Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty kwalifikowalne marzec 2010 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty kwalifikowalne marzec 2010 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,"— Zapis prezentacji:

1 Koszty kwalifikowalne marzec 2010 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2 Zakres operacji: funkcjonowanie LGD koszty bieżące limit 15% nabywanie umiejętności i aktywizacja badania nad obszarem Informowanie o obszarze szkolenia kadr LGD wydarzenia i szkolenia dla lokalnych liderów narzędzia dla sprawnego wydatkowania środków w ramach działania 413

3 Koszty bieżące: (1-2) wynagrodzenia członków organu decyzyjnego, za udział w wyborze operacji tytuł do wynagradzania uregulowania wewnętrzne LGD umowa cywilnoprawna podróży i pobytu członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją

4 Koszty bieżące: (3-4) wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków zarządu LGD kodeks pracy UWAGA: art. 22 Kp limit – 2-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia jazdy lokalne podróży służbowych pracowników LGD użycie samochodu jazdy zamiejscowe

5 Koszty bieżące: (5) wynagrodzenia za wykonanie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów, z wyłączeniem wynagrodzenia za wykonywanie w pełnym zakresie zadań biura LGD zlecenia i usługi – kodeks cywilny UWAGA: art. 22 Kp

6 Koszty bieżące: (6-8) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych LGD, w szczególności koszty opłat za gaz, energię elektryczną i wodę adaptacji lub remontu pomieszczeń biurowych LGD usług telekomunikacyjnych, podłączenia do Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania domeny oraz opłat pocztowych

7 Koszty bieżące: (9-13) zakupu lub najmu wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a także utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu zakupu materiałów biurowych obsługi finansowo-księgowej doradztwa prawnego opłat notarialnych, skarbowych i sądowych

8 Koszty bieżące: (14) prowadzenia rachunku bankowego jedynie opłata za prowadzenie rachunku niekwalifikowalne są m.in.: opłaty za przelewy prowizje za użytkowanie karty itd.

9 Koszty nabywania umiejętności i aktywizacji (1-3) wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wykonanie prac związanych z aktualizacją LSR wykonania opracowań dotyczących obszaru LSR, w tym koszty przeprowadzenia niezbędnych konsultacji opracowania, przygotowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

10 Koszty nabywania umiejętności i aktywizacji (4-7) poniesione na przygotowanie projektów stron internetowych oraz na prowadzenie i aktualizację tych stron tworzenia i obsługi baz danych, w szczególności baz danych informacji turystycznej, związanych z obszarem realizacji LSR tłumaczenia, jeżeli osoba prowadząca szkolenie, wydarzenie promocyjne, kulturalne lub aktywizujące społeczność lokalną, nie używa języka polskiego, w tym tłumaczenia materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych zakupu czasu antenowego w telewizji i radiu

11 Koszty nabywania umiejętności i aktywizacji (8-10) zamieszczenia materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej lub regionalnej wynagrodzenia, podróży i pobytu osób zajmujących się informowaniem, prowadzących szkolenie, wydarzenie promocyjne lub kulturalne lub spotkanie aktywizujące społeczność wiejską podróży lub wyżywienia uczestników szkolenia, spotkania aktywizującego, wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego

12 Koszty nabywania umiejętności i aktywizacji (11-13) udziału w szkoleniu – w przypadku szkolenia realizowanego przez podmiot inny niż LGD noclegu uczestników szkolenia – w przypadku szkolenia trwającego co najmniej dwa dni najmu nieruchomości, pomieszczeń lub sprzętu

13 Koszty nabywania umiejętności i aktywizacji (14) doradztwa w zakresie przygotowania WOPP dla działania 413, w tym wynagrodzenia osób świadczących usługi w takim zakresie posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie objętym tym wnioskiem, z wyłączeniem wynagrodzenia pracowników LGD jeśli pracownicy nie wystarczają/nie mają wystarczającej wiedzy doświadczenia wynagrodzenia pracowników – NIE wypełnianie wniosków – NIE to jest zadanie wnioskodawcy

14 Koszty nabywania umiejętności i aktywizacji (15-17) powielenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie tej pomocy zakupu upominków i nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej w ramach operacji 15 000 zł zakupu powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Koszty kwalifikowalne marzec 2010 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google