Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata LEADER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata LEADER"— Zapis prezentacji:

1

2 Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata 2007-2013 LEADER
w województwie mazowieckim Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3 LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś
W poprzednim okresie programowania ( ) podejście LEADER było realizowane w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ 3

4 Lokalne Grupy Działania
LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś Lokalne Grupy Działania Wzrost 4 -krotny 4

5 Mapa obszaru Lokalnych Grup Działania w województwie mazowieckim

6 Liczba mieszkańców objętych działaniami LEADER
LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś Liczba mieszkańców objętych działaniami LEADER Wzrost 7-krotny 6

7 LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś
Środki (w mln zł) W poprzednim okresie programowania wydatkowano ponad 5,5 mln zł Obecnie budżet do wykorzystania przez LGD wynosi około 291,3 mln zł, z czego na działania wdrażane przez SW – 209,6 mln zł 209,6 7

8 Wnioski przekazane do SWM w latach 2009-2012 – Małe projekty
Razem 1975 wniosków wybranych do finansowania przez LGD (…) – wnioski niewybrane do finansowanie przez LGD Stan na r.

9 MP Odrzucone przez SWM:
- na podstawie wniosków z 2009 r. – 114; na podstawie wniosków z 2010 r. – 343, na podstawie wniosków z 2011 r. – 113. 9

10 na podstawie wniosków z 2009 r. 94 umowy,
W ramach działania „Małe projekty” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 577 umów na łączną kwotę ok. 9,7 mln zł, w tym: na podstawie wniosków z 2009 r. 94 umowy, na podstawie wniosków z 2010 r. 421 umów, na podstawie wniosków z 2011 r. 74 umowy. 10

11 Stan weryfikacji „Małych projektów”
W 2011 r. złożono do SW 1099 wniosków (w tym 206 niewybranych do finansowania przez LGD) Zweryfikowano 733 wnioski Podpisano 74 umowy Odmówiono pomocy 113 wnioskodawcom Na uzupełnienia oczekuje 546 wniosków Na weryfikację oczekuje 160 wniosków 11

12 Kategorie Beneficjentów, z którymi zawarto umowy w ramach „małych projektów” (stan na 31.03.2012 r.)

13 13

14 Zakres przedmiotowy „małych projektów” (stan na 30.06.2011 r.)
14

15 15

16 Efekty realizacji operacji w ramach działania „małe projekty”
16

17 Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka
Gmina Gozdowo Organizacja i promocja „V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010”

18 Napoleon w Pułtusku – ekspozycja stała Muzeum Regionalne w Pułtusku
Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka

19 Zagroda Huculska „Ślepowrony”
„Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej”

20 449 wniosków wybranych do finansowania przez LGD
Wnioski przekazane do SWM w latach – Odnowa i rozwój wsi (stan na r) Razem 449 wniosków wybranych do finansowania przez LGD (…) – wnioski niewybrane do finansowanie przez LGD

21 Odrzucone przez SWM: na podstawie wniosków z 2009 r. – 2;
stan na r. 21

22 W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 226 umów na łączną kwotę ok. 46 mln zł, w tym: na podstawie wniosków z 2009 r. – 14 umów, na podstawie wniosków z 2010 r. – 189 umów, na podstawie wniosków z 2011 r. – 23 umowy. stan na r. 22

23 Zakres przedmiotowy wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
23

24 Efekty realizacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
24

25 „Utworzenie Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach”
Gmina Garwolin

26 „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic” Gmina Kadzidło

27 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie”
Gmina Lutocin

28 105 wniosków na kwotę ok. 55 mln złotych
W ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na lata zawarto: w 2009 r. – 35 umów w 2010 r. – 35 umów w 2011 r. – 35 umów (na lata ) łącznie 105 wniosków na kwotę ok. 55 mln złotych 28

29

30

31 W ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” zawarto:
13 umów na kwotę 356,9 tys. zł stan na r. 31

32 RAZEM: 933 umowy na kwotę ok. 111,6 mln zł
Odnowa i rozwój wsi – 226 umów na kwotę ok. 46,5 mln zł Małe projekty – 589 umów na kwotę ok. 9,8 mln zł Projekty współpracy – 13 umów na kwotę 356,9 tys. zł Funkcjonowanie LGD – 105 umów na kwotę 55 mln zł RAZEM: 933 umowy na kwotę ok. 111,6 mln zł LEADER na Mazowszu – zawarte umowy podsumowanie stan na dzień r. 32 32

33 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) , 33


Pobierz ppt "Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata LEADER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google