Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa kompleksu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa kompleksu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Budowa kompleksu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 Tytuł Zadania Szpitala Wojewódzkiego w Opolu: Budowa kompleksu diagnostyczno-zabiegowego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość

3 Zadanie Szpitala zostało zrealizowane w ramach projektu kluczowego Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - Oś 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, Działanie 5.2. Rozwój bazy medycznej w regionie, Poddziałanie 5.2.1. Stacjonarna opieka medyczna. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 Cel podstawowy Zadania – poddziałania: poprawa jakości usług zdrowotnych w stacjonarnej opiece medycznej Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 - Program Dostosowawczy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. - Wieloletni program rozwoju jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Opolskiego – uchwala Sejmiku. - Wieloletni plan inwestycyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. - Zgodność z celami strategicznymi i operacyjnymi krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6 Konieczność realizacji Zadania - dostosowanie bazy lokalowej Szpitala do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (bloki operacyjne, centralna sterylizatornia). Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7 Nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy: 4 nowoczesne sale operacyjne, sala wybudzeniowa, centralna sterylizatornia, pracownia endoskopowa (w tym bronchoskopowej), Dział Diagnostyki Obrazowej z 2 pracowniami RTG, gabinet USG, łącznik. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

8 Wartość Zadania 32 145 152,00 złote, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 45,87%, dofinansowanie ze środków Zarządu Województwa Opolskiego - Lidera Projektu 46,13%, wkład własny Szpitala Województwa Opolskiego – Partnera Projektu 8%. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 Strategia Przedsięwzięcie Szpitala jest ostatnim do wykonania etapem przyjętej w 2004r. przez Zarząd Województwa Opolskiego Koncepcji pawilonu diagnostyczno- zabiegowego w systemie modułowym wraz z pawilonem przychodni i łącznikami w Opolu, ul. Katowicka-Kośnego. Dotychczas przeprowadzone w ramach Koncepcji inwestycje i działania reorganizacyjne Szpitala oraz zakres rzeczowy projektu są ściśle ze sobą powiązane. Wieloletni plan inwestycyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przyjęty przez Radę Społeczną w 2004r. (spójny z wieloletnim planem inwestycyjnym) Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10 Planowanie i realizacja Inwestycja Szpitala jest efektem wcześniej określonych planów, a następnie konsekwentnie podejmowanych działań: - luty 2007r. zlecenie opracowania: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokumentacji projektowej, - sierpień 2007r. uzyskanie pozwolenia budowlanego - 16 grudnia 2008r. podpisanie umowy między Zarządem Województwa a Szpitalem w sprawie realizacji projektu kluczowego i zapewnieniu środków finansowych - harmonogram wynikający z tej umowy przewidywał realizację Zadania w latach 2009 – 2011 (zakończenie finansowe styczeń 2012r.) - luty 2009r. zapadła decyzja o przyśpieszeniu realizacji projektu. - 3 marca 2009r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w dostępnym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej – przedmiot zamówienia budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w systemie modułowym, polegającej na nadbudowie i rozbudowie istniejącego pawilonu medycyny nuklearnej wykonanego w systemie modułowym). - 23 kwietnia 2009r. podpisanie umów z wykonawcami (budowa, nadzór inwestorski) Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

11 Realizacja - 6 miesięcy - 2000m kw. (46 modułów) Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

12 Realizacja 5 maja 2009r. - przekazanie placu budowy wykonawcy. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

13 Realizacja Do dnia 22 lipca 2009r. wykonano roboty ziemne z przełożeniem sieci, fundamenty i słupy pod montaż modułów. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 Realizacja 27 lipca 2009r. został ustawiony 500-tonowy dźwig, a następnego dnia rozpoczęła się dostawa i montaż modułów. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

16 Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

17 Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość

18 Realizacja 10 sierpnia 2009r. montaż ostatniego modułu. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

19 Realizacja Po zamontowaniu wszystkich modułów - roboty wewnątrz obiektu związane z łączeniem instalacji, elementów konstrukcyjnych modułów, roboty elewacyjne. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20 Realizacja 7 października 2009r. - czynności odbiorowe pomieszczeń w nowym obiekcie, komisja powołana zarządzeniem dyrektora, potwierdzenie zgodności wykonania inwestycji z zawartą umową. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

21 Realizacja 9 października 2009r. - podpisany protokół ostateczny odbioru robót, potwierdzający wykonanie zakresu zadania. Termin rzeczowego zakończenia realizacji przedsięwzięcia w umowie o dofinansowanie został określony na dzień 30 października br. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

22 Realizacja 22 października 2009r. Szpital uzyskał decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

23 Efekty zrealizowanej inwestycji – nowoczesny pawilon diagnostyczno-zabiegowy SALA OPERACYJNA - PRZED REALIZACJĄ I PO REALIZACJI INWESTYCJI Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

24 PRACOWNIA RTG – PRZED REALIZACJĄ I PO REALIZACJI INWESTYCJI Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25 POMIESZCZENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI - PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

26 POMIESZCZENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – PO REALIZACJI INWESTYCJI Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

27 Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

28 Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie Heraklit Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Budowa kompleksu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google