Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budujemy place zabaw Budujemy place zabaw 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budujemy place zabaw Budujemy place zabaw 1."— Zapis prezentacji:

1 Budujemy place zabaw Budujemy place zabaw 1

2 Budujemy place zabaw Jak to się zaczęło? Plany Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego dotyczące „Odnowy i Rozwoju Wsi” – chcemy być przygotowani

3 konsultacje z mieszkańcami – ankieta:
Budujemy place zabaw Jak to się zaczęło? tworzymy Plany Odnowy Miejscowości konsultacje z mieszkańcami – ankieta: silne strony czyli atuty sołectwa słabe strony i ograniczenia rozwojowe pomysły i plany na przyszłość działania priorytetowe co możemy zrobić sami gdzie sięgać po pomoc 3

4 Budujemy place zabaw Rozmawiamy i analizujemy ankiety: nasze sołectwo za 7 lat ROZWÓJ CZY STAGNACJA? PROJEKTY PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 4

5 Budujemy place zabaw Mieszkańcy zatwierdzają PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI na zebraniach wiejskich: Krzyszkowo – Żydowo-Rostworowo – Mrowino-Cerekwica – Kiekrz-Pawłowice – Napachanie-Dalekie – 5

6 Budujemy place zabaw Czy było warto? Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW w okresie od 2 lutego do 1 kwietnia 2009 6

7 Budujemy place zabaw Ważny dokument: 17 marca 2009 r Rada Gminy Rokietnica zatwierdza pięć PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI zielone światło dla wdrożenia POM-ów 7

8 Budujemy place zabaw Jak to się zaczęło? Składamy wniosek o dofinansowanie 31 marca 2009 r. : „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie i Żydowo w gminie Rokietnica” 8

9 Jak to się zaczęło? nasze szanse Złożono 276 wniosków
Budujemy place zabaw Jak to się zaczęło? nasze szanse Złożono 276 wniosków Niekorzystne kryteria dostępu możemy otrzymać tylko 3 punkty, czyli niezbędne minimum

10 Budujemy place zabaw A mimo to… …6 sierpnia 2009 uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego - wśród beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - PROW na lata znalazła się gmina Rokietnica… Budowa placów zabaw staje się realna

11 Przystępujemy do działania
Budujemy place zabaw Przystępujemy do działania 2 września ogłaszamy przetarg nieograniczony na wykonanie robót: w zakresie oczyszczania terenu wznoszenia ogrodzeń zagospodarowania terenu kształtowania placów zabaw wznoszenia gotowych konstrukcji.

12 Podpisujemy umowy – 5 października 2009 r. :
Budujemy place zabaw Podpisujemy umowy – 5 października 2009 r. : Wójt Gminy Rokietnica podpisał umowę z Dyrektorem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy na realizację budowy placów zabaw w Kiekrzu, Krzyszkowie, Mrowinie, Napachaniu i Żydowie. Dofinansowanie w wysokości 165 724,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

13 Podpisujemy umowy 5 październik 2009 r.
Budujemy place zabaw Podpisujemy umowy 5 październik 2009 r. umowa z firmą SATERNUS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, Chorzów,  na realizację zamówienia publicznego polegającego na budowie 5 placów zabaw w miejscowościach Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie i Żydowo.

14 Harmonogram robót budowlanych
Budujemy place zabaw Harmonogram robót budowlanych do I Etap października 2009 r. II Etap 2 – 13 listopada 2009 r. Odbiór końcowy robót 16 listopada 2009 r.

15 Budujemy place zabaw Odbiór techniczny - zakończenie budowy i przekazanie do eksploatacji – „Inwestycja, zrealizowana w planowanym terminie, zgodna ze specyfikacją techniczną zamówienia publicznego, zastosowania materiałów naturalnych. Zainstalowane urządzenia posiadają certyfikaty Związku Nadzoru Technicznego, zgodnie z normą PN-EN /7. Staranne wykonanie wszystkich prac, ciekawy projekt, bogata kolorystyka oraz stworzone przyjazne otoczenie z pewnością spowodują, że wszystkie dzieci i ich rodzice przyznają wkrótce placom zabaw swój certyfikat – estetyczny i użytkowy”

16 Ważne liczby: Całkowita wartość projektu
Budujemy place zabaw Ważne liczby: Całkowita wartość projektu ,54 złotych Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ,00 złotych

17 Czy osiągnęliśmy zaplanowany cel?
Budujemy place zabaw Czy osiągnęliśmy zaplanowany cel? „zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz stworzenie korzystnych warunków opieki nad dziećmi, a także uatrakcyjnienie oferty turystycznej dla osób odwiedzających miejscowości z dziećmi poprzez budowę placów zabaw wykorzystujących elementy specyfiki danej miejscowości.” Odpowiedź pozostawiamy Państwu


Pobierz ppt "Budujemy place zabaw Budujemy place zabaw 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google