Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA"— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA
Skrzyszów, kwiecień 2010

2 Możliwości otrzymania dotacji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – Oś 4 Leader Możliwości otrzymania dotacji Kwota dofinansowania –

3

4

5 Stowarzyszenie LGD ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA
obszar 5 gmin powiatu tarnowskiego Skrzyszów Lisia Góra Wietrzychowice Żabno Tarnów gm.wiejska

6 Struktura Partnerstwa LGD
Partnerzy z sektora administracji publicznej - Samorządy Gmin gospodarczego firmy i rolnicy społecznego organizacje pozarządowe Zebrania w gminach Rada LGD Zielony Pierścień Tarnowa Zarząd Biuro LGD

7 II połowa 2009 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa – zostało wybrane do wdrażania zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Zielonego Pierścienia Tarnowa. Dzięki temu mieszkańcy z obszaru LGD – Zielony Pierścień Tarnowa będą mogli ubiegać się w Stowarzyszeniu o środki na następujące działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty

8 Warunki otrzymania dofinansowania
Składane wnioski o dofinansowanie oprócz spełnienia wymogów stawianych przez rozporządzenia dotyczące PROW , będą musiały wpisywać się w Lokalna Strategię Rozwoju dla obszaru Zielonego Pierścienia Tarnowa, czyli odpowiadać na wyznaczone cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

9 Cele ogólne i szczegółowe LSR
Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych Wykreowanie markowych produktów turystycznych Wypromowanie produktów lokalnych, w tym w zakresie żywności Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia Przyciąganie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości Poprawa oferty spędzania wolnego czasu

10 Przedsięwzięcia LSR Rowerem i konno wokół Tarnowa Szlak pielgrzymkowy
Rozwój firm szansą rozwoju regionu Tarnowski smakołyk Rekreacja dziecięca Rekreacja, kultura i nauka dla młodzieży i dorosłych

11

12 Budżet na lata Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty

13 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW i PRZYZNANIA FINANSOWANIA
Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: Ocena zgodności projektów z LSR z wykorzystaniem kart oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami (zgodność operacji stwierdzona w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania) – tylko wnioski zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie. Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru z wykorzystaniem kart oceny według lokalnych kryteriów wraz z instrukcją

14

15

16 Procedura oceny wniosków
LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, przekazuje do Instytucji Wdrażającej – Samorząd Województwa lub oddział regionalny ARiMR – listę wybranych projektów wraz ze złożonymi wnioskami o udzielenie dofinansowania. Dalsze postępowanie prowadzi odpowiednia Instytucja Wdrażająca.

17 Procedura oceny wniosków
LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: Zgodności lub niezgodności projektu z LSR, Wybraniu lub nie wybraniu projektu do dofinansowania wraz z uzasadnieniem, Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny

18

19 Dziękuję za uwagę Marzena Łukasik Stowarzyszenie "Zielony Pierścień Tarnowa" Lokalna Grupa Działania Biuro: Skrzyszów Skrzyszów Tel/Fax:


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google