Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S TOWARZYSZENIE LGD Z IEMIA P SZCZYŃSKA Projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S TOWARZYSZENIE LGD Z IEMIA P SZCZYŃSKA Projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 S TOWARZYSZENIE LGD Z IEMIA P SZCZYŃSKA Projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013

2 P ROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA – 413 WDRAŻANIE LSR

3 BENEFICJENT : GMINA PSZCZYNA TYTUŁ OPERACJI : ORGANIZACJA SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO DLA DZIECI Z TERENÓW WIEJSKICH Termin złożenia wniosku: wrzesień 2012r. KWOTA DOFINANSOWANIA : 23 200,00 ZŁ

4 W RAMACH PROJEKTU ODBYWAŁY SIĘ III CYKLE ZAJĘĆ : * I TEORETYCZNY W SZKOŁACH * II PRAKTYCZNY NA BASENIE * III P RAKTYCZNY, ZAJĘCIA NA TERENIE OSW W ŁĄCE ZAKOŃCZONE REGATAMI ŻEGLARSKIMI (24.06.13) O DBIORCY DZIAŁAŃ : DZIECI W WIEKU OD 6 DO 10 LAT Z E SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TERENU OBJĘTEGO LSR, ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, ŁĄCZNIE OK. 500 DZIECI.

5 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : * POZYSKANIE PRZEZ DZIECI UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ŻEGLARSTWA ; * PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU LSR ; * AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH ; * PROMOCJA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA. … KTO WIE BYĆ MOŻE WYŁONI SIĘ PRZYSZŁA GWIAZDA ŻEGLARSTWA ?

6 fot. LGD fot. MORiS

7 FILMIK PROMUJĄCY ZAJĘCIA W ROKU 2012 R. materiał: MORiS

8 B ENEFICJENT : GMINA SUSZEC TYTUŁ OPERACJI : UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKATE PARKU W SUSZCU KWOTA DOFINANSOWANIA : 461 796,00 zł Termin złożenia wniosku: wrzesień 2010r.

9 W RAMACH PROJEKTU : * POWSTAŁ PLAC ZABAW DLA DZIECI * UTWORZONO SKATE PARK * POWSTAŁA GÓRKA DO ZJEŻDŻANIA NA ROWERACH I SANKACH * CAŁY OBIEKT ZABEZPIECZONO OGRODZENIEM O DBIORCY DZIAŁAŃ : * MIESZKAŃCY SUSZCA I OŚCIENNYCH MIEJSCOWOŚCI, DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI

10 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : * POWSTANIE MIEJSCA SPORTOWO - REKREACYJNEGO ; * POPULARYZACJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA ; * OTWARCIE SIĘ NA POTRZEBY INFRASTRUKTURALNE RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH ; * POPRAWA ŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI ( OBOK MA POWSTAĆ SIŁOWNIA ZEW. W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY AS, NA TYM TERENIE ZOSTANIE ZAMONTOWANY TAKŻE TELEBIM, ZAKUPIONY W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW.

11 fot. www.skarby – suszca.blogspot.com fot. UG Suszec

12 P ROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA – 431 FUNKCJONOWANIE LGD, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

13 ORGANIZATOR : STOWARZYSZENIE LGD Z IEMIA P SZCZYŃSKA TYTUŁ OPERACJI : DEBATA OKSFORDZKA NT. FUNDUSZY EUROPEJSKICH - FUNDUSZE UNIJNE, A WIEŚ PSZCZYŃSKA. IDEALISTYCZNA WIZJA CZY PRAGMATYCZNY WYMIAR ROZWOJU ?

14 W RAMACH WYDARZENIA : * PRZEPROWADZONO TEST ELIMINACYJNY Z WIEDZY O UE, WYŁANIAJĄCY 2 ZESPOŁY DEBATUJĄCE ; * ODBYŁA SIĘ DYSKUSJA MŁODZIEŻY Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW ( DR JAN OLBRYCHT, DR JACEK PUCHAŁA, BARTOSZ GÓRA ) NT. REALIZACJI FUNDUSZY UE NA TERENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ; * ZAPREZENTOWANO PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁANIA LGD ZIEMIA PSZCZYŃSKA.

15 O DBIORCY DZIAŁAŃ : MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ORAZ MIESZKAŃCY POWIATU ( OTWARTY CHARAKTER WYDARZENIA )

16 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : * PROMOCJA TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z UE I FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI, W TYM PROW ; * ZACHĘTA DO DYSKUSJI NAD ZMIANAMI ZACHODZĄCYMI NA TERENACH WIEJSKICH ; * OBYCIE MŁODZIEŻY W PROWADZENIU OTWARTEJ DYSKUSJI W OBECNOŚCI EKSPERTÓW DANEJ TEMATYKI ; * ANALIZA ARGUMENTÓW NA POTRZEBY TWORZENIA NOWEJ STRATEGII.

17 PRAGMATYCY - III LO w Pszczynie IDEALIŚCI - I LO w Pszczynie fot. LGD

18

19 FILMIK PODSUMOWUJĄCY WYDARZENIE Z 3 CZERWCA 2013 R. materiał: LGD

20 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "S TOWARZYSZENIE LGD Z IEMIA P SZCZYŃSKA Projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google