Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„inwestujemy w Twoją przyszłość”"— Zapis prezentacji:

1 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budowa kompleksu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

2 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł Zadania Szpitala Wojewódzkiego w Opolu: „Budowa kompleksu diagnostyczno-zabiegowego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

3 Zadanie Szpitala zostało zrealizowane w ramach projektu kluczowego
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zadanie Szpitala zostało zrealizowane w ramach projektu kluczowego „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Oś 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, Działanie 5.2. Rozwój bazy medycznej w regionie, Poddziałanie Stacjonarna opieka medyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

4 Cel podstawowy Zadania – poddziałania:
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Cel podstawowy Zadania – poddziałania: poprawa jakości usług zdrowotnych w stacjonarnej opiece medycznej „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

5 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Dostosowawczy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. - Wieloletni program rozwoju jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Opolskiego – uchwala Sejmiku. Wieloletni plan inwestycyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Zgodność z celami strategicznymi i operacyjnymi krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych . „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

6 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Konieczność realizacji Zadania - dostosowanie bazy lokalowej Szpitala do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (bloki operacyjne, centralna sterylizatornia). „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

7 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy: 4 nowoczesne sale operacyjne , sala wybudzeniowa, centralna sterylizatornia, pracownia endoskopowa (w tym bronchoskopowej), Dział Diagnostyki Obrazowej z 2 pracowniami RTG, gabinet USG, łącznik . „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

8 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wartość Zadania 32 145 152,00 złote, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 45,87%, dofinansowanie ze środków Zarządu Województwa Opolskiego - Lidera Projektu 46,13%, wkład własny Szpitala Województwa Opolskiego – Partnera Projektu 8%. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

9 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Strategia Przedsięwzięcie Szpitala jest ostatnim do wykonania etapem przyjętej w 2004r. przez Zarząd Województwa Opolskiego „Koncepcji pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w systemie modułowym wraz z pawilonem przychodni i łącznikami w Opolu, ul. Katowicka-Kośnego”.   Dotychczas przeprowadzone w ramach „Koncepcji” inwestycje i działania reorganizacyjne Szpitala oraz zakres rzeczowy projektu są ściśle ze sobą powiązane. Wieloletni plan inwestycyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przyjęty przez Radę Społeczną w 2004r. (spójny z wieloletnim planem inwestycyjnym) „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

10 Planowanie i realizacja
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Planowanie i realizacja Inwestycja Szpitala jest efektem wcześniej określonych planów, a następnie konsekwentnie podejmowanych działań: - luty 2007r. zlecenie opracowania: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokumentacji projektowej, - sierpień 2007r. uzyskanie pozwolenia budowlanego - 16 grudnia 2008r. podpisanie umowy między Zarządem Województwa a Szpitalem w sprawie realizacji projektu kluczowego i zapewnieniu środków finansowych - harmonogram wynikający z tej umowy przewidywał realizację Zadania w latach – (zakończenie finansowe styczeń 2012r.) - luty 2009r. zapadła decyzja o przyśpieszeniu realizacji projektu. - 3 marca 2009r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w dostępnym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej – przedmiot zamówienia budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w systemie modułowym, polegającej na nadbudowie i rozbudowie istniejącego pawilonu medycyny nuklearnej wykonanego w systemie modułowym). - 23 kwietnia 2009r. podpisanie umów z wykonawcami (budowa, nadzór inwestorski) „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

11 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja - 6 miesięcy - 2000m kw. (46 modułów) „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

12 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja 5 maja 2009r. - przekazanie placu budowy wykonawcy. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

13 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja Do dnia 22 lipca 2009r. wykonano roboty ziemne z przełożeniem sieci, fundamenty i słupy pod montaż modułów. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

14 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

15 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja 27 lipca 2009r. został ustawiony 500-tonowy dźwig, a następnego dnia rozpoczęła się dostawa i montaż modułów. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

16 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

17 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

18 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja 10 sierpnia 2009r. montaż ostatniego modułu. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

19 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja Po zamontowaniu wszystkich modułów - roboty wewnątrz obiektu związane z łączeniem instalacji, elementów konstrukcyjnych modułów, roboty elewacyjne. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

20 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja 7 października 2009r. - czynności odbiorowe pomieszczeń w nowym obiekcie, komisja powołana zarządzeniem dyrektora, potwierdzenie zgodności wykonania inwestycji z zawartą umową. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

21 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja 9 października 2009r. - podpisany protokół ostateczny odbioru robót, potwierdzający wykonanie zakresu zadania. Termin rzeczowego zakończenia realizacji przedsięwzięcia w umowie o dofinansowanie został określony na dzień 30 października br. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

22 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja 22 października 2009r. Szpital uzyskał decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

23 SALA OPERACYJNA - PRZED REALIZACJĄ I PO REALIZACJI INWESTYCJI
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Efekty zrealizowanej inwestycji – nowoczesny pawilon diagnostyczno-zabiegowy SALA OPERACYJNA - PRZED REALIZACJĄ I PO REALIZACJI INWESTYCJI „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

24 PRACOWNIA RTG – PRZED REALIZACJĄ I PO REALIZACJI INWESTYCJI
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRACOWNIA RTG – PRZED REALIZACJĄ I PO REALIZACJI INWESTYCJI „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

25 POMIESZCZENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI - PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego POMIESZCZENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI - PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

26 POMIESZCZENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – PO REALIZACJI INWESTYCJI
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego POMIESZCZENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – PO REALIZACJI INWESTYCJI „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

27 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”

28 „Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie”
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie” Heraklit „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „inwestujemy w Twoją przyszłość”


Pobierz ppt "„inwestujemy w Twoją przyszłość”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google