Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013 stan aktualny plany 2010 - 2013 Mirosława Mochocka październik 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013 stan aktualny plany 2010 - 2013 Mirosława Mochocka październik 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013 stan aktualny plany 2010 - 2013 Mirosława Mochocka październik 2009 r.

2 PROW 2007 – 2013 proces przygotowawczy 2007 – 2008 rok – proces legislacyjny (ustawa, rozporządzenia), proces akredytacyjny; 2009 rok – uruchamianie naborów wniosków przez samorządy województw

3 Województwo Świętokrzyskie nabory wniosków 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. – nabór wniosków na wybór LGD do realizacji LSR; 2 luty do 31 marca 2009 – nabór wniosków do działania odnowa i rozwój wsi; 1 kwiecień do 29 maja 2009 r. – nabór wniosków do działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 25 maja do 23 lipca 2009 r. – nabór wniosków do scalania gruntów i gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi.

4 Województwo Świętokrzyskie terminy zawierania umów 28 kwietnia 2008 – umowy ramowe z LGD (pierwsze w kraju umowy w ramach działań samorządowych PROW 2007-2013); 3-4 sierpnia 2009 – umowy w ramach Odnowy wsi; 12 sierpnia 2009 – umowy w ramach działania funkcjonowanie LGD ….; 15 października 2009 – umowy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

5 Województwo Świętokrzyskie dostępne środki zawarte umowy

6 Województwo Świętokrzyskie plany do końca 2009 r. 1.Zawarcie umów na kolejnych 8 projektów z listy rankingowej z zakresu odnowy wsi (pełna realizacja listy rankingowej); 2.Zawarcie umów na kolejne 44 projekty z listy rankingowej z zakresu gospodarki wodno- ściekowej (pełna realizacja listy rankingowej z tego zakresu); 3.Ogłoszenie naborów wniosków w ramach wdrażania LSR przez wszystkie 19 LGD (listopad – grudzień br.)

7 Pełna realizacja list rankingowych z zakresu odnowy wsi i podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej będzie możliwa dzięki zmianie rozporządzenia o podziale środków na województwa i zwiększeniu limitów z dotychczasowych 50% do 95% w zakresie podstawowych usług … i do 75 % w zakresie odnowy wsi.

8 Województwo Świętokrzyskie kontraktacja w 2009 r. wymiar rzeczowy i zasięg terytorialny Odnowa i rozwój wsi – 109 skierowanych do realizacji inwestycji z terenu 89 gmin (na 97 uprawnionych), w około 190 miejscowościach; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 94 skierowane do realizacji inwestycje z terenu 73 gmin na 97 uprawnionych; LEADER – obszar całego województwa.

9 Województwo Świętokrzyskie kontraktacja w 2009 r. wymiar finansowy WARTOŚĆ INWESTYCJI SKIEROWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU W RAMACH PROW 2007-2013 PRZEKROCZY WARTOŚĆ 350 MLN ZŁ. A KWOTA DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU TO PONAD 250 MLN ZŁ.

10 Województwo Świętokrzyskie plan na lata 2010-2013 Realizacja i rozliczanie zakontraktowanych w 2009 roku projektów (lata 2010-2011); Co najmniej 2 nabory wniosków w zakresie działania odnowa i rozwój wsi (kwota do dyspozycji – ponad 40 mln zł.); Co najmniej jeden nabór wniosków na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (z oszczędności przetargowych + nierozdysponowane 5% rezerwy); Konkursy w ramach LEADER-a corocznie (mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi, małe projekty – kwota do dyspozycji LGD – ponad 120 mln zł.)

11 PROW 2007 – 2013 - nasze motto Pozyskiwanie środków z UE nie musi być drogą przez mękę. Dobra współpraca z beneficjentem i sprawność działania - lekarstwem na skomplikowane procedury wdrożeniowe.


Pobierz ppt "Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013 stan aktualny plany 2010 - 2013 Mirosława Mochocka październik 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google