Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2 W ramach współpracy finansowej samorząd województwa zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego. Zlecanie odbywa się w drodze konkursowej i przyjmuje formę wsparcia (dofinansowanie projektu) lub powierzenia (sfinansowanie projektu). W 2010 r. planowane jest ogłoszenie kilkunastu otwartych konkursów ofert w następujących obszarach zadań publicznych W 2010 r. planowane jest ogłoszenie kilkunastu otwartych konkursów ofert w następujących obszarach zadań publicznych:

3 Wsparcie dla osób i rodzin osób objętych opieką paliatywną, długoterminową oraz w innych chorobach przewlekłych – Konkurs nr 9/2010 (250 000 zł) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – Konkursy nr 6/2010 i 7/2010 (łącznie 600 000 zł) Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych – Konkurs nr 8/2010 (100 000 zł)

4 Ochrona i promocja zdrowia: zdrowy styl życia, promocja zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób chorych. Konkurs nr 13/2010 (100 000 zł)

5 Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim – Konkurs nr 3/2010 (200 000 zł) Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - Konkurs nr 4/2010 (250 000 zł) Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień - Konkurs nr 5/2010 (50 000 zł)

6 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs nr 15/2010 (300 000 zł)

7 Zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym: wydarzenia artystyczne i kulturalne, niekomercyjne wydawnictwa i nagrania fonograficzne i audiowizualne dokumentujące kulturę, tradycję i sztukę regionu, edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe, promocja kultury województwa, przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne związane z Rokiem Chopinowskim. Konkursy nr 1/2010 i 2/2010 (łącznie 1 200 000 zł)

8 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Konkurs nr 10/2010 (600 000 zł) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym kadry młodzika - Konkurs nr 16/2010 (1 200 000 zł - dotyczy klubów sportowych, które uzyskały punkty w krajowym systemie sportu młodzieżowego dzieci i młodzieży; planowany termin ogłoszenia – I kwartał 2010r.)

9 Promocja i rozwój produktów turystycznych – Konkurs nr 11/2010 (110 000 zł) Upowszechnianie krajoznawstwa - Konkurs nr 12/2010 (40 000 zł)

10 Zadania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych, w tym: organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, doradztwa i innych inicjatyw o zasięgu minimum powiatowym skierowanych do organizacji pozarządowych Konkurs nr 14/2010 (96 000 zł)

11 Pula środków na dotacje w trybie pożytku publicznego w 2010 r. wyniesie 5 096 000 zł, w tym: - 4 796 000 zł - środki z budżetu Województwa - 300 000 zł - środki PFRON W 2009 r. głoszono 17 otwartych konkursów ofert, w których łączna pula środków wyniosła 5 520 220,00 zł. W tym kwota 211 402 zł stanowi środki PFRON, zaś kwota 5 308 818 zł środki budżetu województwa. Złożono 1585 ofert, dofinansowanie uzyskało 627 projektów.

12 organizacja spotkań, konferencji, szkoleń, kampanii w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych i Województwa, promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, zapraszanie do udziału w targach i innych imprezach promocyjnych za granicą, ogłoszenie IV edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej, ogłoszenie III edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe Rodzynki z pozarządówki,

13 bieżące konsultacje i doradztwo, umożliwiające uzyskanie informacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych, doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i innych ważnych dla sektora pozarządowego dziedzin prowadzone przez ekspertów z tych dziedzin, aktualizacja bazy organizacji pozarządowych województwa kujawsko- pomorskiego i upowszechnianie informacji za pomocą newslettera, zakończenie prac nad wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2014,

14 współpraca i konsultacje przy tworzeniu wieloletniego programu rozwoju polityki społecznej w województwie kujawsko-pomorskim stworzenie platformy współpracy pracowników samorządowych wszystkich szczebli samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi (we współpracy z z Tłokiem), organizowanie spotkań organizacji pozarządowych z przedstawicielami Zarządu Województwa, rozpoczęcie prac nad tworzeniem standardów realizacji zadań publicznych.

15 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google