Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata 2007-2013 LEADER w województwie mazowieckim Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata 2007-2013 LEADER w województwie mazowieckim Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata 2007-2013 LEADER w województwie mazowieckim Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3 3 LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś W poprzednim okresie programowania (2004-2006) podejście LEADER było realizowane w ramach Pilotażowego Programu LEADER+

4 Lokalne Grupy Działania Wzrost 4 -krotny 4 LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś

5 Mapa obszaru Lokalnych Grup Działania w województwie mazowieckim

6 Liczba mieszkańców objętych działaniami LEADER Wzrost 7-krotny 6 LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś

7 Środki (w mln zł) W poprzednim okresie programowania wydatkowano ponad 5,5 mln zł Obecnie budżet do wykorzystania przez LGD wynosi około 291,3 mln zł, z czego na działania wdrażane przez SW – 209,6 mln zł 209,6 7 LEADER na Mazowszu wczoraj i dziś

8 Wnioski przekazane do SWM w latach 2009-2012 – Małe projekty Razem 1975 wniosków wybranych do finansowania przez LGD Stan na 31.03.2012 r. (…) – wnioski niewybrane do finansowanie przez LGD

9 MP Odrzucone przez SWM: 9 -na podstawie wniosków z 2009 r. – 114; -na podstawie wniosków z 2010 r. – 343, -na podstawie wniosków z 2011 r. – 113.

10 W ramach działania Małe projekty Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 577 umów na łączną kwotę ok. 9,7 mln zł, w tym: -na podstawie wniosków z 2009 r. 94 umowy, -na podstawie wniosków z 2010 r. 421 umów, -na podstawie wniosków z 2011 r. 74 umowy. 10

11 W 2011 r. złożono do SW 1099 wniosków (w tym 206 niewybranych do finansowania przez LGD) Zweryfikowano 733 wnioski Podpisano 74 umowy Odmówiono pomocy 113 wnioskodawcom Na uzupełnienia oczekuje 546 wniosków Na weryfikację oczekuje 160 wniosków 11 Stan weryfikacji Małych projektów

12 12 Kategorie Beneficjentów, z którymi zawarto umowy w ramach małych projektów (stan na 31.03.2012 r.)

13 13

14 14 Zakres przedmiotowy małych projektów (stan na 30.06.2011 r.)

15 15

16 Efekty realizacji operacji w ramach działania małe projekty 16

17 Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka Organizacja i promocja V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010 Gmina Gozdowo

18 Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka Napoleon w Pułtusku – ekspozycja stała Muzeum Regionalne w Pułtusku

19 Zagroda Huculska Ślepowrony Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej

20 Wnioski przekazane do SWM w latach 2009-2012 – Odnowa i rozwój wsi (stan na 31.03.2012 r) Razem 449 wniosków wybranych do finansowania przez LGD (…) – wnioski niewybrane do finansowanie przez LGD

21 Odrzucone przez SWM: 21 -na podstawie wniosków z 2009 r. – 2; -na podstawie wniosków z 2010 r. – 39, -na podstawie wniosków z 2011 r. – 11. stan na 31.03.2012 r.

22 22 W ramach działania Odnowa i rozwój wsi Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 226 umów na łączną kwotę ok. 46 mln zł, w tym: -na podstawie wniosków z 2009 r. – 14 umów, -na podstawie wniosków z 2010 r. – 189 umów, -na podstawie wniosków z 2011 r. – 23 umowy. stan na 31.03.2012 r.

23 23 Zakres przedmiotowy wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

24 Efekty realizacji operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 24

25 Gmina Garwolin Utworzenie Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach

26 Gmina Kadzidło Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic

27 Gmina Lutocin Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie

28 w 2009 r. – 35 umów w 2010 r. – 35 umów w 2011 r. – 35 umów (na lata 2011-2015) łącznie 105 wniosków na kwotę ok. 55 mln złotych 28 W ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015 zawarto:

29

30

31 13 umów na kwotę 356,9 tys. zł 31 W ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy zawarto: stan na 31.03.2012 r.

32 32 LEADER na Mazowszu – zawarte umowy podsumowanie Odnowa i rozwój wsi – 226 umów na kwotę ok. 46,5 mln zł Małe projekty – 589 umów na kwotę ok. 9,8 mln zł Projekty współpracy – 13 umów na kwotę 356,9 tys. zł Funkcjonowanie LGD – 105 umów na kwotę 55 mln zł RAZEM: 933 umowy na kwotę ok. 111,6 mln zł stan na dzień 31.03.2012 r.

33 33 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) 5979700, 5979701 rolnictwo@mazovia.pl


Pobierz ppt "Stan wdrożenia Osi 4 PROW na lata 2007-2013 LEADER w województwie mazowieckim Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google