Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Muzeum Pałac w Wilanowie vs Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (prace przygotowawcze)

2 2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych PRIORYTET VI RPO WM 2007-2013 Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2 - Turystyka Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej – etap I

3 3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Narodziny pomysłu Wewnętrzny program działania: Strategia zamiarów konserwatorskich i rozwoju infrastruktury dla działalności kulturalnej i turystycznej w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Bieżące potrzeby ochrony zabytków, poprawy recepcji i obsługi turystycznej oraz plany rozwoju dzielnicy Doświadczenia z poprzednich projektów unijnych Monitoring dostępnych funduszy

4 4 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Pomysł i plan 1.Projekty, programy, kosztorysy (rewaloryzacji parku i jego infrastruktury, mebli parkowych, systemów bezpieczeństwa, konserwacji murków i mostku, badań archeologicznych) 2.Przygotowanie montażu finansowo- technicznego realizacji inwestycji 3.Opracowanie systemu oraz harmonogramu realizacji projektu 4.Opracowanie planu promocji 5.Przygotowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie 6.Zebranie niezbędnych zgód i pozwoleń

5 5 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zmiany wprowadzane przez projektantów w dokumentacji projektowej na wniosek Inwestora. Zwiększenie zakresu i kosztu przygotowanych elementów zadaniowych w wyniku np. odkryć poczynionych w ramach projektu. Opóźnienia w pracach wykonawców. Działania przygotowawczo/projektowe Poszukiwanie na rynku usług odpowiedniego wykonawcy. Brak zainteresowania wykonaniem elementu projektowego przez firmy usługowe. Wycofanie się kontrahenta w trakcie realizacji inwestycji.

6 6 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Problematyka finansowa Brak środków własnych na pokrycie bieżących wydatków związanych z projektowaniem. Brak środków od organizatora na pokrycie wydatków dodatkowych. Opóźnienia w refundacjach.

7 7 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych System wdrażania Prace przygotowawcze przedprojektowe Prace Przygotowawcze projektowe Złożenie wniosku Podpisanie umowy dofinansowania Zarządzanie projektem Rozliczenie projektu

8 8 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Plan promocji 1. Właściwy dobór narzędzi promocji do specyfiki miejsca. 2. Minimalny zakres reklamy, zgodny z wytycznymi donatora. 3. Właściwe skalkulowanie kosztów marketingowych.

9 9 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wniosek i Studium Wykonalności Najmici – jak i gdzie szukać? Jak kontrolować efekty prac? Jak rozliczać?

10 10 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zgody, decyzje, pozwolenia... Zgody (np. Rady Muzealnej, organizatora) Pozwolenia (np. Wojewódzkiego/Stołecznego Konserwatora Zabytków, budowlane) Decyzje (np. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) Rekomendacje Zabezpieczenia finansowe ( np. Promesa MKiDN) Ocena oddziaływania na środowisko Inne...

11 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Dziękuję Państwu za uwagę. Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie, Instytutu Sztuki PAN oraz ze zbiorów prywatnych.


Pobierz ppt "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google