Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA -ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA Skrzyszów, kwiecień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA -ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA Skrzyszów, kwiecień 2010."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA -ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA Skrzyszów, kwiecień 2010

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – Oś 4 Leader Kwota dofinansowania –

3

4

5 obszar 5 gmin powiatu tarnowskiego Skrzyszów Lisia Góra Wietrzychowice Żabno Tarnów gm.wiejska

6 Partnerzy z sektora administracji publicznej- Samorządy Gmin Partnerzy z sektora gospodarczego- firmy i rolnicy Partnerzy z sektora społecznego- organizacje pozarządowe Zebrania w gminach Rada LGD Zielony Pierścień Tarnowa Zarząd Biuro LGD

7 II połowa 2009 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa – zostało wybrane do wdrażania zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Zielonego Pierścienia Tarnowa. Dzięki temu mieszkańcy z obszaru LGD – Zielony Pierścień Tarnowa będą mogli ubiegać się w Stowarzyszeniu o środki na następujące działania: 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3. Odnowa i rozwój wsi 4. Małe projekty

8 WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Składane wnioski o dofinansowanie oprócz spełnienia wymogów stawianych przez rozporządzenia dotyczące PROW , będą musiały wpisywać się w Lokalna Strategię Rozwoju dla obszaru Zielonego Pierścienia Tarnowa, czyli odpowiadać na wyznaczone cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

9 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych Wykreowanie markowych produktów turystycznych Wypromowanie produktów lokalnych, w tym w zakresie żywności Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia Przyciąganie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości Poprawa oferty spędzania wolnego czasu

10 PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR Rowerem i konno wokół Tarnowa Szlak pielgrzymkowy Rozwój firm szansą rozwoju regionu Tarnowski smakołyk Rekreacja dziecięca Rekreacja, kultura i nauka dla młodzieży i dorosłych

11

12 BUDŻET NA LATA Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zł Odnowa i rozwój wsi zł Małe projekty zł

13 Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: 1. Ocena zgodności projektów z LSR z wykorzystaniem kart oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami (zgodność operacji stwierdzona w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania) – tylko wnioski zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie. 2. Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru z wykorzystaniem kart oceny według lokalnych kryteriów wraz z instrukcją

14

15

16 LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, przekazuje do Instytucji Wdrażającej – Samorząd Województwa lub oddział regionalny ARiMR – listę wybranych projektów wraz ze złożonymi wnioskami o udzielenie dofinansowania. Dalsze postępowanie prowadzi odpowiednia Instytucja Wdrażająca.

17 LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: - Zgodności lub niezgodności projektu z LSR, - Wybraniu lub nie wybraniu projektu do dofinansowania wraz z uzasadnieniem, - Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny

18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marzena Łukasik Stowarzyszenie "Zielony Pierścień Tarnowa" Lokalna Grupa Działania Biuro: Skrzyszów Skrzyszów Tel/Fax:


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA -ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA Skrzyszów, kwiecień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google