – 3

17 ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH 3577 OSÓB

18 GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 12 Pomoc terapeutyczna – 12 Organizowanie czasu wolnego – 11 Organizowanie wypoczynku – 10 Reprezentowanie interesów podopiecznych – 9 Szkolenia – 9 Leczenie i rehabilitacja – 8 Pomoc materialna – 7 Zbieranie funduszy – 5 Pomoc żywieniowa – 4 Pomoc finansowa – 4

19 GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE Brak lub niedoskonałość przepisów regulujących funkcjonowanie organizacji Trudności w zdobywaniu funduszy na działania organizacji Obojętność środowisk lokalnych

20 SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 12 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ 10 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS TYLKO 3 ORGANIZACJE STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH

21 MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI 15 ORGANIZACJI MA JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ ORGANIZACJI 6 ORGANIZACJI MA OPRACOWANY STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA

22 DZIĘKUJĘ! tomasz.sobierajski@uw.edu.pl


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 10 ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1989 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google